bezpłatna gazeta bez cenzury Tygodnik Regionalny Trybun Ludu

Burmistrz Trzebiatowa powołał asystenta"¦

piątek, 04 marca 2011 12:46
Udostępnij |   

Burmistrz Trzebiatowa powołał asystenta

Z dniem 1 marca 2011 roku Burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz powołał na stanowisko swojego asystenta Łukasza Trawińskiego, który na co dzień będzie wspierał merytorycznie pracę gospodarza gminy.

 

Do zadań asystenta będzie należała przede wszystkim koordynacja współpracy z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, a także nawiązywanie nowych kontaktów z potencjalnymi inwestorami oraz aktywna prezentacja walorów gospodarczych i turystycznych Gminy Trzebiatów. Poza tym Łukasz Trawiński będzie przygotowywał i realizował plan działań promujących gminę w Nowych Mediach oraz inicjował wszelkie przedsięwzięcia, które mają na celu wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Gminy Trzebiatów. „Łukasz jest bardzo dobrze znany wśród mieszkańców gminy. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum. Zawsze aktywnie uczestniczył w życiu społeczności lokalnej i mam nadzieję na miłą i owocną współpracę" - powiedział w tym temacie Zdzisław Matusewicz - Burmistrz Trzebiatowa. Łukasz Trawiński ma 26 lat i jest rodowitym mieszkańcem Trzebiatowa. Studiował nauki polityczne i germanistykę na Uniwersytecie Szczecińskim. W ubiegłym roku otrzymał stypendium naukowe Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej w Bonn, a następnie doskonalił wiedzę na Interkulturalnych Studiach Dziennikarskich na Uniwersytecie w Bayreuth. W 2007 roku odbył praktyki w magazynie Berlin-Polska w Berlinie, a po powrocie blisko 4 lata pracował w telewizji TVN w Szczecinie i Warszawie.

Burmistrz Trzebiatowa powołał asystenta
<< Poprzednia aktualność
Pączek dla wzorowych kierowców
czwartek, 03 marca 2011 12:26
Następna aktualność >>
Trzebiatów - Dzień Kobiet z "Aramisem"
poniedziałek, 07 marca 2011 11:47→ Skomentuj ←


Komentarze:

 
chyba anonim,... raz wpad?e?..musia?e? si? o?eni?..a zmienisz gumowce na lakierki?oj...chyba za wysokie progi jak dla ciebie..
Ania Jastrz?b | czwartek, 07 kwietnia 2011 14:43

Ania, o której mog? wpa?? do Ciebie ? Porozmawiamy sobie przy kawie :)
chyba anonim | czwartek, 07 kwietnia 2011 10:37

S?ysza?am, ?e ma i?? do Mrze?yna, na prezesa spó?ki, za Pwlika..ale czy to prawda?..tak czy inaczej..matusewicz dr nie spe?ni ?adnej obietnicy..
Ania Jastrz?b | czwartek, 07 kwietnia 2011 10:13

a choroba wie czy prawda. Prawda jest tam, gdzie le?y :)
chyba anonim | środa, 06 kwietnia 2011 22:38

Ato prawda ze Trawinski ma zostac v-ce a Baranski ma isc do wodociagów na zes?anie?
wszechwiedz?cy | środa, 06 kwietnia 2011 22:16

mieszkaniec, dzi?ki :) jakby? mia? jaki? problem to wal do mnie ?mia?o :)
chyba anonim | środa, 06 kwietnia 2011 14:32

chyba anonim. Bardzo rozs?dne my?lenie!. Tak trzymaj!.
mieszkaniec | środa, 06 kwietnia 2011 14:25

Aniu, luzik ... ja tylko trolluje :))
chyba anonim | środa, 06 kwietnia 2011 13:23

Uwa?aj , ?ebym ja ciebie nienamierzy?a wtedy ty b?dziesz mucza? ..ja nie ok?amuje ludzi tak jak wy..podaje tylko fakty!!!
Ania Jastrz?b | środa, 06 kwietnia 2011 12:47

Aniu ! krówki mucz? a Ty znów w necie :) mam Twoje IP , namierz? Ci? i podam do s?du za brak opieki nad zwierz?tami :) Powtarzasz wci?? to samo ... jak mantr? :)
chyba anonim | środa, 06 kwietnia 2011 12:38

A kto jemu co? powie?..skoro guru dr te? dorabia..to taki uk?ad..a mieszka?com nic do tego..niech ?yj? w biedzie i upokorzeniu etaty dla swoich tylko maj?!!
Ania Jastrz?b | środa, 06 kwietnia 2011 11:18

Czy to prawda ?e VICE dorabia jeszcze przy treningach m?odzie?y?? Wstydu nie macie Panowie, chciwo?? to nie cnota, ludzie wystawi? Wam jeszcze rachunek.
kawasaki | środa, 06 kwietnia 2011 10:56

Ada..V-ce nic nie za?atwi..tam jest za zas?ugi wyborcze, pogada grzecznie i ju?..chyba po to tam b?dzie Trawi?ski..ale na razie jest zielony.Bara?ski jak dot?d za?atwi? jedn? spraw?..tj.zatrudni? syna, za zgod? panuj?cega nam dr, nikt inny si? nie nadawa?.Czy jest druga taka gmina w Polsce, gdzie burmistrz pracuje 3 dni w tyg?..prosz? o podpowied?..
Ania Jastrz?b | środa, 06 kwietnia 2011 10:16

Co wy si? czepiacie, Wielki Matus orze jak mo?e - ??czy wiele fuch, a i prac? dla studentów za?atwi. Radnych zruga, a potem przeprosi. Trzebiatów z za?cianka ci?gnie, bociany nawo?uje...?wiat?y Demoktata ciemniakom z Trzebiatowa ju? nie odpowiada? a tak go chcieli?cie!!! Teraz nie narzeka?, czeka? pod drzwiami i nie marudzi?.
damian o. | środa, 06 kwietnia 2011 10:14

Gdzie? uci??o mi cz??? postu, podaje adresy stron z godzinami dy?urów i wyk?adów dr Matusewicza: http://www.wshtwp.pl/index.php/materiay-dla-studentow/konsultacje-wykladowcow-w-roku-akademickim-20102011-.html http://www.us.szc.pl/main.php/pol_sekretariat?xml=load_page&st=20384 http://usfiles.us.szc.pl/getfile.php?pid=18801 CO NIE OZNACZA, i? faktycznie w tych godzinach tam jest, mog? to by? dane nie aktualne. Ponadtto, Aniu zawsze mo?esz porozmawia? z V-ice P. Bara?skim, napewno z uwag? Ciebie wys?ucha...
Ada | środa, 06 kwietnia 2011 07:37

Czyli mam jecha? do Szczecina , do instytutu by tam porozmawia? z burmistrzem Trzebiatowa..ahaaaa..to takie ma?e polepszenie kontaktu z mieszka?cami gminy..a ja uwa?am , ?e podanie tych godzin pracy w instytucie to zwyk?a bezczelno?? i kpina z Nas wszystkich!!nic ju? mnie nie zdziwi..teraz okazuje si? jeszcze , ?e ?miejecie si? z Nas wyborców prosto w twarz..
Ania Jastrz?b | środa, 06 kwietnia 2011 05:26

Ada..czyli matusewicz dr w urz?dzie jest trzy dni!! w Szczecinie dwa..czy pobory ma za pe?ny etat,czy proporcjonalnie do dni pracy?
Ania Jastrz?b | środa, 06 kwietnia 2011 05:08

a asystent to co robi bo jako? nie s?ycha?
owca | wtorek, 05 kwietnia 2011 21:38

a asystent to co robi bo jako? nie s?ycha?
owca | wtorek, 05 kwietnia 2011 21:21

Trybunie Ludu pozosta?cie bezp?atni. Nie sprzedajcie si? za 3 z?ote jak Panorama!!!!!
by?y czytelnik Panoramy | wtorek, 05 kwietnia 2011 20:51

i jedynie dostawca netu mo?e poda? dok?adn? lokalizacj? kompa w danym czasie i nie poda tego przys?owiowemu Kowalskiemu. Tak?e pisa? prawd? i tylko prawd? i nie ma si? czego ba? :)
chyba anonim | wtorek, 05 kwietnia 2011 18:39

jak kto? ma neostrade to ma dynamiczne ip czyli przy kolejnym pod??czeniu do sieci inne
owca | wtorek, 05 kwietnia 2011 18:06

gall. Dzi? rano wchodz? na forum i jakie? by?o moje zdziwienie, gdy widz? IP przy komentarzach. Pó?niej mnie to bawi?o, gdy zobaczy?em, ?e niektórzy sypi? komentarze z jednego kompa i tylko zmieniaj? nicki. Zd??y?em zrobi? kopi? i mam te IP. Nie wszyscy zmieniali nicki. Rzecz jasna nie mam zamiaru przy pomocy fachowców docieka? kto jest autorem tych komentarzy, bo i po co ? Zreszt? nie jest to takie proste. Uwa?am, ?e pokazywanie IP jest dobrym pomys?em, gdy? uby?oby cwaniaków - anonimów, którzy miel? ozorem dla mielenia. Je?eli kto? pisze prawd?, b?d? swoje odczucia, pogl?dy, nie oczerniaj?c kogo? bezpodstawnie, to czego ma si? ba? ?
chyba anonim | wtorek, 05 kwietnia 2011 17:52

chyba anonim. Ja jedynie przestrzegam, ?e zabawa redaktorka z IP forowiczów to przest?pstwo!. A jako cz?owieka, to najzwyklejsze swi?stwo!.
gall | wtorek, 05 kwietnia 2011 16:42

te? mieszkaniec. A ja o demografii. Chocia? dopiero niedawno rozpocz?to dyskusj? o zale?no?ciach mi?dzy zmianami demograficznymi w E?W a spo?ecze?stwem miejskim i przestrzeni?, zarówno badacze jak i praktycy nabieraj? ?wiadomo?ci znaczenia tych zjawisk. W wielu miastach zachodzi bowiem od ko?ca lat 1980. sta?y spadek liczby ludno?ci, a wed?ug najnowszych prognoz dla Polski, niektóre du?e miasta do 2030 r. mog? utraci? nawet oko?o 40% obecnego stanu ludno?ci. ... ,
mieszkaniec | wtorek, 05 kwietnia 2011 16:37

mieszkaniec. Mylisz co? z czym? (nie napisz? Ci jak w starym porzekadle bo musia?bym u?y? niecenzuralnych s?ów). Jak si? ma Raport Instytutu Sokratesa na temat wp?ywu zmian demograficznych na szkolnictwo wy?sze 2020 do ilo?ci uczniów któzy pójd? do szko?y w Mrze?ynie za kilka lat? Pomy?l a nie porównuj danych makro ze skal? mikro w celu udowodnienia swoich twierdze?, bo wychodz? bzdury ?e a? przykro. Szkoda, ?e zamiast konkretów i rzeczowej dyskusji ka?demu kto krytycznie ocenia dzia?ano?c nowych w?adz Ty i inni mi?o?nicy pana Matusewicza zaraz doczepiacie ?atk? wielbiciela Ruszkowskiego. A co do samodzielnego myslenia to prosze si? nie obawia? o mnie a raczej stara? si? ( o ile to w ogóle mo?liwe) o obiektywne spojrzenie na sprawy za które odpowiadaj? ludzie których wybrali?my w ostatnich wyborach jako tych którzy maja nas reprezentowa? i pilnowa? interesów ca?ej spo?eczno?ci gminnej bez wzgl?du na to czy ich lubi? czy nie.
te? mieszkaniec | wtorek, 05 kwietnia 2011 14:46

gall. Ju? poznika?y IP przy komentarzach :) i ja nie mam z tym nic wspólnego. Je?eli dajesz koment to zostawiasz ?lad w postaci IP i nic nie da, ?e zmienisz sobie nicki z " Anny " na " mieszkaniec " :))))))))) To taki przyk?ad, nie bierz tego do siebie :)))))))))
chyba anonim | wtorek, 05 kwietnia 2011 12:56

chyba anonim. panowie chcia?bym was u?wiadomi?, na jakiej podstawie grzebiecie i analizujecie, to jest póki co karalne, macie przyzwolenie s?du?. Polskie prawo nie dopuszcza do ingwilacji internetu?. Chyba mylicie Polske z kore? po?udniow?, kub? czy chinami?.
gall | wtorek, 05 kwietnia 2011 12:30

te? mieszkaniec. Niestety, obecny burmistrz b?dzie musia? spi? piank? z piwa nawa?onego przez poprzednika. Krytyki poprzednika nie przyjmujesz, anegdot widz? te? nie, trudno!. Tak dla twojej wiedzy, bo Ruszkowski chyba zabroni? tobie samodzielnie my?le?, prognozy demograficzne dla Polski 2020 s? zatrwa?aj?ce. Przywar?o ju? do nich swoiste okre?lenie DEMOGRAFICZNE TSUNAMI. S? setki ró?nych opracowa?, dotycz?cych cho?by szkolnictwa podstawowego, ?redniego, wy?szego, trzeba tylko chcie? do nich zajrze?!. Podsy?am stron? dobrze zobrazowan?, nie b?dziesz musia? czyta? z Ruszkowskim, popatrzycie sobie, "¦ , tam na wykresach fajnie wida?: http://instytutsokratesa.pl/pliki/Demograficzne_Tsunami_Instytut_Sokratesa.pdf Jest to opracowanie Demograficzne Tsunami, Raport Instytutu Sokratesa na temat wp?ywu zmian demograficznych na szkolnictwo wy?sze 2020. A swoja drog? nie jestem, a? tak ambitny, znam swoje miejsce w ?yciu, i nie cierpi? wazeliniarzy!.
mieszkaniec | wtorek, 05 kwietnia 2011 12:16

Pawe?ku, super sprawa z IP :) teraz sobie siedz? i analizuj? :) ciekawe czy spadnie ilo?? komentarzy :)
chyba anonim | wtorek, 05 kwietnia 2011 09:19

Aniu, dobrze wiesz, i? P. Doma?ski ma ochron? przed emerytaln?. Nowe miejsca pracy stworzy? ju? by?y burmistrz. Pan T. ma si? dobrze i pracuje. Wi?cej sztucznych stanowisk stworzy? Pan Ruszkowski. Swoj? drog? wszystkich zainteresowanych informuj?, i? dr Matusewicz w piatki od 13.15 do 14.45 ma wyk?ady w Instytucie politologi sala 237, a od 15.IV od 15 do 16.30, ponadto dy?ury w czwartek 12-14, pi?tek 10-12.
Ada | wtorek, 05 kwietnia 2011 09:12

Pan T. zosta? asystentem i s?uch o nim zagin??.Troche tu , troche tam i kasa leci. Sztuczne stanowisko dla znajomka,by?ego ucznia.Inni czekaj? w kolejce po prace.Ale jak si? okazuje nawet najbardziej opluwany w kampani wyborczej Doma?ski jest niezast?piony.Wi?c gdzie s? nowe miejsca pracy?
Ania Jastrz?b | wtorek, 05 kwietnia 2011 08:42

mieszkaniec. Mam tak? nadziej?, ?e us?ysz? o mieszkaniach na D?ugiej. Tym bardziej, ?e odbiór tych mieszka? to obowi?zek nowego burmistrza i jego ekipy. I nie ma tu czego zwala? tego na ekipe Ruszkowskiego. Rzeczywi??ie anegdoty po urz?dzie to chodz? ale o nowym pa?ciu, niestety niektóre nie s? anegdotami lecz smutn? prawd?, która czasami mo?e ?mieszy? , ale cz??ciej jest po prostu ?enuj?ca. Je?li prognozy demograficzne dla makroregionu pomorza zachodniego do roku 2020 s? dla pana podstaw? do wylicze? ile dzieci b?dzie chodzi?o do zespo?u szkó? w Mrze?ynie za kilka lat to "gratuluj?" takiej wnikliwo?ci i dok?adno?ci. Mog?by pan spokojnie zosta? doradc? pani minister Hall ona na szczeblach ministrialnych ma podobnych "fachowców" od szkolnictwa, a raczej szkodnictwa polskiemu szkolnictwu.
te? mieszkaniec | wtorek, 05 kwietnia 2011 08:36

Ja si? dziwi?, i? Jola podpisuje si? jako Ania
Ada | wtorek, 05 kwietnia 2011 06:32

gratuluje wytrwa?osci forumowiczom. Juz rowny miesiac komentujecie post, zapominajac o czym jest artykul powyzej. Moze troche wiecej komentarzy o dzia?aniu pana T.
fanka | wtorek, 05 kwietnia 2011 00:27

Ania Jastrz?b. Z ciebie to debe?ciara!. Nie przecz?, wszystkim nam si? wydawa?o, ?e w oborze jeste? bystrzejsza, ale kochana do czasu, "¦ , wysz?o w tej rutynie, byka chcia?a? wydoi??. Jak chodzimy za obor?, to ka?da za swoj?!. Ostatnio jak pod moj? nawali?a?, stary tak si? przejecha?, ?e przez tydzie? le?a?, a ja musia?am robi? za dwóch!. To co jutro przy burakach, jak zwykle!. We? sobie co? do ?arcia, nie b?d? ciebie przecie? wiecznie karmi?a, do?? g?b mam do wykarmienia w oborze i cha?upie!.
anka | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 23:37

te? mieszkaniec. O mieszkaniach na D?ugiej i cwaniakach z przetargu nie raz jeszcze us?yszysz. Niech tylko ludzie zamieszkaj?, powinno si? zacz?? to sypa?, to jest jedna wielka prowizorka. A wykonawca z przetargu inwestycji, b?dzie odpowiada? tylko w zakresie budowlanki?. Pierwowzorem olewania imprez otwieraj?cych nowe przedsi?wzi?cia realizowane na terenie miasta, da? nam Ruszkowski, informacje zdob?dziesz w urz?dzie, niektóre, jako anegdoty przesz?y do historii co poniektórych miejscowych firm!. Odno?nie prognoz demograficznych 2020 dotycz?cych województwa zachodniopomorskiego, ludno??, migracje, starzenie si? spo?ecze?stwa, miasta, "¦ , gospodarka, szkolnictwo, "¦ , we? sobie doczytaj!.
mieszkaniec | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 23:22

anka..czas za obórk? i??..kupka , siusiu i spa?..jutro w pole..i od nowa..ci?gle te buraki..
Ania Jastrz?b | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 23:16

Yann 51. burak z ciebie, szkoda s?ów!.
anka | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 23:00

mieszkaniec trzebiatowa. Prace konserwatorskie zosta?y zamkni?te raz na zawszeu ponad rok temu, za wiedz? Ruszkowskiego!. Problem w tym, ?e Ruszkowski sprzeda? teren, bez ?adnej koncepcji jego zagospopdarowania przez nabywaj?cego, a spó?ka która go naby?a, podobno si? sama z sob? szarpie?. Póki co na razie nic z tego prawdopodobnie nie b?zie?. Nie przecenia? bym mo?liwo?ci Ruszkowskiego, w przypadku konserwatora zabytków!.
mieszkaniec | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 22:57

mieszkaniec..chcia?by? , ?eby nadal by?a szko?a w Trzebuszy..a ty jej dyrektorem.By?e? ju? tam..wszyscy pamietaj? jak rz?dzi?e?..byli uczniowie nawet nie k?aniaj? si? tobie.Dlaczego ci?gle j?trzysz, opluwasz ?..budowa?e? ju? szubienice dla komunistów .Taka jest ta ekipa..uk?ad, klika.
Ania Jastrz?b | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 22:03

mieszkaniec. Na razie to twój burmistrz tylko odcina kupony i otwiera inwestycje, które rozpocz?? ten "wredny" Ruszkowski. Bierze te? nieudolnie i ?enuj?co udzia? w imprezach przez tegoz "paskudnika" wymy?lonych (za?lubiny z morzem). Nied?ugo zapewne, podobnie jak pan Czapla z Nowogardu, z wielka pomp? rozda klucze do mieszka? komunalnych jakie s? ko?czone przy ul. D?ugiej i odtrabi kolejny sukces w mediach. St?d taka walka o komisje mieszkaniow?. Nie wiem gdzie mieszkasz, ?e wypisujesz k?amstwa na temat ilo?ci dzieci ucz?szczaj?cych do zespo?u szkó? w Mrze?ynie - rzeczywi?ci od nowego roku szkolnego b?dzie ich oko?o 500, teraz jest o kikladziesiat mniej. A z sufitu to ?a twoje prognozy o tym, ?e za 9 lat b?dzie ich 100. Kultur? to maj? zwolennicy obenych w?adz, którzy nie omieszkali si? nawet okra?? swojego viceburmistrza. Menelodemokracja w waszym wykonaniu oparta na pieniactwie i k?amstwach zdechnie szybciej ni? si? wydaje, a wywioz? was ci sami których tak bezczelnie oszukali?cie.
te? mieszkaniec | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 21:46

Brawo "obserwator" trzeba t?pic chamów typu" mieszkaniec" oni s? nie reformowalni, im zale?y aby do szkoly w Mrze?ynie chodzi?o 100 uczniów, a nawet mniej , oni chc? t?pic naród polski, oni nie chc? dzieci, oni chc? izolowac Mrze?yno i promowac Bieczyno, jak by taka hala by?a w Bieczynie, to by by? normalnie wielki orgazm i by byli szcz??liwi!
Yann 51 | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 21:43

Mieszkaniec ....krew si? buzuje jak si? s?ucha takich g?upot ,ruiny w ?rodku miasta to teren na którym ?ap? po?o?y? konserwator zabytków i nikt nic tu nie wskóra !!! Prace archeologiczne zosta?y podzielone na 3 etapy i chwa?a poprzedniemu burmistrzowi ?e dzi?ki swoim wp?ywom wp?yn?? na konserwatora aby 3 etap prowadzi? kiedy inwestor ( jest to teren prywatny ) kiedy ju? si? rozpocznie inwestycja, ale twardog?owi spod znaki jedynie s?usznej drogi i naszego lokalnego Leppera tego nie wiedz? ,przyjdzie czas ?e rozliczymy was z obietnic przedwyborczych i to wszystkich. We?cie si? w ko?cu do roboty bo na razie wasze rz?dy to jedne wielkie nieróbstwo i ci?gle ?ale ?e nic nie mo?na zrobi? .Przyjdzie czas na wasze cwaniactwo i przestaniecie robi? ludziom wod? z mózgu.
mieszkaniec trzebiatowa | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 21:04

obserwator. To, co zrobi?a poprzednia ekipa, mo?e kiedy? b?dzie nam przyzwolone pozna??. Póki, co mamy mo?liwo?? na codzie? je?dzi? po dziurawych drogach i obraca? si? w ?ród pere?ek ruiny w ?rodku Trzebiatowa, a ko?cowej degradacji mienia wielu obiektów budowlanych dope?nia, miejscowy "Zak?ad Pracy Chronionej", do dnia dzisiejszego?. A gdzie tu Starostwo ze swoim Nadzorem Budowlanym, gdzie Prokuratura, przecie? to jawna niegospodarno??, nikt nie ?ciga tego z urz?du prokuratorskiego?. O kulturze w szerokim tego s?owa znaczeniu, ??cznie z polityczn? najmniej ma do powiedzenia poprzednia w?adza i ich poplecznicy!. Do hali prosz? nie miesza? m?odzie?y, ten idiotyzm za 30 milionów (na razie) to dzie?o poprzednika. Wybudowali hal? - gminn? skarbonk?, a teraz dorabiaj? na si?? do tego idiotyzmu, ideologi??. Nawet szko?a w Emiratach Arabskich nie funduje uczniom, tak absurdalnych i kosztownych ?rodków dydaktycznych. Nie porównuj? uczni do b?ota, mówi? natomiast, o wyrzucaniu pieni?dzy przez urz?d w b?oto!. Ile po?ytecznych rzeczy mo?na by?oby zafundowa? nie tej jednej szkole w Mrze?ynie, a kilkunastu szko?om w Gminie!. A swoj? drog? czy Szko?a w Mrze?ynie, nie mia?a ju? nowej hali, id?c twoim tokiem my?lenia to ma ju? dwie!. Jedn? du?? w zupe?no?ci zabezpieczaj?cej potrzeby szko?y i drug? ogromn?, ale, dla kogo?. Dzi? szko?a ma 500 uczniów (sk?d ten szacunek, chyba z sufitu nowej hali wzi?ty?), a za 9 lat b?dzie mia? góra 100!. Radz? poprzegl?da? sobie opracowania w tym zakresie i wyci?gn?? wnioski, a dopiero wtedy podejmowa? merytoryczny g?os w dyskusji!. Czcze gadanie i bicie piany, nikomu ju? nie s?u?y, to nie czasy Ruszkowskiego!.
mieszkaniec | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 20:00

To co zrobi? Ruszkowski i jego ekipa nie b?dzie zrobione przez Matusewicza conajmniej przez 30 lat. Rz?dy tego burmistrza przynosz? tylko izolacj? Trzebiatowa. Jest nieogolony, niew?a?ciwie ubrany, nie potrafi si? zachowac w czasie grania hymnu pa?stwowego, jest nieobecny w pracy,wprowadzi? zam?t w czasie wyborów so?tysów, obrazi? komisj? mieszkaniow?, jest w konflikcie z powiatem i województwem itp.. Do "mieszka?ca" cz?owieku nie obra?aj uczniów szko?y w Mrze?ynie przecie? ta hala jest dla nich, hala zosta?a przede wszystkim wybudowana na potrzeby szko?y. Kim Ty jeste?, ?e mo?esz porównywac ok. 500 uczniów do b?ota? Czy ty jeste? od nich lepszy?. Chyba ci odbi?o na dobre!.
obserwator | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 19:11

Prosz? nie odpowiada? na komentarze Ani Jastrz?b. Pani Ania jest uzale?nina od internetu. Zaniedbuje dom. Dzi?kuj?.
terapeuta | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 18:33

Ania Jastrz?b. Prosz?, przeczytaj jeszcze raz pytanie, co takiego zrobi? dla Trzebiatowa Ruszkowski?. Podaj mi jedn? rzecz od pomys?u do ko?cowej realizacji, mówi? o Trzebiatowie, nie chc? s?ysze? o wywalonych pieni?dzach w b?oto w Mrze?ynie?. Ja nie mówi? o ogólnopolskich zrywach typu orlik, czy do?ynki, lub w trybie wyborów 2010!.
mieszkaniec | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 18:07

Bardzo du?o zrobi?..drogi..we W?odarce,Gos?awiu, boisko Euro , orlik, sztuczne boisko liceum, kanalizacja, hala, wiele innych trwaj?cych inwestycji, K>S Rega..chodniki, budowa mieszka? komunalnych...prawie gotowy budynek nast?pny..i by? zawsze w urz?dzie..zawsze na posterunku..to tak od razu na gor?co odpowiadam..ma?o?
Ania Jastrz?b | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 17:15

Ania Jastrz?b. A co takiego zrobi? dla Trzebiatowa Ruszkowski?. Podaj mi jedn? rzecz od pomys?u do realizacji, mówi? o Trzebiatowie?.
mieszkaniec | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 15:58

Nie..nie tylko starosta jest..jest Rada Powiatu, jest marsza?ek, sejmik..s? pos?owie..mog? pomóc..i pomogliby, tylko po co by?o obra?a? wszystkich?..Pos?owie byli w Gryficach..jest pose? z naszego powiatu, w Trzebiatowie by? Ar?ukowicz, by? marsza?ek..z kim rozmawia?? z nikim..bo nie ma czasu..jest na uczelni..sprawy gminy s? mniej wa?ne!! prawda czy k?am?
Ania Jastrz?b | poniedziałek, 04 kwietnia 2011 00:37

niewane kto = zabladzi tylko ten , ktory nie wie kim i po co w tym wszystkim jest.
wegabau | niedziela, 03 kwietnia 2011 20:54

.... " .powsta?a nowa klika..uk?ad..ale bardzo s?aby..bez poparcia góry..nie da si? tak rz?dzi?.... " Jeste?my w domu. Nie odkryj? Ameryki, je?eli powiem, ?e ka?dy w?odarz otacza si? swoimi, zaufanymi lud?mi. Natomiast w naszym powiecie wszyscy musz? i?? razem po ?ladach starosty. A kto nie idzie ten zab??dzi. Tak ?
niewa?ne kto | niedziela, 03 kwietnia 2011 11:45

Nie jestem w nic ani nikogo wpatrzona..pisze prawd? jak jest..nie lubi? k?amstw..wiem, ?e wolicie ob?ud?..ja ni? gardz?.. pisz? prawd?..to co was boli?.mo?e czas i?? po rozum do g?owy, wyci?ga? wnioski? takie to trudne?..matusewicz dr nie jest dobrym gospodarzem..takie jest moje zdanie..i do tego mam prawo by tak mówi?..fakty za tym przemawiaj?..nie ma zaplecza..nie ma pomocy..i sam te? nie ogarnia..szczególnie finansów, inwestycji..pracuje za ma?o w urz?dzie..2-3 razy w tyg..poka? mi inn? tak? gmin? w Polsce i takiego burmistrza?.powsta?a nowa klika..uk?ad..ale bardzo s?aby..bez poparcia góry..nie da si? tak rz?dzi?..k?amie?
Ania Jastrz?b | niedziela, 03 kwietnia 2011 11:05

Aniu, ogarnij dom i siebie i wyjd? na spacerek. Wiem, ?e jeste? wpatrzona w S?o?ce Powiatu, ale dzi? zrób wyj?tek i skieruj twarz w S?o?ce wokó?, którego kr??y Ziemia
niewa?ne kto | niedziela, 03 kwietnia 2011 09:55

a "Rega" przegra? 5:0 jest gorzej ni? ?le ciekawe co burmistrz na to
owca | niedziela, 03 kwietnia 2011 09:51

Nie z?o?y? rezygnacji..?arcik taki na 1 kwietnia..a kto odejdzie od korytka?..organizacja pracy w urz?dzie na bardzo niskim poziomie.V-ce przyjmuje petentów,stara si? by? mi?y i tyle dobrego..nic nie potrafi wi?cej..burmistrz w Szczecinie..sekretarz..siedzi cicho..mi?y jak zawsze, asystent..nie wie po co tam jest..zakr?cony na maxa,na wioskach wrze..matusewicz dr chce obasadzi? swoimi..sam zbiera g?osy do swojej czapki..serio!!kompromitacja.
Ania Jastrz?b | niedziela, 03 kwietnia 2011 09:18

Do : Ania Jastrz?b Bogowie Wielcy Bogowie !!! Nad gwiadz i nad ksi??yców mrowiem.... Gdyby?cie nam na Ziemi dali ..... Odwag? ! Dobro? !! I my?l ze stali !!! O Niebo by?my nie pytali .......
Amore et Virtus | piątek, 01 kwietnia 2011 22:28

Matusewicz dzisiaj z?o?y? rezygnacje...!!!!Bara?ski te?..rozwi?zana jest rada..b?d? wybory!!
Ania Jastrz?b | piątek, 01 kwietnia 2011 14:39

Jestem za?amany, ostatni dzie? miesi?ca a tu cisza. Czy jest to ju? ten dzie?, w którym podzielimy mentalnie jutrzejsz? wyp?at?. Nawet Kazik ze wsi obok nie szuka m?drego by mu co? wyj?nia? - no tak przepi? ?atwo.
Amore et Virtus | czwartek, 31 marca 2011 21:29

jest roznica pomiedzy wolnoscia slowa a karykatura slowa. Jest roznica pomiedzy wyrazaniem swojej opini a wypowaidaniem oszczerstw, pomowien i klamstwem. Wszyscy powinnismy pamietac ze niszczenie dobrego imienia nie jest dobrym posunieciem. Opozycja jest po to aby patrzec na rece wladzy. Tak to prawda ale wypowiadajmy prawde, wytykajmy bledy ale musimy pamietac...prawde a nie wyssane z palca sprawy, ktore nie zawsze sa prawdziwe. Czego oczekujemy? To zeby burmistrz zrezygnowal? I po co nam nowe wybory? Kolejne wydatki gminny.
garu | środa, 30 marca 2011 07:09

ADMIN!!!. Szanowni Internauci! Zwracamy si? do Was z pro?b? o nie u?ywanie s?ów wulgarnych (Z?ODZIEJ, ... A SKO?CZYWSZY NA WAZELINA!) oraz o nie podawanie danych osobowych (NIESTETY OSÓB PUBLICZNYCH TO NIE DOTYCZY), gdy? b?dziemy zmuszeni do wy??czenia funkcji dodawania komentarzy (PODETNIESZ GA?Ä„? NA KTÓREJ SAM SIEDZISZ, TO GWARANTUJE OGLADALNO?Ć). Pami?tajcie, ?e w internecie nikt nie jest anonimowy (A TO JEST NIESTETY GRO?BA!, TWOJEGO SPONSORA?). WSTYD I HA?BA! CORAZ BLI?EJ KOREII PÓ?NOCNEJ!. Admin
kijanka | wtorek, 29 marca 2011 22:26

tak uwa?am ?e to by? wielki b??d staczaj?c kolejk? w niebyt a do tego dodam ?e zburzenie cegielni w W?odarce to niewybaczalny b??d atrakcja turystyczna zosta?a zniszczona
owca | wtorek, 29 marca 2011 22:03

owca - doskonale wiem, ?e w?skotorówka to historia ale nie uwa?asz , ?e rz?dy poprzednich w?adz gminy Trzebiatów , to tez historia chocia? niestety z nasz? s?awn? "Adelajd?" zwi?zane. Szkoda.
Albert | wtorek, 29 marca 2011 19:29

Brawo Admin. O to chodzilo bo tego bylo zdecydowanie zaaaaaaaaduzo brawo!
ilnqua | wtorek, 29 marca 2011 16:10

Mam dwa no?e , jeden do sera drugi do salami i przy pomocy Waszej wiedzy, obycia i dobrych manier pragn? je rozró?ni?. Nie powiem bedzie nagroda w postaci plasterka szacunku odkrojonym no?em albo do sera albo do salami.....
Amore et Virtus | wtorek, 29 marca 2011 14:35

bo promocja miasta nic nie robi, potrafi? wydawac tylko ulotki i promowac si? na targach...po najmniejszej linii oporu. Brak kreatywnosci w tym refaracie, dlatego tak ma?o ludzi zna trzebiatow.
TURYSTA | wtorek, 29 marca 2011 10:33

A gdzie jest Adam?..trafiony zatopiony? Zmiana tematu na kolejk?..A kiedy otwarte b?dzie Netto?Kiedy zaczn? si? spe?nia? obietnice wyborcze?
Ania Jastrz?b | wtorek, 29 marca 2011 09:22

nie ?ud? si? kolej w?skotorowa to historia dewastacja posz?a tak daleko ?e nie ma najmniejszej szansy na odtworzenie infrastruktury
owca | poniedziałek, 28 marca 2011 22:13

Super, znowu próbujecie rozszyfrowa? swoje nicki i po co? . Wracacie do przesz?o?ci a przysz?o?? przed nami. Chyba, ?e wasz wiek na przysz?o?? ju? nie liczy. Wró?cie ju? z tej podró?y w przesz?o??. Mamy dzisiaj, mamy 2011r, trzeba przygotowa? gmin? do sezonu, ?eby nasi sklepikarze, którym na ratunek opó?niono otwarcie NETTO, mogli zarobi? jak?? dobra kas?. Turystów nam trzeba w naszym rejonie , bo to tylko oni zostawi? tu swoj? kas?. Promocja jest najwa?niejsza, a kiedy rozmawiam z lud?mi z po?udnia Polski, to niestety nie wiedz?, gdzie le?y Trzebiatów. A wiecie, ?e w latach 80-90 stacja Trzebiatów by?a znana w ca?ej Polsce - proste przez ciuchci? Adelajd? i autokuszetki. To by?a promocja miasta:)
Albert | poniedziałek, 28 marca 2011 22:07

Adam ma wielk? wiedz?.Wyk?ady na uczelni do czego? zobowi?zuj?.Teraz zamiast pracowa? w urz?dzie jako..wybrany przez lud,,burmistrz siedzi i pisze komentarze to ju? jest cyrk!! Ile trzeba mie? nienawi?ci ,do nas mieszka?ców tej gminy , naszej gminy by tak si? upodli??Teraz wiem ,dlaczego nic si? robi w urz?dzie, gminie.Panie matusewicz tym samym zszed? pan na dno..brak s?ów by to okre?li?..fajnie si? pisze z gabinetu urz?du?..mo?e zwolennicy wreszcie przejrz? na oczy..matusewicza zwolennicy.
Ania Jastrz?b | poniedziałek, 28 marca 2011 21:52

adam uwa?aj! Od tych zió?ek mog? zacz?? ci si? r?ce trz???!
dobro | poniedziałek, 28 marca 2011 21:44

Ko?cze dyskusj?!. ?egnam!. Przechodz? na bezpieczne strony!.
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 21:39

owca. Niestety nie, Ruszkowski mnie ubieg?!.
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 21:36

Ca?kowicie Wam odbi?o z t? s?u?b? bezpiecze?stwa, wyje?d?ajcie na Bia?oru? i nie denerwujcie ludzi, albo zajmijcie si? tymi Typami co teraz wami rz?dz?.
obserwator | poniedziałek, 28 marca 2011 21:31

adam masz tak? wiedz? to ?mie twierdzi? ?e piastowa?e? jak?? funkcje w SB
owca | poniedziałek, 28 marca 2011 21:20

Ania Jastrz?b. Cykl wyk?adów, dzi? 3. "Donosy TW funkcjonariusz prowadz?cy przepisywa? w kilku egzemplarzach. Funkcjonariusz mia? obowi?zek weryfikacji informacji zawartych w donosach (z donosów fa?szywych nie robiono kopi). Donosy pisa? sam TW lub funkcjonariusz prowadz?cy na podstawie zas?yszanych wypowiedzi TW. Donosy mog?y by? pisane i podpisane przez donosiciela ale nie musia?y, zarz?dzenie Ministerstwa Spraw Wewn?trznych z 1960 roku stwierdza?o ?e : (s.96) "Od obywatela udzielaj?cego nam informacje nie mo?na domaga? si? aby uczyni? to na pi?mie". Spotkania agentów z funkcjonariuszami mia?y miejsce w najcz??ciej w lokalach kontaktowych (mieszkaniach prywatnych osób lojalnych wobec komunizmu i wspó?pracuj?cych z bezpiek?) lub najrzadziej z niezwykle cennymi agentami w lokalach konspiracyjnych (nale??cych do bezpieki). Bezpieka nie wyjawia?a donosicielowi celów jego misji ani metod pracy bezpieki (wi?kszo?? informacji by?a przed agentem, ukrywana). Funkcjonariusz prowadz?cy wyja?nia? agentowi zlecone mu zadania, analizowa? z agentem zachowanie agenta, instruowa? agenta jak prowadzi? dzia?alno?? agenturaln?, Funkcjonariusze mieli surowo zakazane spoufalanie si? z TW lub okazywa? TW pogard?, mieli by? opieku?czy wobec TW. Funkcjonariusz prowadz?cy mia? z rozwag? pos?ugiwa? si? wynagradzaniem agenturze pieni?dzmi. Spotkania z agentur? mia?y by? na tyle cz?ste by nie os?abmy wi?zi miedzy agentem a funkcjonariuszem resortu. Agent dla uwiarygodnienia swojej legendy móg? dokonywa? czynów zabronionych tylko za zgod? resortu, resort by? zobowi?zany do zapewnia bezkarno?ci TW którzy na polecenie resortu pope?nili przest?pstwo. Bezpieka mia?a jednak za zadanie przede wszystkim chronienie TW przed zaanga?owaniem si? w przest?pcze sytuacje. Agent móg? by? wykorzystany jako ?wiadek w procesie karnym tylko w celu uwiarygodnienia jego legendy operacyjnej. Praca TW by?a kontrolowana przez resort za pomoc?: donosów agentury równoleg?ej (donosiciele wzajemnie si? nie znali, nie byli znani dla innych funkcjonariuszy resortu, jeden donosiciel nie wiedzia? ?e donosi na innego donosiciela), zada? kontrolowanych (bezpieka zleca? donosicielowi jakie? zadanie by sprawdzi? jego lojalno??), bie??cej analizy donosów, pracy operacyjnej resortu".
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 21:14

Ania Jastrz?b. Cykl wyk?adów, dzi? 3. "Donosy TW funkcjonariusz prowadz?cy przepisywa? w kilku egzemplarzach. Funkcjonariusz mia? obowi?zek weryfikacji informacji zawartych w donosach (z donosów fa?szywych nie robiono kopi). Donosy pisa? sam TW lub funkcjonariusz prowadz?cy na podstawie zas?yszanych wypowiedzi TW. Donosy mog?y by? pisane i podpisane przez donosiciela ale nie musia?y, zarz?dzenie Ministerstwa Spraw Wewn?trznych z 1960 roku stwierdza?o ?e : (s.96) "Od obywatela udzielaj?cego nam informacje nie mo?na domaga? si? aby uczyni? to na pi?mie". Spotkania agentów z funkcjonariuszami mia?y miejsce w najcz??ciej w lokalach kontaktowych (mieszkaniach prywatnych osób lojalnych wobec komunizmu i wspó?pracuj?cych z bezpiek?) lub najrzadziej z niezwykle cennymi agentami w lokalach konspiracyjnych (nale??cych do bezpieki). Bezpieka nie wyjawia?a donosicielowi celów jego misji ani metod pracy bezpieki (wi?kszo?? informacji by?a przed agentem, ukrywana). Funkcjonariusz prowadz?cy wyja?
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 21:13

Ania Jastrz?b. Cykl wyk?adów, dzi? 3. "Donosy TW funkcjonariusz prowadz?cy przepisywa? w kilku egzemplarzach. Funkcjonariusz mia? obowi?zek weryfikacji informacji zawartych w donosach (z donosów fa?szywych nie robiono kopi). Donosy pisa? sam TW lub funkcjonariusz prowadz?cy na podstawie zas?yszanych wypowiedzi TW. Donosy mog?y by? pisane i podpisane przez donosiciela ale nie musia?y, zarz?dzenie Ministerstwa Spraw Wewn?trznych z 1960 roku stwierdza?o ?e : (s.96) "Od obywatela udzielaj?cego nam informacje nie mo?na domaga? si? aby uczyni? to na pi?mie". Spotkania agentów z funkcjonariuszami mia?y miejsce w najcz??ciej w lokalach kontaktowych (mieszkaniach prywatnych osób lojalnych wobec komunizmu i wspó?pracuj?cych z bezpiek?) lub najrzadziej z niezwykle cennymi agentami w lokalach konspiracyjnych (nale??cych do bezpieki). Bezpieka nie wyjawia?a donosicielowi celów jego misji ani metod pracy bezpieki (wi?kszo?? informacji by?a przed agentem, ukrywana). Funkcjonariusz prowadz?cy wyja?nia? agentowi zlecone mu zadania, analizowa? z agentem zachowanie agenta, instruowa? agenta jak prowadzi? dzia?alno?? agenturaln?, Funkcjonariusze mieli surowo zakazane spoufalanie si? z TW lub okazywa? TW pogard?, mieli by? opieku?czy wobec TW. Funkcjonariusz prowadz?cy mia? z rozwag? pos?ugiwa? si? wynagradzaniem agenturze pieni?dzmi. Spotkania z agentur? mia?y by? na tyle cz?ste by nie os?abmy wi?zi miedzy agentem a funkcjonariuszem resortu. Agent dla uwiarygodnienia swojej legendy móg? dokonywa? czynów zabronionych tylko za zgod? resortu, resort by? zobowi?zany do zapewnia bezkarno?ci TW którzy na polecenie resortu pope?nili przest?pstwo. Bezpieka mia?a jednak za zadanie przede wszystkim chronienie TW przed zaanga?owaniem si? w przest?pcze sytuacje. Agent móg? by? wykorzystany jako ?wiadek w procesie karnym tylko w celu uwiarygodnienia jego legendy operacyjnej. Praca TW by?a kontrolowana przez resort za pomoc?: donosów agentury równoleg?ej (donosiciele wzajemnie si? nie znali, nie byli znani dla innych funkcjonariuszy resortu, jeden donosiciel nie wiedzia? ?e donosi na innego donosiciela), zada? kontrolowanych (bezpieka zleca? donosicielowi jakie? zadanie by sprawdzi? jego lojalno??), bie??cej analizy donosów, pracy operacyjnej resortu".
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 21:13

Ania Jastrz?b. Cykl wyk?adów, dzi? 4. "Funkcjonariusze resortu spotykali si? ze swoimi donosicielami poza budynkami rz?dowymi i partyjnymi, w miejscach publicznych, lokalach kontaktowych i mieszkaniach konspiracyjnych. W spotkaniach z TW brali udzia? prze?o?eni oficerów prowadz?cych. Raz do roku funkcjonariusz prowadz?cy musia? dokona? oceny pracy agenta. Pracownicy resortu prócz kontroli pracy TW mieli równie? docenia? i emocjonalnie dopieszcza? donosicieli. Prze?o?eni funkcjonariuszy prowadz?cych mieli obowi?zek kontrolowania pracy funkcjonariuszy i podleg?ych sobie jednostek. Ka?dy tajny wspó?pracownik mia? swoj? teczk? personaln?. Teczka pracy TW zawiera?a donosy. Odpisy i wyci?gi z donosów znajdowa?y si? w teczkach ewidencji spraw operacyjnych i teczkach zatrudnieniowych (donosy TW nawet w wypadku zniszczenia jego teczki mo?na odnale?? w wielu innych aktach). Donosiciele bezpieki stanowili elit? w spo?ecze?stwie. Poziom ich wykszta?cenia by? du?o wy?szy ni? reszty spo?ecze?stwa (co jest naturalne gdy? pozycja tworzy si? g?ównie w?ród osób lepiej wykszta?conych, a TW byli przedstawicielami niepokornych ?rodowisk). W 1975 roku po?owa TW mia?a ?rednie wykszta?cenie, 38% wy?sze wykszta?cenie, a tylko 12% podstawowe. Najcz??ciej donosili przedstawiciele inteligencji technicznej (technicy i in?ynierowie) i duchowni".
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 21:11

Widz?, ?e wcie?o cz??? 3?. Zaraz ja podam podwójnie!.
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 21:10

Przesta?cie si? onanizowac i zobaczcie kto wami teraz rzadzi, to s? klawni, nie znaj? si? na patrioty?mie, s? wyobcowani, nie maj? wykszta?cenia biznesowego, nie potrafi? si? stosownie ubierac, chodz? w golfach, czapkach narciarskich, niewyprasowanych spodniach, s? nieobecni w pracy, na lewo obrabiaj? inne etaty i ?miej? si? z mieszka?ców Trzebiatowa, którzy na nich g?osowali oraz z tych co g?osowali przeciw nim!.
obserwator | poniedziałek, 28 marca 2011 20:50

adam - to o Zdzichu?
masakra | poniedziałek, 28 marca 2011 19:11

Ania Jastrz?b. Cykl wyk?adów, dzi? 2. "W latach 40 i 50 za odmow? wspó?pracy z bezpiek? wi?ziono (kandydaci na TW byli zatrzymywani w sekrecie przed ich rodzin? podczas tajnego zdj?cia), potem ju? nie. Jedynymi rzadkimi formami represji za odmow? wspó?pracy by?o: zwolnienie z pracy, gorsze warunki pracy, niedopuszczenie do wyjazdu zagranicznego. Ju? w Instrukcji MSW z 1960 roku stwierdzono ?e (s.102) "Za odmow? wspó?pracy nie wolno danej osoby dyskryminowa?". Werbunku musia? dokonywa? pracownik resortu na odpowiednio wysokim poziomie og?ady towarzyskiej (by nie zrazi? do resortu donosiciela). Próba werbunku przez funkcjonariuszy bezpieki dokonywana by?a pod fa?szyw? bander? (funkcjonariusze bezpieki nie ujawniali miejsca swojej s?u?by). Dopiero po pomy?lnym zwerbowaniu donosiciela funkcjonariusz ujawnia? ?e pracuje dla resortu bezpiecze?stwa. TW zobowi?zywa? si? do wspó?pracy i zachowania kontaktów z resortem w tajemnicy. TW szkoleni byli przez bezpiek? w: pisaniu donosów (donosy mog?y by? podpisywane tylko pseudonimami by inni funkcjonariusze prócz funkcjonariusza prowadz?cego nie znali personaliów TW), zachowaniu konspiracji w swoim ?rodowisku, metodach pracy operacyjnej, zachowaniu si? we wrogim ?rodowisku, nawi?zywaniu kontaktów z osobami interesuj?cymi dla bezpieki, wykrywaniu wrogich zamierze? i dzia?a?, samodzielnym szybkim i prawid?owym orientowaniu si? w sytuacjach niespodziewanych".
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 19:04

Adam zabrak?o argumentów? W tym katalogu jest te? twój doktorek! Co o tym napiszesz?
masakra | poniedziałek, 28 marca 2011 18:59

ania. Je?li mówisz o Ruszkowskim, to rzeczywi?cie masz racj?, taki cz?owiek by? u w?adzy i si? zmy?!.
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 18:57

Pan Adam nie potrafi czyta? ze zrozumieniem to wida? po jego wypocinach i poziomie jaki reprezentuje,dramat,?e w Trzebiatowie s? tacy ludzie
ania | poniedziałek, 28 marca 2011 18:47

Do adam. Potrafisz czyta??? Ruszkowski jest w katalogu osób rozpracowywanych!! Widz?, ?e do inteligentnych nie nale?ysz wi?c dla ciebie kilka informacji: -"Katalog osób rozpracowywanych - w katalogu zgodnie z art. 52a pkt 7 nie mog? by? umieszczone osoby, wobec których stwierdzono istnienie dokumentów ?wiadcz?cych, ?e by?y pracownikami, funkcjonariuszami lub ?o?nierzami organów bezpiecze?stwa pa?stwa lub z tymi organami wspó?pracowa?y." - "rozpracowywanie - podejmowane przez organy bezpiecze?stwa dzia?ania o charakterze inwigilacyjno-represyjnym, maj?ce na celu rozpoznanie, kontrol? i neutralizacj? dzia?alno?ci uznawanej za "wrog?"." Dotar?o co??
masakra | poniedziałek, 28 marca 2011 18:30

masakra. Ruszkowski potwierdzi?, czyli z?o?y? prawdziwe o?wiadczenie i prokurator nie podejmuje czynno?ci w zakresie takiego o?wiadczenia!. Tylko idiota pochwala wspó?prac? z SB, a ty ganisz, za brak wspó?pracy uczciwych ludzi z komunistyczn? SB!. Zastanów sie?. Mo?e ty te? wspó?pracowa?e? z SB i podpieprza?e? rodziców, wójków, ciotki, s?siadów, kolegów i kole?anki chyba nie bo ich na pewno nie mia?e?!. Gratuluj? wspó?pracy i dobrego samopoczucia!.
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 18:22

Panie Adamie we? si? Pan do roboty albo do nauki,bo szkoda mi Pana,tyle jadu i nienawi?ci /zawa? murowany/przecie? tak naprawd? do nic, kompletnie nic od Pana nie zale?y spo?czy?y si? wybory. Je?li ma Pan wykszta?cenie w co w?tpi?, to startuj Pan w wyborach za 4 lata, mo?e b?dzie mia? Pan szans?, w co te? w?tpi?.
ania | poniedziałek, 28 marca 2011 17:57

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?lastName=Ruszkowski&idx=&katalogId=0&subpageKatalogId=4&pageNo=1&osobaId=20493& Potrafisz cz?owieku czyta?? "prokurator IPN zarz?dzi? o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia w?tpliwo?ci co do zgodno?ci o?wiadczenia lustracyjnego z prawd?". Chyba, ?e wiesz wi?cej ni? IPN? Brak mi s?ów na takich tchórzy jak ty.
masakra | poniedziałek, 28 marca 2011 17:52

Panie Adamie we? si? Pan do roboty albo do nauki,bo szkoda mi Pana,tyle jadu i nienawi?ci /zawa? murowany/przecie? tak naprawd? do nic, kompletnie nic od Pana nie zale?y spo?czy?y si? wybory. Je?li ma Pan wykszta?cenie w co w?tpi?, to startuj Pan w wyborach za 4 lata, mo?e b?dzie mia? Pan szans?, w co te? w?tpi?.
ania | poniedziałek, 28 marca 2011 17:52

Ania Jastrz?b. Od 91 roku zacz??y si? s?awetne rz?dy nowielickiego desantu, pe?n? g?b? arogancja w?adzy i te metody, niszczenia, budowania uk?adu, kto nie w uk?adzie to za burt? i do tego z balastem, nietykalni, przyniesieni wraz z metodami z "esbeckiej" polski oraz zwyczaj zatrudniania by?ych wojskowych. O dziwo, pierwszych wojskowych samorz?dowców czy pracowników, wspominamy mi?o, cho?by ?P Pan Pan Bogdan Witkowski, czy prawdziwy cz?owiek i fachowiec Pan Barwikowski. Ale do rzeczy, co chcesz bo pytanie ni jakie?.
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 17:21

Trzeba wróci? do lat 90..kto wtedy rz?dzi? gmin?? Adam jestem..
Ania Jastrz?b | poniedziałek, 28 marca 2011 14:55

andzia. A, który z dotychczasowych notabli b?d?c na urz?dzie, czy ju? poza nim, my?la? o przecietnym Kowalskim?. Prosz? nie myli? z okresem przed wyborczym!.
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 12:33

adam. u?y?am"" aby podkre?li?, ?e wola ludu by?a taka a nie inna i nie dopatruj s?ów których nie u?y?am, mam wra?enie,?e odruchowo reagujesz napastliwie. Szanuj? osoby które broni? swoich przekona? je?li robi? to w sposób w sposób ogólnie przyj?ty jako norma pewnych zachowa? kulturalnych. my?l?, ?e odrobina wyciszenia przyda?aby si? wszystkim. pami?tajmy, ?e b?dziemy si? niejednokrotnie spotyka? i dobrze by?oby wówczas mie? odwag? spojrze? sobie w oczy bo po nast?pnych wyborach mo?e przyj?? nowy burmistrz i to co dzieje si? dzisiaj b?dzie odbija? nam si? czkawk? a szkody pozostan? tak?e w rodzinach , ci którzy s? obiektem dzisiejszych tar? po wszystkim otrzepi? si?, zajm? si? czym? innym,wyjad? /by? mo?e/, zajm? dobre stanowiska gdzie indziej i b?d? my?le? nie o nas tylko o sobie.
andzia | poniedziałek, 28 marca 2011 11:58

Ania Jastrz?b. Ania Jastrz?b halo ... jest tam kto??.
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 11:55

Kto zablokowa? nowe wydanie Panoramy Gryfickiej, dlaczego jej niema?.
obserwator | poniedziałek, 28 marca 2011 11:51

Ten wybraniec nie splami? si? niczym...prac? te? nie..najwy?ej ma w nosie wszystko..hymn..ludzi itd..
Ania Jastrz?b | poniedziałek, 28 marca 2011 11:45

Ania Jastrz?b. Cykl wyk?adów, dzi? 1. Tajna wspó?praca z SB. Proces wspó?pracy z bezpiek? mia? kilka faz. Faz? pierwsz? by? wybór kandydata na TW dokonywany przez funkcjonariuszy resortu, kandydaci na donosicieli byli wybierani tak by sprosta? zadaniu. Faz? drug? by?o rozpracowanie potencjalnego kandydata na TW (bezpieka musia?a dok?adnie pozna? wszystkie fakty dotycz?ce potencjalnego kandydata na TW by nie zaproponowa? wspó?pracy komu? kto mók?by zaszkodzi? resortowi). W czasie rozpoznania bezpieka bada?a powi?zania TW, walory osobowe TW, prawdopodobie?stwo pozyskania. Trzeci? faz? by? werbunek najcz??ciej dobrowolny, najrzadziej przymusowy. Werbunek dobrowolny polega? na uzyskaniu dobrowolnej zgodny na wspó?prac? z bezpiek?, donosiciele rozpoczynali wspó?prace z powodów ambicjonalnych (bezpieka wykorzystywa?a ich pych? i mitomanie), zawi?ci (by zaszkodzi? innym), oraz chciwo?ci (wspó?praca z bezpiek? dawa?a wymierne korzy?ci, pieni?dze, dost?p do nieosi?galnych dóbr, awans w pracy). Werbunek przymusowy polega? na zagwarantowaniu przez bezpiek? bezkarno?ci (kryminali?ci zamiast odbywania kary w wiezieniu musieli donosi? bezpiece) lub nie ponoszenia konsekwencji swojej niemoralno?ci (bezpieka nie upublicznia?a materia?ów kompromituj?cych donosiciela). Wspó?praca z bezpiek? mia?a by? dla donosiciela form? rehabilitacji (gdy by?y na niego kompromituj?ce materia?y). Nie wolno by?o werbowa? notorycznych przest?pców bo za?miecali oni agentur? a ich donosy by?y niewiarygodne. Z czasem coraz wi?kszy odsetek TW pracowa? dobrowolnie (dobrowolna wspó?praca dawa?a o wiele lepsze efekty). W latach 70 i 80 wi?kszo?? donosicieli wspó?pracowa?a dobrowolnie, w 1980 65%, w 1981 87% (szanta?em 2,3%). Zarz?dzenie MSW z 1970 przewidywa?o wymuszenie wspó?pracy szanta?em tylko w wyj?tkowych sytuacjach.
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 11:42

andzia. Chcesz zakopa? topór, a w pierwszych s?owach kopiesz, "wybra?c? ludu"!. Przypomn? ci, ?e ten "wybraniec ludu" jednak wygra?, i ten wybraniec nigdy nie splami? si? wspó?prac? "przeciw ludowi"!.
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 11:30

igna?. Ja my?l?, ?e to cz?owiek o dwóch ?wiadomo?ciach!. Jednej znanej dla Ani Jastrz?b i jego potencjalnych wyborców i tej drugiej Las!. Ale niektórzy tak maj?, szczególnie ci co sie splamili!. Oni nie wiedzieli, ?e oni wspó?pracowali?.
mi?osz | poniedziałek, 28 marca 2011 11:24

Ania Jastrz?b. Na ciebie szkoda klikni?? klawiatury. Ty obsesyjnie kochasz Ruszkowskiego, ?aden argument do ciebie nie dociera. Ty po prostu wyznajesz kult Ruszkowskiego, jak kiedy? wyznawano kult Stalina!. O dziwo wi?cej jest takich dziw, do dzi? w urz?dzie, które nadal trzyma obsesyjna mi?o?? do jedynego i s?usznego!. Dziwne, ale uwa?am, ?e ju? czas poprzesta? my?le? t? odwrotn? cz??ci? cia?a!.
weronika | poniedziałek, 28 marca 2011 11:08

rzyga? mi si? chce czytaj?c komentarze mo?e pora /chocia? na chwil?/ zakopa? topór wojenny i da? szans? "wybra?cowi" ludu wykaza? si?, poczekajmy w spokoju czas poka?e kto mia? racj?.Opluwaj?c si? wzajemnie upodabniamy si? do tych na górze.G?osowa?am na Ruszkowskiego ale nie skre?lam Matusewicza i ?yczy?abym sobie aby nowy burmistrz nie zawiód? nas bo konsekwencje poniesiemy wszyscy i bez znaczenia b?dzie to z jakiej z opcji si? wywodzimy. Gmina to nasza ma?a ojczyzna i powinno nam zale?e? na tym aby postrzegano nas jako spo?ecze?stwo umiej?ce rozmawia? ponad podzia?ami bo tylko wtedy mo?emy mie? nadziej? , ?e b?dzie coraz lepiej. Czego sobie i innym ?ycz?
andzia | poniedziałek, 28 marca 2011 10:50

A pse?do operocyjne LAS panie ruszkowski to pytam si? yo kto
igna? | poniedziałek, 28 marca 2011 09:42

Adam..odwracasz kota ogonem..Ruszkowski nie wspó?pracowa? ze s?u?bami .Jako? nigdzie nie s?ysza?am s?owa przepraszam ze strony matusewicza.Pisa?am ju?, Ruszkowski odszed? i ju?.Uwa?am , ?e by? dobrym gospodarzem.I nie p?aka?by nad problemami tylko pracowa?.Ale jak rozwi?za? problemy pracuj?? dwa dni w tyg?Wiedzia? te? jak ma si? zachowa?..ubra? do pracy itd, a zobacz fotk? wy?ej..nawet na niej wida? staranno?? ubioru, wygl?du dobrze , ?e nie ma czapki na g?owie..Wstyd pozosta?.
Ania Jastrz?b | poniedziałek, 28 marca 2011 08:32

czytajac w tej chwili to forum ewidentnie cala sprawa juz nie dotyczy nowego burmistrza ale wzajemnych oskarzen wypowiadajacych sie. Mozna wyczytac obelgi, klotnie obu stron. Natomiast p.matusewicz i jego gabinet zszedl na drugi plan:) ciekawa sprawa no ale tak to wyglada dla zewnetrznego czytelnika
stary | poniedziałek, 28 marca 2011 07:02

masakra. ?wiadomo?? - stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie spraw? ze zjawisk wewn?trznych, takich jak w?asne procesy my?lowe, oraz zjawisk zachodz?cych w ?rodowisku zewn?trznym i jest w stanie reagowa? na nie somatycznie lub autonomicznie.
milicjant | poniedziałek, 28 marca 2011 02:49

do adam. Czy Ty sugerujesz ?e Ruszkowski "?wiadomie wspó?pracowanie ze S?u?bami Bezpiecze?stwa"?
masakra | poniedziałek, 28 marca 2011 02:06

Ania Jastrz?b. owca. obserwator. Burmistrz pope?ni? b??d z nakryciem g?owy, pozwólcie mu si? przynajmniej wyt?umaczy?, do zast?pcy bym nie mia? pretensji, bo to prostak i nie wie, co to patriotyzm i konstytucja!. Hurtem wam patrioci miejscowi i okazjonalni odpowiadaj?c, powiem, ?e to ja g?osowa?em przeciw Ruszkowskiemu, na obecnego Burmistrza i to mój g?os by? podobno jednym z przewa?aj?cych!. Dla mnie najwi?ksz? profanacj? patriotyzmu i wstyd, to jest ?wiadomie wspó?pracowanie ze S?u?bami Bezpiecze?stwa, a pó?niej ?wiadome przyj?cie odznaczenia od kombatantów ze Zwi?zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By?ych Wi??niów Politycznych!. To nie profanacja, ale ha?ba, nawet dla ciebie Ania Jastrz?b, ?e to przemilcza?a?!.
adam | poniedziałek, 28 marca 2011 01:21

Czy dla nich to wstyd, czy dla nas? Innni po czym? takim odeszliby sami.Ale kasa!!!To priorytet.I nic si? nie liczy.Pogada? mo?emy..
Ania Jastrz?b | niedziela, 27 marca 2011 23:37

jednak chyba z marsa bo kiepsko st?paj? po ziemi
owca | niedziela, 27 marca 2011 20:32

Chyba nie s? z Marsa a raczej z Bieczyna Wielkiego i z Baranowa. Co to s? za Typy?. Kto na nich g?osowa?, niech si? przyzna, to dopiero b?dzie "obciach"
obserwator | niedziela, 27 marca 2011 20:18

Chyba nie s? z Marsa a raczej z Bieczyna Wielkiego i z Baranowa. Co to s? za Typy?. Kto na nich g?osowa?, niech si? przyzna, to dopiero b?dzie "obciach"
obserwator | niedziela, 27 marca 2011 20:18

oni s? z marsa
owca | niedziela, 27 marca 2011 19:57

To jest profanacja polskiej kultury patriotycznej, jak oni mogli stac w tych mocherowych czapkach podczas grania hymnu pa?stwowego, burmistrz Matusiewicz i jego zast?pca Baran Bara?ski na patriotycznej uroczysto?ci za?lubin z morzem, oni chyba nie s? z Polski.
obserwator | niedziela, 27 marca 2011 19:10

Ania Jastrz?b. Ja nie jestem bl?dynk?!. Za to ciebie z?era totalna nienawi?? do drugiego cz?owieka i co niedziela za Ruszkowskim i Makarewiczem do komunii idziesz!.
weronika | niedziela, 27 marca 2011 11:23

Weroniko..jeste? blondynk??
Ania Jastrz?b | sobota, 26 marca 2011 21:45

Ania Jastrz?b. Niestety nie jestem z Sitarskich!. A jednak!, wiedzia?am!.
weronika | sobota, 26 marca 2011 14:45

Weroniko..jeste? z Sitarskich?Co z obietnic matusewicz zamierza zrealizowa?? My?l? , ?e nie da rady nic zrobi?!!Tak jak nic nie robi teraz.Ma swoj? uczelni?..Adam..je?dzisz tak? pr?dko?ci? w obawie przed dziurami.Piszesz bzdury..motasz w g?owach .A o obietnicach wyborcych pó?niej napisz?.
Ania Jastrz?b | sobota, 26 marca 2011 12:43

dziury... A czy za rzadow innych bylo kolorowo? Nie! Tez byly dziury i beda. W calej Polsce sa dziury w kazdej gminie. To nie jest brak zaangazowania tylko pieniedzy ktorych nie ma, a dlaczego nie ma? No to juz odpowiedzcie sobie sami... Ale co to jest w ogole to ja nie rozumie. Wszyscy startujac wyglaszaja gornolotne hasla typu wszystko dla dobra innych, dla dobra mieszkancow itd a pozniej zaczyna sie polityka i obrazanie sie bo ktos wygral inny niz ten ktory mial wedlug co nie ktorych mial wygrac. Pytam sie jezeli przed wyborami padaly takie hasla to pozniej dla kogo na zlosc robia? matusewiczowi czy nam mieszkancom? Wiecie zapewne o czym mowie.
per homo | sobota, 26 marca 2011 12:00

Ania Jastrz?b. To nie Burmistrz zrzeka si? ?rodków, to S?o?ce Powiatu prowadzi dzia?ania odwetowe za kolejne przegrane wybory 25.11, 5.12, 13.03!. Te? bym chcia? cudotwórc?, który po 3 miesi?cach urz?dowania, za?atwi? wszystko co nie za?atwili poprzednicy przez 20 lat!. Benny Hill mówi?, ?e s?siadk? podnieca nawet m?ska czapka, a ciebie razi m?ska czapka, trz?s?ce si? r?ce u papie?a, a teraz u burmistrza i oczy sko?ne chi?czyków, jednych podejrzewasz o palenie trawy, a tych drugich o zespó? Dawna!. Tobie na tym punkcie po prostu odbija!. Ja te? samochodem je?d?? po mie?cie 20-tk?, z tego wzgl?du, ?e t? pr?dko?? na nas wymuszaj? wsz?do obecne tam gdzie nie potrzeba, samochody policji, stra?y miejskiej, stra?y granicznej i ?andarmerii wojskowej, same i w ró?nych konfiguracjach!. Pomimo tego, ?e kodeks karze takie post?powanie, jako wykroczenie!. Ania "¦ odpocznij, czy nie widzisz, ?e te sprawy, po prostu i nawet psychicznie ciebie przerastaj?!.
adam | sobota, 26 marca 2011 11:32

Ania Jastrz?b czy ty nie jeste? z Maciejewskich?
weronika | sobota, 26 marca 2011 11:09

odp..skoro masz tel to sam korzystasz..ja jeszcze nie musz?..ale kto wie..skoro si? z kim? przebywa..to staje si?.a wracaj?c do tematu..takie by?y pocz?tki,,dalej..marazm po zimie..dziury we wszystkich drogach..je?dzi? nie mo?na..kolejna pora?ka na sesji z komisj? mieszkaniow?.Gminy dostaj? pieni?dze, maj? roboty interwencyjne..a my, figa z makiem.Wybory wygrywa stary pisowiec zakapior.Ten który 4 lata wcze?niej szed? pod pach? z sekretarzem PZPR .Z PO startuje 3 kandydatów i to jest ich samobój.Na za?lubinach...obaj burmistrzowie nie ?ci?gaj? czapek w czasie hymnu.Wstyd! matusewicz traci kontrol? nad sob?..coraz cz??ciej ma trzes?ce d?onie..czy?by to skutek za?ywania zió?ek?Szykuj? si? kolejne zwolnienia w urz?dzie.Kolejka oczekuj?cych petentów wyd?u?a si? do 3 tyg..burmistrza nadal nie ma w pracy..V-ce..biega a nowo powo?any asystent nie wie gdzie jest, co ma robi? przerasta go problem .Samochodem je?dzi si? po mie?cie 20 km na godz, same dziury.Dramat trwa.
Ania Jastrz?b | sobota, 26 marca 2011 10:41

spa? nie mo?esz z powodu permanentnej frustracji spowodowanej zmiana w?adzy w gminie. Stara niestety juz nie wróci, powinna? to zrozumie? po pora?ce Pana M.M. w wyborach uzupe?niajacych. Zal mi Ciebie, gdyby? sie ujawni?a przes?a?bym Ci telefon do renomowanego psychiatry...
do ani s?p | sobota, 26 marca 2011 08:38

100 dni urz?dowania czy zasiedzenia burmistrza, mo?e podró?nika?Zaczyna prace w pierwszych dniach od drastycznych ci?? bud?etu.Jako wybitny polityk a marny ekonomista przy pomocy super biegacza(wybiega? sobie fotel v-ce).Tnie to co promowa?o gmin?.Kultura-zagro?ona impreza, ?wi?to kaszy i inne.Sport-Rega bez szans na utrzymanie, minister sportu zostawia kase na tenis...w ca?o?ci.!!Kilka województw w szoku..?miech i p?acz kibiców.Nie pomagaj? spotkania , wszyscy to klika, uk?ad itd..Tylko on wie najlepiej.Nast?puje oddanie mostu w D?wirzynie i Rogowie..wst?ge przecina Ruszkowski!!Burmistrz jest na uczelni.Od pierwszych dni urz?dowania nast?puj? zwolnienia zwolenników dawnego burmistrza.W ratuszu terror, zastraszanie.Zmiana godz pracy w poniedzia?ek.Jak za?atwi? sprawe w urz?dzie, skoro si? pracuje?,a kogo to. V-ce zatrudnia syna w szkole.Lepszych nie ma, nie by?o.My jeste?my najlepsi!!Moja rodzina.Moje korytko.Pobory na poziomie poprzednika..wysokie,za dwa dni pracy, bardzo wysokie
Ania Jastrz?b | sobota, 26 marca 2011 06:50

cannabis kupuj?, ok!
adam | piątek, 25 marca 2011 23:42

o admin si? zatroska? ?e nie b?dzie mai? ruchu na stronie
cannabis | piątek, 25 marca 2011 22:46

adam kup serwer a ja ci stron? w joomal zrobi?
cannabis | piątek, 25 marca 2011 22:40

ja przynajmniej czekam na propozycj? niezale?nej strony!
adam | piątek, 25 marca 2011 22:33

trzeba si? przenie?? na jak?? niezale?n? stron? (sam bym postawi? ale mi si? nie chce)
cannabis | piątek, 25 marca 2011 22:17

cannabis. W zwi?zku z twoj? wypowiedzi? i bior?c pod uwage Regulamin ... chc? zauwa?y?, ?e jutro minie 101 dzie? urz?dowania!. A po drugie ze wzgledu na Regulamin boje si? pokusi?!.
adam | piątek, 25 marca 2011 22:11

min??o 100 dni urz?dowania nowego Burmistrza mo?e kto? pokusi si? o ocen? tych dni
cannabis | piątek, 25 marca 2011 22:09

min??o 100 dni urz?dowania nowego Burmistrza mo?e kto? pokusi si? o ocen? tych dni
cannabis | piątek, 25 marca 2011 22:02

moim zdaniem to admin
owca | piątek, 25 marca 2011 21:52

?????. Czy to kpina?. Czy Gal Anonim o?y??. Co to za ksywa?????, ?.
mieszkaniec | piątek, 25 marca 2011 21:48

niech ?yje cenzura!
owca | piątek, 25 marca 2011 21:22

jak konopie wyjara to mu si? nie trz?s?
owca | piątek, 25 marca 2011 21:11

Dlaczego Burmistrzowi sie r?ce trzes? jak pije kawe to dwoma r?koma trzyma fili?anke co jest zgrane
sekretarka | piątek, 25 marca 2011 21:04

adam. Przepraszam jesli urazi?em. Nie s?ysza?em o takim zachowaniu czy postepowaniu Niemczuka o którym piszesz ( w rozliczaniu swoich prywatnych delegacji, jako s?u?bowych na koszt gminy, podbierania zleconych i wykonanych prac sta?ystom jako w?asnych). Wiem natomiast, ?e nie wywalono go lasów pa?stwowych lecz odszed? sam ze wzgl?du na konflikt w jaki popad? jako szef stra?y le?nej z nieuczciwym (ju? niezyj?cym) nadle?niczym z Gryfic. Znam spraw? z pierwszej r?ki.Pisanie ?e wywalili go jest po prostu du?ym nadu?yciem i nie jest fair. Nie czuj? si? i nie jestem obro?c? pana Niemczuka, ale w takim przypadku broni?bym ka?dego kogo si? bezpodstawnie oczernia , a ja wiem, ?e to nie jest prawda. Jako?ci uczelni w Rewalu nie b?d? komentowa? bo zapewne mamy podobne odczucia, wobec fachowo?ci wielu osób które j? uko?czy?y-cho? nie jest to regu??. A sekretarzy gmin, powtórze si? , na prawde widzia?em w wielu gminach o niebo gorszych od niego.
?ukasz | piątek, 25 marca 2011 20:04

dr.ziolek. No to teraz ma!. Dla mnie t? paranoj? jest to, ?e grupa z?odzieji, która krad?a w swoim interesie, ma tak wielki lobbing ze strony tych okradanych!.
adam | piątek, 25 marca 2011 16:27

Ania Jastrz?b. Ja s?ysza?em, ?e jest dwóch kandydatów, Pawlak i Ruszkowski!. Ale maj? podobno t? rywalizacj?, rozstrzygn?? mi?dzy sob? na pi???i, po 27 marca pod kopu??. Podobno wszelkie chwyty dozwolone i ma by? darmowa pizza, na koszt przegranego!. Sponsor ze Starostwa Powiatowego w ostatniej chwili sianem si? wykr?ci?!.
Gonia | piątek, 25 marca 2011 13:43

?ukasz. Fachowo?? sekretarza najlepiej zosta?a oceniona w lasach, sk?d wypieprzono go na zbity pysk, bez prawa do powrotu?. Fachowo??, mo?e w rozliczaniu swoich prywatnych delegacji, jako s?u?bowych na koszt gminy, podbierania zleconych i wykonanych prac sta?ystom jako w?asnych, "¦ s?u?? dziesi?tkami innych przyk?adów najzwyklejszego skurwysy?stwa?. R?cz?, ?e w setkach gmin jest wi?cej fachowców z lepszym do?wiadczeniem, wykszta?ceniem, a co najwa?niejsze uczciwych i ambitnych, a nie zwyk?ych sprzedawczyków?. Co to jest za wykszta?cenie prawnicze po wieczorowej uczelni w Rewalu?. Jak taki z niego do?wiadczony i ambitny, cenny prawnik, to niech spróbuje dosta? si? na aplikacje radcowsk? i otworzy? kancelarie?. Bez szans!. Dla mnie to najzwyklejszy burak!.
adam | piątek, 25 marca 2011 13:29

Czy to prawda...?e nowym V-ce ma zosta? Pawlak..by?y przewodnicz?cy rady miasta?..Je?eli tak...to macie swojego matusewicza, jest naprawd? superrrrrrrrrrr..haha
Ania Jastrz?b | piątek, 25 marca 2011 12:28

Dajemy szans? nowemu burmistrzowi.Tylko dlaczego Nas obra?a, jest w czapce w czasie grania hymnu, dlaczego go nie ma w urz?dzie,dlasczego syn V-ce pracuje , dlaczego nic si? nie robi z drogami?..itd..
Ania Jastrz?b | piątek, 25 marca 2011 12:24

?ukasz. Chc? ci wyt?umaczy?, wielki obro?co Niemczuka, ?e to jest moje odczucie dotycz?ce, kolejnego nieudacznika z kliki, a nie oceniane wypracowanie z ortografii?. A je?li jestem dyslektykiem, to co ten z?odziejski uk?ad, zabroni mi si? wypowiada??. Widz?, ?e dok?adnie jeste? we wszystkim zorientowany?. Mi to lata, co b?dzie dalej z Niemczukiem, bo to jest cz?owiek ni jak nie przystaj?cy do dzisiejszej rzeczywisto?ci, to typ cz?owieka, któremu najlepiej by?oby chyba w Korei Pó?nocnej!. Denerwuje mnie w jaki sposób, tych wszystkich nieudaczników wy?apuje i premiuje S?o?ce Powiatu?. Ponadto na rynku pracy powiatu s? dziesi?tki jak nie setki godniejszych ludzi do wykorzystania, trzeba tylko chcie? dam im ta szans?!. Ponadto trzeba by? idiot? ?eby tego nie widzie??. Zrozum, zarz?d zarz?dem, a i tak wszystko zale?y od S?o?ca Powiatu!. Samochód na nikim nie robi ju? wra?enia, mo?e na Niemczuku i jego odbieraniu rzeczywisto?ci, niczym Korei Pó?nocnej!, to tak!.
adam | piątek, 25 marca 2011 11:32

Dlaczego inni sekretarze gmin nie startowali w konkursie ? Dlatego, ?e tylko Niemczuk straci? posad? po wyborach :) Wiadomo, ?e zarz?d podejmuje decyzje a nie Sa?. Ale wiadomo te?, ?e zarz?d podejmuje i zatwierdza to, co chce Sa? i nie mów mi, ?e jest inaczej :)
do ?ukasza | piątek, 25 marca 2011 10:19

a Stanis?aw leki ju? wzio??
micha? | piątek, 25 marca 2011 09:04

do ?ukasza. Zanim co? napiszesz zastanów sie i nie wmawiaj innym ?e co? powiedzieli. Nigdzie nie napisa?em , ?e Sa? nic nie wiedzia? o tym. Starosta z mocy prawa jest cz?onkiem zarz?du powiatu, który jest 5-cio osobowy. Tak wi?c wiedzia?, ale decyzje podj?? zarz?d a nie sam Sa?! , Piszesz, ?e z takim do?wiadczeniem jak Niemczuk jest tylu ludzi ile jest gmin. By? mo?e, tylko dlaczego do jasnej nag?ej ani jeden z nich nie chcia? pracowa? w tym wydziale i nie z?o?y? dokumentów na konkurs?! Nie wiem czy je?dzi?e? gdzie? po Polsce ( ja tak bo prowadz? interesy w róznych rejonach Polski) i przygl?da?e? si? jako?ci ludzi którzy s? sekretarzami w gminach. Zar?czam ci, ?e pan Niemczuk pod wzgl?dem fachowo?ci nie nale?a? do tych najgorszych, których spotka?em podczas wizyt w urz?dach gmin, kiedy pe?nili funkcje sekretarza gminy.
?ukasz | piątek, 25 marca 2011 08:00

jako wyborcy, mieszkancy gminy Trzebiatow wybieramy co dla nas najlepsze bo chcemy mieszkac w jak najlepszych warunkach. Demokracja daje nam prawo wlasnego zdania i nikt nie moze przez to nas degradowac, ponizac a juz na pewno obrazac jezeli mamy wlasne zdanie - inne niz inni. Takie prawo nie obliguje nas jednak do wypowiadania klamliwych opini i oszczerstw jakie czesto da sie slyszec. Demokracja daje nam rownie prawo rozliczania tych na ktorych oddalismy - jakze cennych glos. Jednak na litosc - nie oczekujmy od nowego burmistrza cudow po kilku miesiacach urzedowania. Nie chciejmy widziec zaistnienia obietnic, ktore on zaplanowal na 4 lata kadencji. Panie i Panowie apeluje o cierpliwosc i powsciagliwosc! Dajmy sobie i nowemu burmistrzowi kredyt zaufania taki sam jaki dala wiekszosc spoleczenstwa.
uzi | piątek, 25 marca 2011 07:15

Powiadasz ?ukasz, ?e to zarz?d powiatu a nie Sa? dokona? reorganizacji ? I Sa? nic o tym nie wiedzia? ? Nie b?d? ?mieszny. Dyrektor zwolni? si? sam .... ? ... powiedzmy. Pytasz ilu jest go?ci z takim do?wiadczeniem co Niemczuk ? Odpowiadam Ci: tyle ile jest gmin :)
do ?ukasza | czwartek, 24 marca 2011 23:19

adam. mocne s?owo jakie napisa?e? to "skórwysy?stwo" . Jednak poprawnie pisze si? je jako skurwysy?stwo. Przyda?oby si? od?wie?y? wiedz? i z tego co czyta?em w twoich poprzednich postach wynika, ?e nie tylko z ortografii. Z tego co wyczyta?em w gazecie gryfickiej, to zarz?d powiatu, a nie Sa? osobi?cie dokona? reorganizacji i w miejsce Biura Nieruchomo?ci Geodezji i Kartografii (mog? si? myli? z poprawn? nazw?) powo?a? dwa odr?bne wydzia?y. Jeden wydzia? nieruchomo?ci, a drugi geodezji i kartografii. Biuro to nigdy nie by?o przedsi?biorstwem. Dyrektor biura nie zosta? zwolniony, jak napisa?e?, lecz odszed? na w?asn? pro?b?, pomimo tego ?e móg? dalej kierowa?, wprawdzie ju? nie biurem lecz wydzia?em geodezji i kartografii. Zawa?y?y jak zawsze w takich przypadkach wzgl?dy ambicjonalne. Czepiasz si? Niemczuka, o co? O to, ?e wygra? konkurs, ?e kto? zechcia? wykorzysta? jego do?wiadczenie w pracy jako sekretarza gminy? Ilu jest go?ci z takim do?wiadczeniem na rynku pracy? Czy mo?e to, ?e sobie kupi? nowy samochód, jak to zrobi? ?a?osny pan Rynkiewicz w swojej gazecie? To co wypisujesz to niestety pó?prawdy i zwyk?a AGITKA obliczona na tani? sensacj? i dalsza dyskredytacj? pokonanego przeciwnika politycznego. Nie?adnie, bo le??cego si? nie kopie. Je?li chcesz by? traktowany powa?nie, a nie jako zwyk?y frustrat -pisz prawd? jakakolwiek by ona nie by?a, ale nie wypisuj plotek i nie sprawdzonych g?upot. A je?li ju? to robisz w okre?lonym celu, to nie oczekuj, ?e na forum b?d? ci? za to szanowa? i przyznawa? ci racj?. Raczej wszyscy, którzy posiadaj? rzeteln? wiedz? w temacie na który zabierasz g?os b?d? ci? kontrowa? i wytyka? ci k?amstwa, niewiedz? i pieniactwo. I b?d? mieli racj?.
?ukasz | czwartek, 24 marca 2011 21:53

niestety ale tak
owca | czwartek, 24 marca 2011 20:26

Czy to prawda, ?e dniu za?lubin z morzem w czasie grania hymnu pa?stwowego burmistrz Trzebiatowa Matusewicz i jego zast?pca Bara?ski nie zdi?li czapek z g?ów ?.
obserwator | czwartek, 24 marca 2011 18:17

Przecie? Marek Micha?owski to nie m?ody go?c . Pod tym pseudonimem ukrywa si? stary Sitarski, zwyk?y tchórz, który wstydzi si? swojego nazwiska i mysli sobie, ?e mo?e ludziom robic wod? z mózgu.
obserwator | czwartek, 24 marca 2011 14:28

ania jastrz?b. http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?lastName=Ruszkowski&idx=&katalogId=0&subpageKatalogId=4&pageNo=1&osobaId=20493&
od mieszka?ców | czwartek, 24 marca 2011 14:05

te? mieszkaniec. Spokój i rozs?dek przwija si? w ca?ej twojej wypowiedzi, tylko co z tego, starosta Sa?, bu upcha?, znam dokonania wi?c mówi? otwarcie, nieudacznika Niemczuka na dobrze p?atne stanowisko, co robi?. Zwalnia Dyrektora, likwiduje przedsi?biorstwo, tworzy w starostwie nowy wydzia? geodezji!. By upcha? Niemczuka!. Jakim kosztem z naszych pieni?dzy i z jakim nieudacznikiem?. Wed?ug twojego rozumowania, zrobiono kolejn? reorganizacj?, która ocenimy przy wyborach!. A ja nie mog? na to spokojnie patrze?, przecie? to nazwyklejsze w ?wiecie skórwysy?stwo!.
adam | czwartek, 24 marca 2011 13:51

Czyli mamy si? zgodzi? , ?eby Nas obra?a?? Robi to ca?y czas,Gorzej , ?e ma?o robi a kase bierze z dwóch ?róde?.Poka? mi drugiego takiego jak on, dwa, trzy razy w tygodniu w urz?dzie.Nauczy? mnie ju? jednego..to my mieszka?cy decydujemy..a ja nie chc? ignoranta który mnie obara?a.Obra?a Nas wszystkich!!Nie pogorszy?o si? mnie..a nawet polepszy?o..My?l? , ?e Micha?owski to m?ody cz?owiek..bez dorobku..mo?e nawet ucze? jeszcze..bo tylko tacy s? przy matusewiczu...i tacy chc? zmian..na co licz??Spotykam si? lud?mi...iwiem, ze wielu z nich g?osowa?o za obecnym...teraz ju? na pewno zmienili zdanie, kibice Regi, petenci. i wielu zwolenników.Nie mia?am na my?li by?ego sekretarza.Tyle, ?e bardzo si? go boicie.Nie chcvieli?cie Ruszkowskiego..chcieli?cie zmian..macie..a teraz czas zmieni? ignoranta..który Nas obra?a..kpi..itd..Aha..i ma sprawe s?dow? ..za k?amstwa..obrazanie..wyrok wkrótce!!!!
Ania Jastrz?b | czwartek, 24 marca 2011 13:42

jo2. Krótko i na temat. Mo?na nie lubi? tego czy owego burmistrza, ale mamy póki co demokracj?. Wybrany zosta? wi?kszo?ci? g?osów na burmistrza pan Matusewicz. Osobi?cie nie g?osowa?em na niego, ale nie widz? ?adnego powodu, ?eby podwa?a? wybór dokonany przez mieszka?ców gminy 4 miesi?ce temu. Niech ka?dy robi swoje i to za co mu p?ac? , a nie ogl?da si? na to co robi burmistrz, starosta, wojewoda czy prezydent. Dopóki dzia?ania w?adzy nie s? kryminogenne lub nie s? przest?pstwem mo?na i trzeba dyskutowa? nad nimi czy s? lepsze, gorsze, m?drzejsze lub mniej m?dre, ale bez histerii i rozdzierania szat, bo wszyscy doko?a zwariuj? i zaczn? szczeka? na siebie. . Na razie pozostaje po prostu przygl?da? si? zmianom i dokonaniom nowych w?adz. Na podsumowania przyjdzie czas. B?d? kolejne wybory i b?dzie czas na kolejne pyskowanie i podsumowania. Póki co, proponuj? zwolennikom i przeciwnikom nowego burmistrza aby troch? och?on?li. Szkoda targa? sobie nerwów i nie ma co obrzuca? si? wzajemnie inwektywami. Wszyscy bez wzgl?du na to na kogo g?osujemy czy g?osowali?my mieszkamy w tej samej gminie. Popatrzmy czasami ?yczliwiej wzajemnie na siebie, nie bierzmy przyk?adu z po?a?owania godnych pyskówek polityków jakie serwuje nam co dziennie TV, radio, internet i prasa i cztery razy zastanówmy si? nad tym co chcemy napisa? czy to co pisze jest prawdziwe i s?u?y dobrej sprawie, czy te? tylko robimy to powtarzaj?c plotki lub chc?c kogo? zdyskredytowa?.
te? mieszkaniec | czwartek, 24 marca 2011 13:16

le?nik, który rozstawa? si? w smrodzie i nies?awie ze swoim pracodawc?!.
mieszkaniec | czwartek, 24 marca 2011 11:26

w przesz?o?ci najlepszy le?nik powiatu i nie tylko i sekretarz, a w s?uzbie wojskowej zausznik dowódców i s?.kondrwywiadu woj. ju? jest najlepszym geodet? w powiecie gratulacje !!! a sko?czy? wieczorowe szko?y w Rewalu !!! Powodzenia dla nowych w?adz wykonawczych !!!
marek micha?owski | czwartek, 24 marca 2011 11:21

Ania Jastrz?b. Dziewczyno przystopuj, daj?c na msze za powrót SITWY Z RUSZKOWSKIM NA CZELE!, przesadzasz. Jak tak dalej pójdzie, przy twoim zaanga?owaniu, sko?czysz w wariatkowie!. A swoj? drog? g?osowa?em z moimi przyjació?mi na Matusewicza, wyobra? sobie, ?e na dzie? dzisiejszy, zwolenników przyby?o!. Oj Ania pogorszy si? tobie!.
adam | czwartek, 24 marca 2011 11:12

do Ani Jastrzab - Mow za siebie ale prosze cie nie mieszaj w to ludzi. Istnieje cos takiego jak demokracja a tam decyduje wiekszosc. Wlasnie tak sie sklada ze burmistrza Matusewicza wybrala wiekszosc wiec musimy to uszanowac. Nie mow wiec prosze ze juz mamy go dosyc - moze ty ale nie sadze aby tak naprawde wiekszosc tych ktorzy oddali swoj glos na matusewicza nagle zmienila zdanie...
jo2 | czwartek, 24 marca 2011 06:45

Po obra?aj?cych Nas wszystkich mieszka?ców gminy Trzebiatów wyst?pieniach matusewicza dr proponuje zgod?...niech sam odejdzie..wynosi si? st?d.My ludzie pro?ci, u?omni na umy?le z ciemnogrodu mamy go do?? ju?.Nowe wybory i to jak najszybciej i ca?kiem nowy burmistrz.Tego chcemy.!!!!!!!!!
Ania Jastrz?b | czwartek, 24 marca 2011 06:19

Van klaun. Najpierw radzi?bym sprawdzi?, czy napewno o ten rok chodzi?o?.
adam | środa, 23 marca 2011 22:44

Kazimierz. Ruszkowski tak rozkr?ci? inwestycje, ?e nikt nie jest wstanie tego kieratu powstrzyma?!. Mieszka?cy obecnie nie maj? nic innego do roboty, jak tylko uwa?a?, ?eby si? w tym wszystkim nie pogubi?, ka?dy nowy dzie? przynosi, nowo oddan? inwestycj? po Ruszkowskim!. Za??czam dowód w sprawie!. http://www.youtube.com/watch?v=pydfkwpRKjQ
adam | środa, 23 marca 2011 21:33

pytek. Jak ciebie dobrze rozumiem po spisie inwentarza do odstawienia, przechodzisz teraz w wy?szy stan ?wiadomo?ci marksistowsko-leniowskiej?. Karz?c patrze? dalej, nast?pnym postem przyst?pisz do nauki nas wszystkich, MI?DZYNARODÓWKI!.
adam | środa, 23 marca 2011 20:54

A co z t? now? stron?: trzebiatow.co? Wiecie co? na ten temat?
Van klaun | środa, 23 marca 2011 19:58

ada? nerwy ci puszczaj?? Widz? ch?opie ?e? obeznany z histori? bolszewii. Pewnie i szturmówka gdzies jescze na strychu by si? znalaz?a - co? Szkoda na takich jak ty czasu. R?niesz inteligenta, ale s?oma ci z but ow wystaje a? tak, ?e nawet wpisu studentki nie zrozumia?e?. Ta ciemnota o ktorej mówi na wyk?adach pan burmistrz to tacy jak ty. Jeste? dla niego zwyk?ym, ciemnym wie?niakiem (niezlale?nie od miejsca zamieszkania), któremu mo?na wcisn?c ka?dy kit ?eby osiagn?? zamierzony cel - w tym wypadku wygranie wyborów. Nie zamierzam z tob? dyskutowa? bo tacy jak ty i tak wiedz? wszystko najlepiej i znaja najprawdziwsz? prawd?. ?ycz? ci zdrowia bo na rozum to ju? zdecydowanie za pó?no. Proponuj? równiez odstawi? Radio Maryja, Panorame Gryfick? , Gazete Gryfick?, Trybuna i inne g?upawe lokalne gazety wzajemnie si? opluwaj?ce i zacz?? próbowac samemu my?le? i czyta? przepisy prawa oraz spojrze? troch? dalej ni? Trzebiatowski grajdo?.
pytek | środa, 23 marca 2011 19:49

2O lat by?em mieszka?cem gminy, 20 mieszkam w Poznaniu i o Trzebiatowie s?ycha? by?o w kraju przy okazji powodzi. By? okres kiedy t?skni?em za Trzebiatowem ale moja nostalgia mija?a kiedy systematycznie bo przynajmniej raz w miesi?cu widzia?em jak miasto najpierw stoi w miejscu i pó?niej upada. Cierpia?em kiedy miszka?cy miasta i gminy byli podnieceni budow? dyskontowych marketów.... Co powiem na dzi? ? No to , ?e zamiast konsolidacji i walki o miasto widz? tu nienawi?? , zacietrze?wienie !!! Ludzie czy trudno jest poda? innemu cz?owiekowi d?o?, powiedzie? mu dobre s?owo, wspólnie pomysle? co mo?emy zrobi? dla miasta i mieszka?ców. Chyba ?e nowy dyskont netto stanowi g?ówny temat dla miasta i mieszka?ców .... Pozdrawiam
Kazimierz | środa, 23 marca 2011 18:26

pytek. Widzisz ty ze swoj? ?wiadomo?ci? tkwisz jeszcze w 1917 roku, a my ciebie odrywamy, od przygotowywania kolejnej gazetki z okazji ?wi?ta rewolucji pa?dziernikowej, ale do 7 listopada masz jeszcze sporo czasu, na pewno zd??ysz!. Nasza Studentka, s?usznie ciebie zalicza do "ciemnego ludu", a jak wnioskowa? z lektury twojego tekstu, to nie jeste? ani najlepszy, ani najpi?kniejszy, ani najuczciwszy, "¦ , a jak zrobisz mi wpis z ripost?, to nie zapomnij wy??czy? wtyczki od sprz?cicha z kontaktu!.
adam | środa, 23 marca 2011 17:20

kawasaki. Jestem odmiennego zdania i naprawd? nie rozumiem, id?c Trzebiatowskimi przyk?adami, dlaczego ten emeryt pozostawia w spadku po sobie, w urz?dzie zatrudnionego 1-2 synów, czy córki?. To tak, jak napisa?a studentka, mo?liwe jest w takim tylko ciemnogrodzie, jako przyk?ad ciemnoty obywatelskiej gminy!.
adam | środa, 23 marca 2011 16:00

studentka. Niestety jako mieszkaniec musz? te s?owa potwierdzi?, z tym tu boryka? si? jeszcze b?dziemy przez d?ugie lata. Najlepiej ?wiadczy o tym ta wymiana zda? w dyskusji, zwolennicy poprzednika, zamkni?ci HERMETYCZNIE, na wszelkie racjonalne argumenty, niczym TALIBAN!. O konflikcie Bieczy?skim wiedzia?em od laty, ale nie zdawa?em sobie sprawy, kto wspiera te dzia?ania. Przez wsparcie, nale?y rozumie? U?WIADOMIENIE o mo?liwo?ci przeciwstawienia si? dotychczasowym praktykom, trzymanych w ciemnocie przez poprzedników "“ burmistrzów, mieszka?ców. O kontrkandydacie Ruszkowskiego do fotelu burmistrza, dowiedzia?em si?, ze znikaj?cych plakatów (o 10 by?, o 14 plakatu nie by?o, o 16 by?, o 17 nie by?o i tak w kó?ko), dodatkowo zach?ci?o mnie to, ?e godzin? przed spotkaniem dyrektorka TOK wielka animatorka kultury, radna powiatowa Renata Korek zamyka?a na trzy spusty miejsce spotkania kontrkandydata, próbuj?c nawet w ten sposób uniemo?liwi? spotkanie z potencjalnymi wyborcami. Oszczerstwa, brygady rozwalaj?ce spotkania wiejskie, spowodowa?a, ?e spo?eczno?? zacz??a si? organizowa? i posz?a do g?osowania wy??cznie PRZECIW RZÄ„DOM I TEGO TYPU PRAKTYKOM DOTYCHCZASOWEGO BURMISTRZA RUSZKOWSKIEGO, G?OSUJAC NA TEGO INNEGO KANDYDATA, MATUSEWICZA!.
ADAM | środa, 23 marca 2011 15:47

Z tego co pisze Adam wynika, ?e ca?a Polska, ba ca?y ?wiat to jedna wielka klika, tylko jakim? cudem on oraz podobni mu pieniacze si? do niej nie za?apali i dlatego uwa?aj? ?e s? najlepsi, najpi?kniejsi, najm?drzejsi, najuczciwszi oraz najbardziej poszkodowani - i pod tymi has?ami postanowili zrobi? rewolucj? w Trzebiatowie. Brzmi jak bolszewizm w czystej postaci. Brakuje tylko bagnetów i czerwonej flagi. A tak poza tym to mam nadziej?, ?e ze zdrowiem u pana wszystko w porz?dku?
pytek | środa, 23 marca 2011 14:34

ogromna liczba ludzi startuje na radnych wy??cznie po to, ?eby dietami dorobi? do pensji. Zw?aszcza jak si? jest rencist? !!!
kawasaki | środa, 23 marca 2011 14:29

Podoba mi si? szczególnie jak nasz burmistrz na wyk?adach dla studentów podaje jako przyk?ad ciemnoty obywatelskiej gmin? Trzebiatów. Do tego z jednej strony mówi o tym, ?e nikt si? nie interesowa? samorz?dno?ci? od lat, a z drugiej mówi wprost ?e ta ciemnota obywatelska wybra?a jego - zupe?nie nieznanego im cz?owieka - na burmistrza. Pozostawiam bez komentarza.
studentka | środa, 23 marca 2011 12:17

Ania Jastrz?b . Proponuje cytat z polecanego artyku?u, dla zach?ty: "Ale co to za konfitury? Taka paj?czyna musi mie? jaki? sens. - Konfitury to jest praca. Bardzo cenne dobro. Burmistrz i radni tworz?cy rz?dz?c? koalicj? dostaj? przyzwoite pieni?dze. Nie oszukujmy si?, ogromna liczba ludzi startuje na radnych wy??cznie po to, ?eby dietami dorobi? do pensji. Nie wiem do ko?ca, jak jest w wielkich miastach, ale na prowincji pó?tora tysi?ca diety to ogromne pieni?dze, a to nie wszystko. Oni maj? do rozdysponowania ogromn? liczb? etatów - zarówno w samym urz?dzie, jak i w przeró?nych spó?kach komunalnych. I tu zaczyna dzia?a? paj?czyna, bo praktycznie wszystkie te etaty, w tym cz?sto stanowiska kierownicze, zarezerwowane s? dla rodzin, dla krewnych i znajomych królika. Upraszczaj?c, jak ka?dej sitwie, tej samorz?dowej równie?, chodzi wy??cznie o pieni?dze, tylko nie zdobywaj? ich, handluj?c narkotykami, ale k?ad?c ?ap? na miejsca pracy. A potem mo?na ju? robi? drobne lody. Jakie? zlecenie dla szwagra, jaki? przetarg ustawiony pod firm? kolegi". To co si? zosta?o u nas po 20 latach rz?dów tandemu Makarewicz-Ruszkowski, to przys?owiowy pusty ?miech na sali, plucie mieszka?com w twarz, a ty jeszcze si? wdzi?czysz i dzi?kujesz za przys?owiowe orze?wienie!. Zrób prosty rachunek sumienia, tych wielbicieli konfitur, zacznij od kogokolwiek, Niemczuka, Bara?skiego, Ruszkowskiego, Kaniewicza, "¦, a sko?czywszy na Handorowej. B?dziesz mia?a nie tylko konfitury ale powid?a, d?em i marmolad?!.
adam | środa, 23 marca 2011 10:41

Ania Jastrz?b . To nie jest mój wymys?, to jest problem zalewaj?cy ca?y kraj. U nas dosz?o dodatkowo do rozwalenia bud?etu i innych wynaturze?. Prosz? doczyta? w licznych opracowaniach, ekspertów policyjnych jak i socjologów. Proponuj? zacz?? cho?by, od artyku?u z GW "Znów rz?dzi sitwa" z 19-20 marca 2011 roku. W internecie pod adresem: http://wyborcza.pl/1,76842,9284665,Znow_rzadzi_sitwa.html
adam | wtorek, 22 marca 2011 23:55

adam..przesta? pisa? o kapitale ludzkim w urz?dzie, ?e to uk?ad..a ja my?l? , ?e to pracownicy których si? dobiera.Tak samo dobiera sobie teraz matusewicz.To te? b?dzie klika, uk?ad?Dla niego nie, dla opozycji tak.Wiesz mi..matusewicz by? zorientowany w sytuacji finansowej gminy..zgodzi? si? kandydowa?..a teraz p?acz? Nie dziwie si?, ?e politolog nie radzi sobie z finansami.Skoro nie radzi sobie teraz..to co bedzie za 4 lata?Mówisz o wojskowych..zgoda..by?o ich w urz?dzie 2!!, jeden ju? jest zwolniony.To jest ta armia? Dodaj jeszcze dyr wodoci?gów..kogo? zapomnia?em? chyba nie..by?o 3..uwa?am , ?e to nie jest armia..prawda?Ruszkowski tak to widzia?...czy s?usznie?..pokaza?y to wybory..ale nie mo?na pisa? o armii, d?ugach..Piszesz o zast?pcy..jak na razie ma si? dobrze..odejdzie do spó?ki w Mrze?ynie?..wróci do szko?y?..?miech na sali..mo?e zostanie?..lata? po wioskach i namawia? ludzi do g?osowania...zostanie w klice..uk?adzie?..jasne, ze tak.Bo to ju? jest klika!!!
Ania Jastrz?b | wtorek, 22 marca 2011 22:11

http://www.youtube.com/watch?v=N9A_bDa4cOU dla wszystkich paranoików
cannabis | wtorek, 22 marca 2011 20:18

Ania Jastrz?b. No i co?.
adam | wtorek, 22 marca 2011 18:06

Ania Jastrz?b. Szkoda mi ciebie!. A w jakim stanie finansowym zasta? gmin? Matusewicz?, sk?d ten olbrzymi deficyt od pierwszego dnia urz?dowania, przecie? nie z kosmosu tylko po poprzednikach i tym ostatnim najzdolniejszym!, to nie kapita? ludzki zasta? Matusewicz w ratuszu, ale kapita? ludzi po uk?adach i radnych oraz zdemobilizowan? armi? wojskowych!. Zmiana zast?pcy jest nieunikniona, jaka, trudno powiedzie?, my?l?, ?e wnioski zosta?y wyci?gni?te!. A kto nie zna Sacia?. Nie mam ?adnych d?ugów wdzi?czno?ci i mog? uczciwie i spokojnie ocenia? ka?d? ze stron. Czego akurat nie mog? dopatrzy? si? u ciebie?.
adam | wtorek, 22 marca 2011 13:58

A ja my?l? , ?e to tylko Twoja wyobra?nia.Chacia?by? tak, zeby by?o..ale nie jest i chyba nie b?dzie.Przynajmniej jeszcze przez 4 lata.W tym okresie nasza gmina padnie..i ni? b?dzie to wina Ruszkowskiego i jego kliki..tylko matusewicza i i jego uk?adu.Nie macie nic..po za krzykiem i obra?aniem innych.Pisa?am Tobie , ?e nie jestem za Ruszkowskim.Ale widze co teraz si? dzieje w gminie i w waszym uk?adzie..klice.jak mog? dopu?ci? matusewicz do zatrudnienia syna bara?skiego?..itd..Kto nast?pny wyleci z urz?du?..Ja ju? wiem ..kto..s?owo..nie chce tej osoby nara?a? na stres..i dlatego pomilcz? jeszcze.To b?dzie szok.Nie jest to emeryt..ani wojskowy.My?l? te?.., ?e znasz dobrze Sacia..bardzo dobrze..prosi?e? Go wiele razy o pomoc..nic nie wskóra?e?..i dlatego si? m?cisz teraz..i t? s? te wasze zmiany..o moralno?ci nie wspomn?..
Ania Jastrz?b | wtorek, 22 marca 2011 12:58

Ania Jastrz?b. Szkoda mi ciebie, je?li nawet z tych postów nie potrafi?a? wyci?gn??, ?adnych wniosków!. Ten samo rz?dowy uk?ad przejmuje znamiona uk?adu stricte przest?pczego, a wybór mieszka?ców nowego burmistrza godz?cy w jednego z nich, natrafia na gniew powiatowego ojca chrzestnego!. Teraz przycina drobny kurek, tak jakby by?o to tylko jego (a nie jest!) wy??cznie, mafijne poletko, bo godzi to w jego uk?adow? "pralnie brudnych pieni?dzy"!. On na d?u?sz? met? nic ponadto nie mo?e zrobi?, w obawie przed ?ledczymi z W-wy, a uk?ad tym zaczyna si? sypa? i p?ka?!. Granice tej mafijnej zach?anno?ci w "pralni" Trzebiatowsko "“ Gryfickiej, ju? dawno zosta?y przekroczone i zatracone!. A ty, co, tkwisz jak w przys?owiowej komunie, co boisz si?, ?e starosta zmieni na z?o?? Matusewiczowi bieg Regi nie na pó?noc, a na z?o?? i na po?udnie, byle nie przez Trzebiatów!. Co starosta zakr?ci kurki w kranach?. Do?? ju? z?ego zrobiono, najwy?szy czas to zmieni?, a zmiany wierz mi na s?owo, ju? si? zacz??y!.
adam | wtorek, 22 marca 2011 11:39

Macie racje..wyko?czycie si? szybko..to nienawi?? was zniszczy..nie nazwe was mot?ochem wiejskim, bo mam du?o znajomych tam.Ale sekt??...mo?e to lepsze okre?lenie.Prawie wszyscy petenci urz?du wychodz? po rozmowie z burmistrzami rozczarowani, zawiedzeni.Wszyscy s? z uk?adu, kliki.Nawet Ci , co id? w swoich ludzkich sprawach, traktowani s? jak intruzi.O ile s? przyj?ci, bo wiadomo , ?e burmistrza nie ma w pracy.A musimy doda? jeszcze wpadki...Bara?ski-zatrudnia syna, radny-daje ?apówki policjantom,burmistrz-zatrudnia asystenta i to kogo, wszystkie urz?dy-przeciwne, wrogie, urz?d-ludzie si? odwracaj?,urz?d-marazm w gminie, nic si? nie robi, Burmistrz-dwa dni w tyg w pracy-kasa p?ynie itd..mog? wymienia? jeszcze i jeszcze...brakuje wam argumentów, wi?c tylko -klika, wilki, uk?ad i hala w Mrze?ynie.Ile tym b?dziecie karmili mieszka?ców?Ech szkoda s?ów, mieszka?cy to sami oceni?..byle jak najszybciej..gdy? za 4 lata nie b?dzie ju? co ratowa?!!!
Ania Jastrz?b | wtorek, 22 marca 2011 10:14

adam masz racj?, ?e to kwestia czasu a? te towarzystowo samo sie wykonczy..o ile ju? si? nie wykonczylo. Ci ludzie stracili na zawsze kontakt z rzeczywistosci?. Dobrze ze nie ma ich u w?adzy, ale jeszcze wilki nie spi?, wilki dalej czuwaj?. To grupa wzajemnego interesu, uk?ad który nie szanowa? ludzi, nie traktowa? ich z nalezyta powag?. I ten "mot?och wiejski" jak okre?lani byli wyborcy Matusewicza pokazali gdzie jest ich miejsce. W Trzebiatowie zacz??a sie prawdziwa rewolucja, która przy kolejnych wyborach przeleje si? na inne gminy.
kadifaf | poniedziałek, 21 marca 2011 23:58

kadifaf. Jestem pod wra?eniem, dawno nie czyta?em tak rozs?dnej i rzeczowej wypowiedzi!.
adam | poniedziałek, 21 marca 2011 23:58

Cannabis. Inni dla rozwoju w?asnych miast i gmin, wykorzystali pe?en wachlarz mo?liwo?ci rozwoju, tylko pozazdro?ci?, co? maj? i mog? przystopowa?, ?eby zaplanowa? nowe m?dre dzia?ania!. A my miasto i gmina Trzebiatów nic z tego wachlarza nie mamy i d?ugo mie? nie b?dziemy, bo jeden pseudo pomys?owy cz?owiek, wybudowa? hal?, zad?u?aj?c nas na kilkana?cie lat i funduj?c nam przymusow? stagnacj?!. Jestem ciekaw czy wiesz kto to?.
adam | poniedziałek, 21 marca 2011 23:53

Micha?. Niestety. Nie raz ju? pisa?em, ?e Pan Stanis?aw Sitarski, ma t? cywiln? odwag? i nie musi kry? si? pod ksywk?. By? mo?e podobnie widzimy, niektóre nasze miejscowe sprawy?.
adam | poniedziałek, 21 marca 2011 23:48

Ania Jastrz?b. Oboje nie byli?my na zebraniach wiejskich, wi?c proponuj?, da? spokój spekulacjom. Mówienie o wojnie polsko "“ polskiej i szansach w niej Matusewicza, nie ma sensu. Z mojego punktu widzenia, nie ma mowy o ?adnej wojnie, jest to g??boki konflikt garstki ludzi skupionych wokó? starosty i osób wzajemnie si? wspieraj?cych, zwi?zanych stanowiskami, których ??czy jedynie zainteresowanie stron? materialn?. W kryminalistyce i nam wszystkim, znane to jest pod poj?ciem "prania brudnych pieni?dzy". Dlatego widz?c z dnia na dzie?, coraz odwa?niejsze i butniejsze st?panie tych ludzi, "jak po kruchym lodzie", ?e decydenci po kolejnych udanych dla nich wyborach, zatracili ju? zupe?nie kontakt z rzeczywisto?ci?!. Ze spokojem wi?c patrz? na pe?n? kadencj? Burmistrza na Trzebiatowskim ratusz!. A towarzystwo wzajemnej adoracji samo si? wyka?cza, uwa?am, ?e to ju? kwestia czasu?.
adam | poniedziałek, 21 marca 2011 23:45

wspolczuje cannabisowi brak podstawowej wiedzy o samorz?dzie. Rozumiem ze miale? na mysli poprzedniego Burmistrza cyt."wspó?czuj? Burmistrzowi bo za brak inwestycji" - bo brak inwestycji i potencjalnego inwestora to spadek po panu Ruszkowskim i ca?ej ekipie poprzedniej w?adzy. Nie jest tak szybko sprowadzi? do gminy kogos z potencja?em, Ruszkowski nic w tym kierunku nie robil, Otoczy? sie by?ymi wojskowymi, którzy na samorz?dnosci znaja si? tak jak pis na znoszeniu zlotych jajek. Nawet nie ma powaznej oferty inwestycyjnej dla partnerów zagranicznych.
kadifaf | poniedziałek, 21 marca 2011 23:39

"....Minister finansów Jacek Rostowski chce, aby gminy do bilansu zad?u?enia, oprócz kredytów wlicza?y te? umowy leasingowe, podpisane kontrakty, umowy z odroczonym terminem p?atno?ci. Samorz?dy alarmuj?, ?e spowoduje to, i? gminy z dnia na dzie? stan? si? jeszcze bardziej zad?u?one." niestety czeka nas stagnacja i brak rozwoju, wspó?czuj? Burmistrzowi bo za brak inwestycji ludzie go szybko rozlicz?
cannabis | poniedziałek, 21 marca 2011 22:55

mam wrazenie ze adam to stanislaw sitarski, a Wy? pozdrawiam Pana Radnego, glosowalem na pana, oddalem na pana wszystkie moje glosy
micha? | poniedziałek, 21 marca 2011 22:42

adam ..matusewicz pono? na zebraniach obra?a? wszystkich..nazywa? ich klik?, uk?adem..itd...i teraz si? dziwisz , ?e tak reaguj??Nasi radni powiatowi..obra?eni..i nic matusewicz im nie mo?e zrobi?.. po co to jemu by?o? mo?e najwy?ej zdj?? ze stanowiska..zwolni? nie mo?e..Wielu rzeczy ja te? nie popieram..mam duzo w?tpliwo?ci..Ale nie mo?na zrzuca? teraz wszystkiego na by?ego burmistrza..matusewicz nie wiedzia? w co wchodzi?..dlaczego zaczyna opowiada? g?upstwa? Kadencja trwa 4 lata.;.tak ma by? do ko?ca?..wojna polsko-polska? komu to potrzebne?..je?eli nie zacznie dzia?a?..to do ko?ca nie dotrwa..a o Bara?skim..przemilcz?..o Sitarskim..sam si? przekonasz..i o kilku innych ju? pisa?am ni?ej..jest du?o do zrobienia..dlatego burmistrz powinien by? codziennie w pracy!!!!!
Ania Jastrz?b | poniedziałek, 21 marca 2011 21:50

ania jastrz?b. Sk?d te refleksje?. Piszesz, daj stworzy? ekip? rozs?dn?, m?dr?, gospodarn? dla wszystkich, wspó?pracuj?c? ze wszystkimi i ze wszystkimi urz?dami dla naszego wspólnego dobra. Dlaczego musi to dotyczy? tylko jednej strony, a ta druga, stosuj?ca wszelkie chwyty, szczególnie te niedozwolone?. A w czyim interesie oni dzia?aj?, starosta, rada, nasi radni w Gryficach i tu na miejscu?. Oni walcz?, ale nie o NASZE sprawy, o których tak trafnie powiedzia?a?, oni walcz? przeciw nam i DEMOKRATYCZNEMU PORZÄ„DKOWI I DEMOKRATYCZNIE WYBRANEMU BURMISTRZOWI TRZEBIATOWA, walcz? z nami mieszka?cami MIASTA I GMINY TRZEBIATÓW?!. Czarny ko? wyborów, Bara?ski?, sam si? ju? za?atwi?, a ka?dy dzie? pracy, idzie na jego niekorzy??, my?l?, ?e jego dni w ratuszu s? ju? policzone!. Teraz musimy dopilnowa?, aby ster zast?pcy nie przypad? ponownie w drodze politycznego porozumienia jakiemu? wieloletniemu dzia?aczowi, albo zas?u?onemu emerytowi, nie sta? nas na ?adne eksperymenty w tym zakresie!. Prosz? zauwa?y?, ?e burmistrz musi dokona? "cz?sto bolesnych zmian", by móc wyprowadzi? gmin? z tego bardzo trudnego impasu finansowego po poprzednich rz?dach, i nic tak bardzo nie jest obecnie potrzebne, jak spokój, wspó?praca i zrozumienie oraz przyzwolenie dla m?drych i rozwa?nych zmian!.
adam | poniedziałek, 21 marca 2011 19:41

Ruszkowski przegra? sromotnie. Co mo?na powiedzie? o facecie dobrego, który rz?dzi 10 lat i przegrywa wybory z go?ciem znanym w ma?ej wiosce. Ano to ?e, mieli go do?? nawet jego zwolennicy i woleli odda? swój los w ma?o znane r?ce. Pozosta?a gmina i jej mieszka?cy, no i banda zacietrzewie?ców , którym tylko pieniactwo w g?owie. Ju? tacy byli w naszym kraju byli, którzy uwa?ali im gorzej tym lepiej, dzi? korzystaj? z g?upoty malutkich. Powodzenia ?ycz? "nowemu" i ju? wida? jak boli co niektórych to ?e gmina si? nie wali.
Jan D?ugosz | poniedziałek, 21 marca 2011 14:38

Tak to jest jak facet my?li inn? cz??ci? cia?a ni? g?owa.Nie rób wody z mózgu innym.Wiem dok?adnie.Napisa?am o Sitarskim , ?e poszed? z komunistami..jako skrajny prawicowiec, dla mnie to dno, upadek ca?kowity.Poda?am te? inne przyk?ady waszej moralno?ci.Wstyd wam..i szukacie winnych..nie mówie , ze ich nie ma..ale zastanów si?..nad swoimi..Wielu z was pójdzie znowu do pracy na czarno, do nielegalnej dzia?alno?ci handlowejitd..bo pryncypa? wam nic nie da.Jest za to za cwany, przebieg?y..wida? to po jego oczach.Na sitarskiego te? nie mo?na liczy?..ma jeszcze rodzin? do obsadzenia.Bara?ski ju? obsadza.Radny trafi pod s?d.Tyle waszego zosta?o, ?e mo?ecie sobie jeszcze popisa?.Wiele osób chcia?o zmiany..maj? j?..nie jestem w grupiie Ruszkowskiego..zmienili Go..ok..ale niech b?dzie ekipa rozs?dna, m?dra, gospodarna dla nas wszystkich..a nie tylko dla siebie...dla w?asnej kasy na dwóch etatach..i niech wspó?pracuje ze wszystkimi...urz?dami te?..a tak mamy ju? wojenk? rozumiesz teraz?
Ania Jastrz?b | poniedziałek, 21 marca 2011 11:50

ania jastrz?b. Tak jest jak si? my?li t? inn? cz??ci? cia?a!. Wystarczy wej?? na IPN i wpisa? nazwisko w wyszukiwarce, przewidzianej dla wychwytywania tych ludzi bez ambicji i pod?ych!.
adam | poniedziałek, 21 marca 2011 09:42

Ruszkowski nie by? moim pryncypa?em, wiem ,?e k?amiecie..nigdy nie by? agentem Ruszkowski...ale i tak go bardzie j wol? ni? matusewicza dr nieroba.
Ania Jastrz?b | niedziela, 20 marca 2011 15:18

ania jastrz?b. A zapozna?a? si? z o?wiadczeniem lustracyjnym swojego pryncypa?a, je?li nie, najwy?szy czas uzupe?ni? wiedz?, literatur? ze stronic IPN. I koniecznie postaw sobie pytanie, jakim cz?owiekiem trzeba by?, ?eby do tego doprowadzi??. Wed?ug mnie pod?ym!.
adam | niedziela, 20 marca 2011 13:27

Janek..do ciebie te? nic nie dociera..obracasz kota ogonem..w SB by? Kargul..a was popiera? bogucki...SBek........wierze , ?e wydacie prace..zniknie bezrobocie, na drogi pieni?dze nale?y szuka? w Starostwie i U Marsza?kowskim..i fige dostaniecie..bo nic nie robicie w tym temacie.Burmistrz jest wszystkich,...tak wi?kszo?? wybra?a..(?a?uje ju? wi?kszo?? z nich)..gdyby chcia? wróci? Ruszkowski...nie b?d? ju? za nim g?osowa?a...ale nie On wspó?pracowa? z SB..i nie On by? dwa dni w urz?dzie nie On bierze kase ....za to , ?e go nie ma w pracy.. jeste? ?lepy czy a? tak g?upi..?
Ania Jastrz?b | niedziela, 20 marca 2011 12:32

ania jastrz?b. A jaka jest moralno?? i mentalno?? dotychczasowych reformatorów z ratusza i ich popleczników. PZPR korzenie i przesz?o??, wspó?praca ze S?u?bami Bezpiecze?stwa, uk?ad i wszechobecny pieni?dz tylko dla uk?adu, pranie brudnych pieni?dzy i obrót nieruchomo?ciami. A twoja uzdrowicielska mentalno?? dotyczy zapewnienia robót interwencyjnych dla bezrobotnych, przyjmij do swojej wiadomo?ci, ?e bezrobotnym potrzebna jest sta?a praca, a nie dorywcze czy prewencyjne czy interwencyjne prace pod okiem nadzorcy jak w obozie, o kant dupy ta twoja mentalno?? i filozofia!. Czy nie dotar?o jeszcze do ciebie, ?e pieni?dze na remont dróg skutecznie na kilkana?cie lat PRZERÄ„BA? RUSZKOWSKI ze swoj? ?wit?, która panoszy si? teraz w radzie, w obawie przed dobraniem si? im do dupy!. Pytaj?c o naszego, bo jak sama piszesz nie twojego burmistrza, gdzie on jest przez pozosta?e dni tygodnia?. Powiem ci, ?e nie wiem i nawet nie b?d? stara? si? tobie odpowiedzie?, ale b?d? pewna nie wspó?pracuje w tym czasie na pewno ze S?U?BÄ„ BEZPIECZE?STWA!.
janek | niedziela, 20 marca 2011 11:50

Szubienicy nie widzia?e?..bo pare lat mine?o i Sitarski , ??dny w?adzy poszed? do wyborów z komunistamiChabowski) tylko po to by by? przy korycie.To w?a?nie jest wasza moralno??.Sitarski, radny przekupuj?cy policjantów M..ustawianie wyborów na wsiach,Bara?ski ju? syna zatrudni?,matusewicz..asystenta bez dorobku, a to dopiero pocz?tek tych rz?dów,Wydatki nie nabra?y tempa..gdy? nic si? nie robi..tracimy na tym wszyscy.Gdzie s? bezrobotni w ramach prac interwencyjnych, pieni?dze na remonty dróg itd..A gdzie tak faktycznie pracuje wasz idol..w urz?dzie jest dwa dni w tygodniu...moralne to jest?
Ania Jastrz?b | niedziela, 20 marca 2011 10:16

ania jastrz?b. Ty jeste? po prostu durna, albo tak? udajesz?. Masz pytanie do policji, kieruj je do rzecznika policji powiatowej?. B?d? pewna, ?e nie dostaniesz ?adnej odpowiedzi, bo z jakiej racji, tak to ka?dy ?achmyta by chcia?!. Jestem ciekaw na co ty liczysz, ?e co mo?e komendant policji serfuje po sieci i udziela wyczerpuj?cych odpowiedzi na durne pytania, pod ksywka "?yczliwy", spragnionym plotek nimfomankom, realizuj?cych zamówienia odes?anej do stu diab?ów przez wyborców ekipy ruszkowskiego?. A tak swoj? drog?, jak by? na tyle g?upi i odwa?ny w tej g?upocie, to niech zgodnie z prawem odpowie!. I po zawodach!. Nie jeden taki kowboj buja si? po drogach, i ma na to przyzwolenie, w?a?nie takich ludzi jak ty, i to jest najgorsze!. A co, mo?e kto? liczy, ?e przyjda prosi??.
janek | niedziela, 20 marca 2011 00:54

ania jastrz?b. Ja niestety nie widzia?em, ?adnej zbudowanej szubienicy w Trzebiatowskiej Fabryce Mebli, której dyrektorowa? cz?onek PZPR!. 5 grudnia wyborcy odes?ali twojego Ruszkowskiego, do przys?owiowych stu diab?ów!. Jeszcze raz ci powtarzam i b?d? powtarza?, ?e trzeba by? sko?czonym idiot?, ?eby budowa? taki obiekt w Mrze?ynie, za tak astronomiczn? sum?!. Zobacz sobie lepiej, co w tym okresie za t? porównywaln? kwot? zrobiono w Gryficach, ja jestem w szoku i chyl? przed nimi g?ow?!. Dlatego uwa?am, ?e jest to niegospodarno?? i wyrzucanie naszych pieni?dzy w b?oto, tym bardziej, ?e licznik kosztu inwestycji nie zosta? jeszcze zamkni?ty i nadal bije!. Najwy?szy czas zrozumie?, ?e g?upota i niegospodarno?? musi by? pi?tnowana, a ona nadal panoszy si? mi?dzy innymi w naszym miejskim samo rz?dzie!. Odno?nie nowej ekipy, to powiem tylko, ?e trzeba by? i za?lepionym idolem ruszkowskiego i totalnym idiotom, ?eby nie zauwa?y?, ?e min?? dopiero 3 miesi?c rz?dów nowego burmistrza, a wydatki gminne nie nabra?y jak wida? po obrotach gminnych finansów, jeszcze ?adnego tempa!.
janek | niedziela, 20 marca 2011 00:44

Czy to prawda , ?e policja zatrzyma?a kierowce który próbowa? wr?czy? 50 z? za odst?pienie od czynno?ci mandatowych. Kierowc? tym by?...aktualny radny M. miasta Trzebiatów, wielbiciel matusewicza dr i to on zast?pi? by?ego przewodnicz?cego RM..??????
Ania Jastrz?b | sobota, 19 marca 2011 21:32

janek..czy? w tym czasie nie by?o gazety opozycyjnej(Kulisy Trzebiatowskie, Panorama, wyborów)?Twoja ?wiadomo?? zatrzyma?a si?1980r..wtedy Sitarski z Jurczykiem budowali szubienice w FM ?eby na nich wiesza? komunistów.05 grudnia odszed? Ruszkowski uwa?am , ?e by? dobrym gospodarzem..a nie byle jakim politykiem jak ty i matusewicz.Kosz budowy hali bardzo wysoki..to fakt.Ale czy by?a potrzebna...?Je?eli by?y przekr?ty...to od tego jest prokuratura...inaczej mo?esz ty tam trafi?..za oszczerstwa.Patrz lepiej co teraz robi ta ekipa, na co id? pieni?dze ..Nasze Pieni?dze..!!!
Ania Jastrz?b | sobota, 19 marca 2011 21:21

Ania Jastrz?b. A kto pokryje straty 20 lat samo rz?du, Makarewicza i Ruszkowskiego!. I tej pustki intelektualnej, do jakiej doprowadzili w ?wiadomo?ci obywatelskiej mieszka?ców, oczywi?cie z wy??czeniem twojej dziewczyno. Twoja ?wiadomo?? zatrzyma?a si? na dniu 5 grudnia 2010r., z klinicznego punktu widzenia, z g??bokiej amnezji nic nie jest w stanie ci? dziewczyno wyrwa?. Objawy, g??boka zara?liwa i wredna amnezja, odno?nie dokona? poprzedników, Makarewicza i Ruszkowskiego, gdy? teraz dopiero mo?na temu dokonanemu spustoszeniu, zarówno ekonomicznemu (g??boki deficyt na jednym tylko, durnym obiekcie, uzasadnienie tego ostatniego, bo inni maj?, a chodzi?o o D?wirzyno i Rewal!, szkoda, ?e nie doda?, ?e inni maj? do tego wszystkiego jeszcze rozum!) oraz spustoszenia intelektualnego w ?wiadomo?ci mieszka?ców, którzy poddali si? z bezsilno?ci i zaprzestali wypowiadania si? za po?rednictwem kart wyborczych, nie goni?c tego dziadostwa wcze?niej!. Twoja amnezja jest zara?liwa, wida? to po Ciro
janek | sobota, 19 marca 2011 20:33

Ania Jastrz?b. A kto pokryje straty 20 lat samo rz?du, Makarewicza i Ruszkowskiego!. I tej pustki intelektualnej, do jakiej doprowadzili w ?wiadomo?ci obywatelskiej mieszka?ców, oczywi?cie z wy??czeniem twojej dziewczyno. Twoja ?wiadomo?? zatrzyma?a si? na dniu 5 grudnia 2010r., z klinicznego punktu widzenia, z g??bokiej amnezji nic nie jest w stanie ci? dziewczyno wyrwa?. Objawy, g??boka zara?liwa i wredna amnezja, odno?nie dokona? poprzedników, Makarewicza i Ruszkowskiego, gdy? teraz dopiero mo?na temu dokonanemu spustoszeniu, zarówno ekonomicznemu (g??boki deficyt na jednym tylko, durnym obiekcie, uzasadnienie tego ostatniego, bo inni maj?, a chodzi?o o D?wirzyno i Rewal!, szkoda, ?e nie doda?, ?e inni maj? do tego wszystkiego jeszcze rozum!) oraz spustoszenia intelektualnego w ?wiadomo?ci mieszka?ców, którzy poddali si? z bezsilno?ci i zaprzestali wypowiadania si? za po?rednictwem kart wyborczych, nie goni?c tego dziadostwa wcze?niej!. Twoja amnezja jest zara?liwa, wida? to po Cirockim, panicznie boj?cym si? jakiejkolwiek dyskusji o dokonaniach poprzedników!. A jest, o czym mówi?, nowy burmistrz nie zaczyna przecie? od ZERA, ON MUSI CHOLERA UPORAĆ SI? KILKUNASTO MILIONOWYM BAGNEM (DEFICYTEM) DOROBKIEM ZAFUNDOWANYM PRZEZ RUSZKOWSKIEGO I ZAUROCZONY, NIM SAMO RZÄ„D!. Najwy?szy czas tym pere?kom i tym ludziom, dok?adniej si? przyjrze?!. I nawet twoja i Cirockiego amnezja tego faktu nie zmieni!. Czy?by co? jeszcze ukrywali?.
janek | sobota, 19 marca 2011 20:33

Wybory so?tysów b?d? powtórzone!!Matusewicz tak si? rozp?dzi? , ?e sam wpad? w sid?a...tylko kto pokryje straty?W we Wlewie, K?odkowie idiotyczne decyzje burmistrza który nie pozwoli? g?osowa? mieszka?ce tej miejscowo?ci. I tak teoria star?a si? z praktyk?...nie pierwszy raz g?upota goni g?upote.
Ania Jastrz?b | czwartek, 17 marca 2011 06:59

ponoc sciagniecie trawinskiego to szykowanie go na zast?pc?. to moze by? nie z?e posuniecie.
antek_9 | środa, 16 marca 2011 22:26

Panie Bara?ski jeste?my z tob? stop malkontentom
owca | środa, 16 marca 2011 21:42

Na zastepce ma byc powo?amy \go?chowski
prawdopodobnie | środa, 16 marca 2011 21:33

grafa71. Za stary i za durny, ?eby go do szko?y jeszcze dawa?!. Zreszt? obowi?zek nauki jest tylko do 18 roku ?ycia!. Temu to ju? nic nie pomo?e!. Pr?dzej moze jakie? leczenie odwykowe ... od manii wielko?ci i w?adzy!.
mieszkancy | środa, 16 marca 2011 20:24

ponoc juz ktos jest szykowany na jego stanowisko. mowi sie o czlowieku matusewicza. ciekawe gdzie potem trafi baranski? znowu do szkoly?
grafa71 | wtorek, 15 marca 2011 23:36

oj tam oj tam dobrze biega wszystko za?atwi
owca | wtorek, 15 marca 2011 22:07

owca. Nam tu da? si? dobrze pozna? i nic nie jest w stanie tego faktu zmieni?, ... durny, chamski i pazerny!.
obserwtor | wtorek, 15 marca 2011 22:05

te nie czepiaj si? Bara?skiego to swój ch?op
owca | wtorek, 15 marca 2011 21:11

i co z tego, jak Bara?ski z dnia na dzie? durnieje!. Kiedy wykopiecie tego dziada?.
obserwator | wtorek, 15 marca 2011 21:08

Gratulacje dla zwyci?zcy. Natomiast panom z Idziemy Razem i PO te? "gratuluj?" - bezdennej g?upoty w baranim p?dzie po w?adz?.
marek | poniedziałek, 14 marca 2011 12:28

Cytat od Iwony "Faktycznie Ruszkowski by? zdrowy na umy?le wynajmuj?? plac na rynku w Trzebiatowie za 600z? miesi?cznie?".
Mirek | poniedziałek, 14 marca 2011 12:09

A o anni jastrz?b...wkrótce..?
JuliaP. | poniedziałek, 14 marca 2011 09:50

Agnieszka. ?zy wzruszenia zala?y mi oczy. Szczególnie ten cytat wrzuta o li?cie do Watykanu to istny rodzynek. Pani Agnieszko, nie tylko Trzebiatów i Gryfice potrzebuj? UCZCIWYCH SAMORZÄ„DOWCÓW. Potrzebuje ich ca?a Polska. Uczciwo?? jest szlachetn? i porz?dan? ze wszech miar cech? charakteru jaka powinna charakteryzowa? ka?dego komu powierzamy sprawy publiczne. Jednak oprócz niej s? jeszcze inne kryteria takie jak inteligencja, prawdomówno??, zdolno?? do podejmowania decyzji, odpowiedzialno??, umiej?tno?c zarz?dzania i kierowania zespo?ami ludzkimi a przede wszystkim umiej?tno?? do zawierania kompromisów ponad podzia?ami w celu osi?gania celów wspólnych s?u?acych ogó?owi spo?eczno?ci. Na pewno nie s? dobrymi samorzadowcami ludzie którzy pos?uguj? si? ju? na etapie kampanii wyborczej k?amstwami i manipulacj? jako or??em maj?cym zdyskredytowa? przeciwika. Nazywa si? to równie? czarny PR. Jest wielce prawdopodobne, ?e zwyci?zcy tak samo potraktuj? swoich wyborców i mieszka?ców gminy.
ju? nie m?ody ale i nie star | poniedziałek, 14 marca 2011 07:44

Panie Pawlak..czas takich jak Ty si? sko?czy?..Kolejna Twoja pora?ka i koniec kariery politycznej w tej gminie..my?l?, ?e to przez Ciebie przegra? Makarewicz.Gdyby te g?osy doda? ......Przez Ciebie przegra? wybory Ruszkowski.Nie, nie szkoda mi tej grupy, koalicji...nie by?am w niej..ale tak robi? nie wolno!My?l?, ?e to koniec Komitetu Razem..koniec sukcesów te? PO..Je?eli natychmiast nie wyci?gn? z tej pora?ki wniosków..to w nast?pnych wyborach przegraj? wszystko!! A o Sitarskim...wkrótce..
Ania Jastrz?b | poniedziałek, 14 marca 2011 01:59

Za Panoram? Gryfick?, cytuj?: "13.03.2011. Trzebiatów. Wybory uzupe?niaj?ce do Rady Miejskiej w Okr?gu nr 2 wygra? Stanis?aw Sitarski (na foto), który zdoby? 151 g?osów. Miros?aw Makarewicz, który reprezentowa? "Idziemy Razem" uzyska? 128 g?osów, Edward Krychowiak 96, S?awomir Pawlak 37, Ewa Bana? 36, a Jan Pietrzak 30. W wyborach wzi??o udzia? 30,5% uprawnionych (informacja w?asna)."
Józef | niedziela, 13 marca 2011 23:26

Gorzej by? nie mo?e..jeszcze jeden nawiedzony..
Ania Jastrz?b | niedziela, 13 marca 2011 23:09

Pan Stanis?aw Sitarski wygra?!
te?mieszkaniec | niedziela, 13 marca 2011 23:08

Jaki wynik?
orze?.. | niedziela, 13 marca 2011 22:32

Agnieszka co ty jarasz bo ci? cie rozumiem
cannabis | niedziela, 13 marca 2011 21:26

ju? nie m?ody ale i nie star. My?l?cym maj?cym odwag? my?le? samodzielnie i inaczej ni? Ruszkowski kaza?, wrzucam z innego portalu gryfickiego, cytat wpisu "kapusta": "Trzebiatów i Gryfice i ca?y powiat potrzebuj? UCZCIWYCH SAMORZÄ„DOWCÓW. POWIAT WOLNY OD KORUPCJI NEPOTYZMU I KANTÓW! Niech id? razem st?d!".
Agnieszka | niedziela, 13 marca 2011 20:56

ju? nie m?ody ale i nie star. My?l?cym majacym odwag? musle? inaczej ni? Ruszkowski kaza?, wrzucam z innego portalu gryfickiego cytat wpisu "azi": " Gosia - ja si? dziwi?, ?e ty o to samo nie wysy?a?a? swego czasu listów z pytaniami do Watykanu. Jednemu r?ce si? trz?s? bo chory - drugiemu poc? bo co? ma na sumieniu. Jak na tej podstawie oceniasz ludzi to zapytaj w Chinach czy oni wszyscy z Zespo?em Downa bo maj? oczy sko?ne. ?al mi ciebie bo jeste? zwyk?a idiotk?, wracaj do "Na Wspólnej" czy "Klanu" i przesta? si? interesowa? tym, co najwyra?niej ci? przerasta".
Agnieszka | niedziela, 13 marca 2011 20:51

te?mieszkaniec. Przecie? to ty wypisujesz te oszczerstwa. I jak wynika z twoje wypowiedzi doskonale wiesz, ?e nie masz na to nie tylko ?adnych dowodów ale nawet nie potrafisz poda? przyk?adów. Tak wi?c ?wiadomie piszesz o korupcji, uk?adach, przestepstwach tylko po to aby zdyskredytowa? inne osoby bez obawy o w?asn? dup?. Je?li za? masz na to co piszesz dowody to nie musisz si? obawia? prokuratury, bo b?dziesz w stanie udowodni?, ?e to co piszesz to szczera prawda, a za prawd? nikt w tym kraju nikogo nie skazuje. Za to za oszczerstwa i owszem. Pani Justyno, o przestepstwach, korupcji uk?adach mafijnych je?li one rzeczywi?cie s? lub by?y trzeba mówi? i to g?o?no i wyra?nie, ale nie bezosobowo i ogólnikowo tylko konkretnie i ze wskzaniem. Inaczej jest to tylko g?upie, bezpodstawne szkalowanie i opluwanie w celu odniesienia okreslonych korzy?ci, tak jak dzia?a wielu mi?o?ników matusewicza.
ju? nie m?ody ale i nie star | niedziela, 13 marca 2011 12:38

ju? nie m?ody ale i nie star. Mi to oboj?tne by?o czy Ruszkowski, czy kto? inny!. Ale widz?, ?e uk?ad Ruszkowskiego to jak mafia, powiedz co?, nie wa?ne co, a wyl?dujesz w prokuraturze!. Z tymi wypaczeniami i wypaczonymi lud?mi, trzeba walczy?!.
Justyna | niedziela, 13 marca 2011 12:08

ju? nie m?ody ale i nie star. Zacytuj? ciebie " bo gdyby? postawi? jeden konkretny zarzut konkretnej osobie to jutro móg?by? wyl?dowa? w prokuraturze oskar?ony o oszczerstwo i znies?awienie". Jak wiesz, to czemu si? w durny sposób pytasz, czy ty wszystkich masz za idiotów!. Dodam tylko, nie wa?ne czy zarzut zasadny czy nie!. I to jest tragedia!.
te?mieszkaniec | niedziela, 13 marca 2011 10:53

Te?mieszkanie?. Ty na prawd? taki g?upi jeste? czy tylko pod publik?? Z jednym si? wszak?e zgodz? z tob?, musi du?o czasu up?yn?? ?eby zmieni? ?wiadomo?? spo?eczn? - szczególnie takich ludzi jak ty. Za grosz wiedzy , za to powtarzanie banialuków. Zastanów si? dlaczego hala w Mrze?ynie kosztowa?a, a? tyle. Pomy?l je?li potrafisz, a potem pomstuj i krytykuj. Zachowujesz si? jakby ci zrobiono pranie mózgu, albo p?acili za to co wypisujesz.. Obrzucasz b?otem pomówie? o korupcj?, uk?ady i przest?pstwa, ludzi z poprzedniej ekipy, a jak przychodzi do konkretów to wypisujesz, ?e ten co o nie pyta jest idiot?. Równie dobrze móg?by? obwini? Ruszkowskiego o to, ?e np. cukier jest drogi, a na pytanie w jaki sposób si? do tego przyczyni? napisa?by? ?e mam nie zgrywa? durnia bo wszyscy wiedz?. Tak mo?na zdyskredytowa? ka?dego, ale jest to dzia?anie ohydne, niemoralne i przest?pcze. I w?a?nie dlatego nie napiszesz nic konkretnego, bo gdyby? postawi? jeden konkretny zarzut konkretnej osobie to jutro móg?by? wyl?dowa? w prokuraturze oskar?ony o oszczerstwo i znies?awienie. I masz tego pe?na ?wiadomo??, ?e to co wypisujesz to puste niczym nie poparte oszczerstwa. I tacy jak ty maja tworzy? zmian? pokoleniow?? ?a?osne. Mój te?? nazywa takich jak ty g?upio m?drym i ja si? z nim w zupe?no?ci zgadzam. ?ycz? zdrowia bo zdaje si? ?e na inne rzeczy to ju? za pó?no. PS. Nie daj bo?e pisze si? przez samo "?"
ju? nie m?ody ale i nie star | niedziela, 13 marca 2011 10:38

ju? nie m?ody ale i nie star. I w kó?ko to samo, jak zdarta p?yta. Nie masz w ogóle odwagi aby do ?wiadomo?ci swojej nie wpu?ci?, ?e co? mo?e by?, nie daj borze prawd?. Uk?ad i korupcja to nie dyrdyma?y. Konkretne przyk?ady, zg?osi? do prokuratury, ty chyba jeste? idiot??. Zostawiam bez komentarza!. Z t? Hal? w Mrze?ynie nast?pny idiotyzm, ju? jeden idiota powiedzia?, ?e D?wi?yno ma hal?, Rewal ma, a? 2 hale, to Mrze?yno te?!. A nich ma nawet dwie, tylko zrozum, ?e nie po 37 milionów za sztuk?!. Tu jest ca?y idiotyzm!. Wed?ug tego chorego my?lenia, to Trzebiatów 5 razy wi?kszy, powinien mie? hal? za 185 milionów!. A gdyby to do tego budowa? jeszcze Ruszkowski & Company, rzeczywisty koszt murowany co najmniej pó? miliarda!. Trzeba by?oby wszystko po kilkadziesi?t razy zastawi?!. Uwa?am, ?e jeszcze bardzo du?o wody musi up?yn??, ?eby zmieni? ?wiadomo?? spo?eczn? i sposób my?lenia takich ludzi jak ty!. Wierz mi na wszystko przyjdzie czas!.
te?mieszkaniec | niedziela, 13 marca 2011 10:14

te?mieszkaniec. ?al mi ci? ch?opie. W tym co piszesz wida? kompletny brak podstawowej wiedzy, logiki i za grosz konkretów, za to pe?no tam jak u zmatusolonych ogólników i zwyczajnych k?amstw. To jest w?a?nie zdarta p?yta w wykonaniu takich jak ty. Prosi?em o konkretne przyk?ady dotycz?ce uk?adu i korupcji za czasów poprzednika, a ty mi odpisujesz ?e to nie dyrdyma?y. Do twojej wiadomo?ci hala w Mrze?ynie kosztowa?a nie 29 a 37 mln. Nie b?d? ci t?umaczy? ?e by?a i jest potrzebna w?a?nie tam, bo samo to ?e w Rewalu sa dwie takie hale (napisa?e? ?e nie znasz wi?kszej g?upoty ni? budowa hali sportowej dla miejscowo?ci gdzie na sta?e mieszka 1700 ludzi i ?e nie ma ) ?wiadczy o tym, ?e to krok w dobrym kierunku, a ?e nie wszyscy to rozumiej?, no có? dlatego te? nie wszyscy maja np. dobrze p?atna prac?. Najpierw psioczysz ?e o z?? jako?? dróg nale?y obwinia? tandem Ruszkowski Makarewicz, a jak dochodzi do tego ?e twój ulubieniec nie kiwn?? nawet palcem, ?eby?my nie je?dzili po dziurach to zwalasz win? na zarz?d dróg, radnych i bóg wie kogo. Tymczasem prawda jest prozaicznie i tragicznie prosta. Matusewicz nie zrobi? i nie robi nic poza promowaniem w?asnej osoby i opluwaniem poprzednika gdzie si? da z powodu braku czasu. Sprawy gminy i takich jak ty interesuj? Matusewicza tylko 2-3 dni w tygodniu, a reszt? czasu po?wi?ca na prace na uczelni uwa?aj?c ?e s? tylko dwa typy problemów, jeden których rozwi?zywa? nie trzeba i drugi które rozwi?zuj? si? same. Czekam na konkretne przyk?ady korupcji i uk?adów, zniszczonych ludzi i firm oraz infrastruktury. Uwa?am równie?, ?e je?li znasz takie powiniene? jako m?ody, prawy i uczciwy obywatel tej gminy pragn?cy zmian zg?osi? je w prokuraturze. I na koniec proponuje douczy? si? troch?, zamiast ju? przebiera? nogami w kolejce do dorwania si? do apana?y, bo z tak? wiedz? jak? prezentujesz to kariery nie zrobisz nawet jako urz?dnik gminny, no chyba ?e z nadania nowego "pana", ale to przecie? nie b?dzie uk?ad, tak samo jak zatrudnienie syna Bara?skiego na jego miejsce i zatrudnienie swojego studenta jak asystenta.
ju? nie m?ody ale i nie star | niedziela, 13 marca 2011 09:31

Tarantino. A kiedy on si? przefarbowa? na PO? to ?adnego ma teraz mentora ta klika! lub jak inni mówi? UK?AD! co jeden to szop pracz!
zanussi | niedziela, 13 marca 2011 01:06

Jutro si? oka?e, czy Matusewicz i jego doradca wygraj?,czy wygra PO i Makarewicz.A mo?e kto? trzeci?Dziwne i niezrozumia?e zg?oszenie , Pawlaka, czy b?d? tego konsekwencje? Moim zdaniem wa?na próba si?..wygra? mog? wszyscy...tylko nie Sitarski
Tarantino | sobota, 12 marca 2011 23:52

te?mieszkaniec. Ruszkowski w poprzednich wyborach odda? g?osy dla Stu?y!.
nocny | sobota, 12 marca 2011 20:25

Ludzie.... prosz?.... o co wam chodzi? Jeszcze nikt nikomu nie dogodzi?... ten kto? - kto pierwszy szczeka na p. Matusewicza - za?o?? si?, ?e gdyby nadal p. Ruszkowski by? burmistrzem, równie?, jazgota? by na jego post?powanie... I nie zale?nie czy to Ruszkowski czy Matusewicz ale gada? trzeba...To takie typowe i popularne zachowanie co nie? Jak si? nie ma co robi? to d..e nale?y smarowa?, nie? Tak, tak w?a?nie jest... Tylko wiem a przynajmniej mam tak? nadziej?, ?e kto ma troch? wi?cej oleju w g?owie nie da si? wci?gn?? w wir tych - nic nie wnosz?cych, lej?cych kwas - wypowiedzi na temat rodzimej polityki
dora | sobota, 12 marca 2011 20:16

a wiecie ?e "?wi?to kaszy" nie odb?dzie si? pod pa?acem
cannabis | sobota, 12 marca 2011 20:15

Ludzie.... prosz?.... o co wam chodzi? Jeszcze nikt nikomu nie dogodzi?... ten kto? - kto pierwszy szczeka na p. Matusewicza - za?o?? si?, ?e gdyby nadal p. Ruszkowski by? burmistrzem, równie?, jazgota? by na jego post?powanie... I nie zale?nie czy to Ruszkowski czy Matusewicz ale gada? trzeba...To takie typowe i popularne zachowanie co nie? Jak si? nie ma co robi? to d..e nale?y smarowa?, nie? Tak, tak w?a?nie jest... Tylko wiem a przynajmniej mam tak? nadziej?, ?e kto ma troch? wi?cej oleju w g?owie nie da si? wci?gn?? w wir tych - nic nie wnosz?cych, lej?cych kwas - wypowiedzi na temat rodzimej polityki
dora | sobota, 12 marca 2011 20:11

obserwer. A w czym tkwi problem, ?eby uczciwie powiedzie? co w tych tematach zrobi? Ruszkowski przez 9 ostatnich lat, zanim zaczniesz wzywa? do linczu za brak realizacji obietnic wyborczych (przypomn?, ?e to dopiero jutro min? 3 miesi?ce od powo?ania Matusewicz na urz?d): 1. remont domu kultury "“ NIC, 2. nowe kluby m?odzie?owe "“ NIC, 3. kolej w?skotorow? "“ NIC + ZNISZY? ZABYTKOWY CIÄ„G PODZIEMNY NA DWORCU, 4. nowe imprezy w Trzebiatowie "“ NIC + ZLIKWIDOWA? IMPREZE "REGGE NAD REGÄ„" 5. Wsparcie miasta dla rozwoju agroturystyki "“ NIC, ?EBY ZLIKWIDOWAĆ NAMIASTK? AGROTURYSTYKI, ZEZWOLI? NA LOKALIZACJ? TRZECH FARM WIATROWYCH WOKÓ? NIEKTÓRYCH MIEJSCOWO?CI, 6. uczciwe rz?dy "“ NIC, 7. Kompententa w?adza "“ NIC + ZMIENI? ZNACZENIE, NA SKORUMPOWANA W?ADZA!.
te?mieszkaniec | sobota, 12 marca 2011 20:08

obserwer. A co zrobi? w tych tematach Ruszkowski?. Ja nawet nie jestem z ekipy Matusewicza, po prostu pytam, bo wnerwia mnie takie szczucie cz?owieka, po 3 miesi?cach od wyboru!.
Ania | sobota, 12 marca 2011 19:30

Panie Matusewicz i reszta ekipy z jedynie s?usznej opcji czekam sna spe?nienie obietnic wyborczych : 1. remont domu kultury 2. nowe kluby m?odzie?owe 3. kolej w?skotorow? 4. nowe imprezy w Trzebiatowie 5. Wsparcie miasta dla rozwoju agroturystyki 6. uczciwe rz?dy ( mo?e porozmawiamy o przesz?o?ci p. S i jego przekr?tach w szkole ? 7. Kompententa w?adza ( poka?my kompetencje p. Bara?skiego ,zdolny ch?op za co si? nie wzi?? ,wszystko popsu?. 8.....mo?e na dzis wystarczy...wszystkie obietnice mam spisane punkt po punkcie i z czasem rozliczymy now? ekip? i nie t?umaczcie sie finansami i innymi wymówkami WIDZIA?Y GA?Y CO BRA?Y i skoro wiedzieli?cie jak jest nie trzeba by?o obecywa? bzdur !!!!! czekamy na efekty p. Matusewicz !!!!!
obserwer | sobota, 12 marca 2011 18:47

ju? nie m?ody ale i nie star. I w kó?ko to samo, jak zdarta p?yta. Uk?ad i korupcja to nie dyrdyma?y. Tak jak w hala w Mrze?ynie, za 29 milionów z?otych!. To co muszla klozetowa w hali kosztowa?a Ruszkowskiego nie 250 z?otych a 25.000 z?otych?. Bo jak inaczej wyt?umaczy?, ten koszt hali, bo poplecznicy Ruszkowskiego, gubi? si? w zeznaniach, lub nabieraj? wody w usta!. A nad kontynuacj? rozpocz?tych inwestycji w cenach z ksi??yca wzi?tych, grubo bym si? zastanowi?!. Drogi wojewódzkie i powiatowe zostaw cz?owieku w spokoju, a miejscowe, to w trzy miesi?ce nawet Salomon z pustego nie naleje. A czy nie uwa?asz, ?e w pierwszym rz?dzie, jest to zakichanym obowi?zkiem dyrektora zarz?du dróg, wielkiego lobbysty Trzebiatowa w Radzie Powiatu!. A swoj? drog?, o jakim lobbingu cz?owieku ty mówisz, rad miejska praktycznie jest Ruszkowskiego w ca?o?ci, rada powiatowa w ca?o?ci starosty!. To co, nasi radni miejscowi i powiatowi zostali zwolnieni ze ?wiadczenia pracy na rzecz miasta i gminy Trzebiatów!. Czy dajesz nam jednoznacznie do zrozumienia, ?e oni jedynie lobbuj? na rzecz Ruszkowskiego i spó?ki!. Dalej, a tak swoj? drog? co my mamy z tych inwestycji z dop?at unijnych, realizowanych tylko w latach wyborczych!. A swoj? drog? je?li Jasio zje kupione w cukierni ciastko, i ma ochot? na drugie, na które go nie sta?, to wed?ug ciebie, najlepiej ?eby zalobowa? Ruszkowski, a jemu unia przychyli dos?ownie r?bek nieba i dostanie tort!. Niestety, to nie bajka, to twarda rzeczywisto??, gdy Jasio ma kas? na jedno ciastko, to je kupuje i zjada, jak ma ochot? na nast?pne a nie ma pieni?dzy, to obywa si? smakiem lub czeka na kieszonkowe!. Odno?nie zmiany pokoleniowej, dziwne, ?e u nas m?odzi od 20 lat nie mog? si? w ?aden sposób si? jako? przebi?!. U nas wszystko w uk?adzie i tylko w uk?adzie, w poprzednich wyborach Ruszkowski, komu przekaza? g?osy, cz?owiekowi z uk?adu!.
te?mieszkaniec | | sobota, 12 marca 2011 18:02

te?mieszkaniec. a u matusomato?ów ci?gle to samo. Korupcja, klika i uk?ad, a jak zapytasz o konkrety to opowiadaj? dyrdyma?ki, albo zmieniaj? temat. Nie zabieraj ch?opie g?osu na temat inwestowania rachunku ekonomicznego bo przynosisz wstyd swoim nauczycielom. Bud?et gminy zad?u?ony - a jaki ma by? skoro robi si? tyle inwestycji? Hala w Mrze?ynie - g?upota - nie nie g?upota. Dzia? dopiero kilka miesi?cy. W perspektywie ma generowa? wyd?u?enie sezonu turystycznego w Mrze?ynie z dwóch do 4 miesi?cy w roku, poprzez co zwi?kszy si? zatrudnienie i wp?ywy do kasy gminy z op?at i podatków. Przyk?ady z Polski dla mato?a o nazwie te?mieszkaniec: Rewal ma 2 tysi?ce mieszka?ców i ma DWIE HALE SPORTOWE! Ale sk?d mato?ki matusewicza maja to wiedzie?. Drogi - z?e , tyle ?e te drogi, mato?ki, dziel? si? na gminne, powiatowe i wojewódzkie, a ?e najgorsze s? te ostatnie to wina Ruszkowskiego. którego ju? od grudnia nie ma. A co robi wasz "pa?cio" na urz?dzie, ?e zarz?dy dróg wojewódzkich i powiatowych jeszcze nie ponaprawia?y dróg? To jego zasrany obowi?zek monitowa? i lobbowa? na rzecz poprawy jako?ci dróg a nie narzeka?. Za to bierze pieni?dze. Niestety nie ma czasu biedaczek bo na urz?dzie pracuje zaledwie na pó? etatu, ale pensj? bierze ca??. To równie? filozofia jego mi?o?ników. Jak najmniej robi? , a jak najwi?cej ??da? i narzeka? jak ci??ko. Dziwnym trafem najwi?cej zwolenników ma w?ród wiecznie niezadowolonych meneli i pieniaczy. Piszesz, ?e Ruszkowski pozbawi? nas mo?liwo?ci pozyskiwania ?rodków z UE , bo brak ?rodków w?asnych i nie mo?na ich uzupe?ni? kredytem bankowym! Gdyby g?upota umia?a fruwa? to by? ch?opie nigdy po ziemi nie chodzi?. To obci??enie bud?etu jest spowodowane w?a?nie tym, ?e gmina umiej?tnie i dobrze pozyskuje ?rodki z funduszy UE. Niestety bud?et nie jest bez dna i z gumy, a wszystkiego na raz zrobi? si? nie da cho?by? si? nadyma? nie wiem jak. Skoro za tego niedobrego Ruszkowskiego gmina pozyska?a ?rodki z UE na 19 inwestycji to teraz trzeba je najpierw sko?czy?, ?eby prowadzi? nast?pne. A pan "superekonomista" chcia?by oczywi?cie ?eby dalej by?y ?rodki w bud?ecie przed sko?czeniem tych inwestycji. Taki sobie ma?y g?upi Jasio co chcia?by zje?? ciastko i dalej mie? to ciastko. Zmiana pokoleniowa nast?puje zawsze czy to si? komu? podoba czy nie. Tak ju? jest u?o?ony ten ?wiat, ale je?li zmiana pokoleniowa ma nast?powa? tylko dlatego ?e m?odym g?upkom, nie maj?cym poj?cia o samorz?dzie wydaje si? ?e zjedli wszystkie rozumy i poprzez oczernianie i rozpuszczanie fa?szywych plotek i pomówie? chc? si? dorwa? do w?adzy to ja dzi?kuj? za taka zmian? pokoleniow? nawet w so?ectwach. Je?li to co zrobili poplecznicy Matusewicza w W?odkowie i w Chom?towie ma by? nowym standardem wyznaczanym przez tych m?odych to ja dzi?kuj? za taka menelodemokracj? w ich wykonaniu. Jestem przekonany, ?e drugi raz nie uda si? Matusewiczowi i jego poplecznikom zmatoli? ludzi i ju? nied?ugo odwdzi?cz? si? wam za to jak ich oszukali?cie. Nie pozdrawiam i nie ?ycz? powodzenia.
ju? nie m?ody ale i nie star | sobota, 12 marca 2011 16:03

m?ody. Czy tobie obce jest poj?cie o inwestowaniu, zgodnie z rachunkiem ekonomicznym i zdrowym rozs?dkiem. Ja ci mówi? o absurdach inwestowania, w naszej gminie, ty, nam, ?e taka praktyka to codzienno??, a standardem jest wyci?ganie pieni?dzy z Unii. Wierz mi ale ja z takimi idiotyzmami inwestowania w Hal? w Mrze?ynie, na 2 miesi?ce w roku, dla 1,7 tysi?ca mieszka?ców, którzy w tym okresie zainteresowani s?, nie krzewieniem w?asnej t??yzny fizycznej na Hali w Mrze?ynie, tylko od rana do wieczora w?asnym biznesem, bo to, te jedyne zarabiaj?ce na siebie miesi?ce w roku, dla miejscowych i nie tylko, WIERZ MI, ?E NIE SPOTKA?EM SI? Z PODOBNYM PRZYK?ADEM G?UPOTY W POLSCE!. Je?li jest podobny przypadek gdzie? w Polsce, prosz? o?wie? nas wszystkich. ?eby otrzyma? dofinansowanie ze ?rodków Unijnych, musisz najpierw wykaza? zainwestowane ?rodki w?asne. A Ruszkowski pozbawi? nas nawet i takiej mo?liwo?ci, aby brak ?rodków w?asnych uzupe?ni? kredytem bankowym!. Czy nie s?dzisz ponadto, ?e najwy?szy czas przekaza? stery, nawet w so?ectwach ludziom m?odym, wsz?dzie tylko wida? od 20 lat te same twarze, tylko z namaszczenia Ruszkowskiego i jemu podobnych!. Ja uwa?am, ?e najwy?szy czas zacz?? przebudowywa? ?wiadomo?? spo?eczn? i zacz?? stawia? na ludzi m?odych i nieskorumpowanych!.
te?mieszkaniec | sobota, 12 marca 2011 14:43

m?ody. A zastanowi?e? sie co tak zniech?ca tych m?odych?. Przecie? oni s? wokó? nas!.
te? miewszkaniec | sobota, 12 marca 2011 13:01

te? miewszkaniec co Ty wypisujesz? sprawd? sobie w tym BIP zad?u?enie innych gmin. To jest standard, ?e trzeba wyci?ga? kas? z Unii. A Twoje intencje wida? od razu. Wcze?ciej z?y dla Ciebie by? Ruszkowski - teraz ju? wspó?nie z Makarewiczem, który wystartowa? w wyborach. Chcecie przej?c wszystko i wsz?dzie wsadzi? swoich - ?wiadcz? o tym ostatnie wybory na so?tysów. Nie macie poj?cia o rz?dzeniu i gospodarce, ale zwyk?ym ludziom potraficie mydli? oczy.
m?ody | sobota, 12 marca 2011 12:48

Ania Jastrz?b. A ty jeste? chyba nie tyle z tego miasta, co nawet nie z tego ?wiata. Ruszkowskiego i jego dokonania znasz chyba z jego cv, bo w ?aden sposób, nie jak ma si? to do jego rzeczywistych dokona? kilku kadencji, jako sekretarza, a pó?niej burmistrza. By?y to z?ote lata, ale nie samorz?du Trzebiatowskiego, tylko uk?adu, który nabija?, ale niestety i nadal nabija sobie kabz?!. My?l?, ?e najwy?szy ju? czas przej?? z poziomu dyrdyma?ów, do konkretów. Czy zdajesz sobie spraw? ile tandem z ratusza Makarewicz "“ Ruszkowski zniszczy? ludzi i firm, "¦, a nawet infrastruktury, przez 2o lat swoich samo rz?dów?. Dalej trzeba by? idiot?, ?eby zarzuca? komu? zatrudnienie ucznia. Lepiej ?eby burmistrzowi doradza? Sitarski, ni? Ruszkowski, czy Makarewicz. Fatalna sytuacja bud?etu po Ruszkowskim to nie bajka, to fakt, zerknij sobie do materia?ów udost?pnionych w BIP-ie. A uk?ad, to twarda i szorstka rzeczywisto??. O jako?? dróg prosz? pretensje kierowa? do tandemu Makarewicz, Ruszkowski, którzy przez 20 lat samo rz?du, nie do ko?ca dbali o ich, jako??, i ich standardy!. Rega, jedna i druga zniszczona, pretensje kierowa? do tandemu Makarewicz, Ruszkowski, którzy przez 20 lat samo rz?du dbali o ich, jako??, i stale podwy?szali ich standardy, a na koniec pieni?dze, które mogli?my z bud?etu skierowa? na ich rozwój, trzeba topi? w sp?at? zobowi?za? lekk? r?k? zaci?ganych przez Ruszkowskiego i jego samo rz?d!. Mniejsze pieni?dze na kultur?, pretensje kierowa? do Ruszkowskiego, pieni?dze, które mogli?my z bud?etu skierowa? na ich rozwój, trzeba topi? w sp?at? zobowi?za? lekk? r?k? zaci?ganych przez Ruszkowskiego i jego samo rz?d!. Jednocze?nie solidaryzuje si? z tob? w trosce o samochody ratuszowe parkowane, pod ratuszem. Jaki? idiota zafundowa? nam, te kocie ?by pod ratuszem, tak, ?e strach stawia? tam nawet samochody, tym bardziej nasze samorz?dowe.
te? miewszkaniec | sobota, 12 marca 2011 10:20

Lenko,chyba nie jeste? z naszej gminy.Tutaj jak si? komu? udaje, co? dobrego zrobi?...to trzeba go zniszczy?.Jest wiele przyk?adów na to.Ruszkowskiemu zarzucili wiele bzdurnych rzeczy.Innym, tym co dobrze dzia?ali, chcieli pracowa? na rzecz gminy, ludzi, dzia?aczy te? niszcz?.Mówi si? o klikach...Matusewicz ka?de przemówienie zaczyna od d?ugów pozostawionych i od kliki.A sami robi? to jeszcze lepiej.V-ce...po odej?ciu ze szko?y..zatrudnia syna .Matusewicz zatrudnia asystenta..swojego ucznia.Innych zwalnia z pracy.Robi miejsca dla swoich.Sitarski doradza.To ju? nie jest klika?M?odzi..popieraj?cy ich...?miej? si? w twarz..ludziom starszym z dorobkiem , cz?sto schorowanych.W gminie drogi po zimie s? nieprzejezdne.K.S Rega zniszczony.Na kulture 100tys z? mniej.Ale gazete wyda? swoj?!!Ile to b?dzie kosztowa?o w skali roku?Tak bardzo by? poruszony parkowaniem samochodu na parkingu pod ratuszem przez poprzedników, a sam parkuje..i jest ok?Ale zgadzam si? z Tob? Leno, czas zacz?? ..
Ania Jastrz?b | piątek, 11 marca 2011 23:46

Mo?e po prostu zróbcie co?, zacznijcie dzia?a?. Warto tak marudzi? ?
Lenka | piątek, 11 marca 2011 22:25

Nie szkoda Wam czasu na wpisywanie kolejnych komentarzy ?
Lenka | piątek, 11 marca 2011 22:17

jako grafik to przyznaje ?e graficznie i pod wzgl?dem sk?adu to jest dobrze wydane tylko takie wydawnictwo jest bardzo drogie i w warunkach lokalnych nie op?acalne (nik?e przychody z reklam)
cannabis | piątek, 11 marca 2011 21:34

zapuszcz? wici i wyci?gn? kto finansuje te wydawnictwo (na pewno nie burmistrz z swoich dochodów)
cannabis | piątek, 11 marca 2011 21:18

Cannabis, zgadzam si? taka gazeta du?o kosztuje, ale Matusewicz du?o zarabia - sta? go (chyba nie robi jej za kas? zad?u?onej gminy). Tylko tytu? móg? by? odwa?niejszy i bardziej adekwatny do tre?ci np. G?os Matusewicza.
Arkan | piątek, 11 marca 2011 21:15

jak si? oka?e ?e urz?d finansuje gazet? to b?dzie totalna niegospodarno?? i gdzie sitarski z tymi swoimi oszcz?dno?ciami
cannabis | piątek, 11 marca 2011 20:46

kto finansuje te gazet? pisze "prywatny regionalny tygodnik" wydanie full wypas na dobrym papierze to du?o kosztuje
cannabis | piątek, 11 marca 2011 20:42

Matusewicz zrobil gazete za podatnikow kase glos matusewicza hehhe
rak | piątek, 11 marca 2011 20:33

czy kto? widzia? "g?os trzebiatowa" podobno mia?a by? bezstronna a tu po?owa numeru to sitarski, s?yszeli?cie co dzia?o si? na wioskach podczas wyborów ?
cannabis | piątek, 11 marca 2011 20:08

jak nie b?dzie forum to dla mnie do d..
cannabis | piątek, 11 marca 2011 20:04

www.trzebiatow.co nowa strona nie kasowac wpisu!
trzebiatow.co | piątek, 11 marca 2011 19:06

A który z nich to burmistrz ten z fili?ank??
Jasio | piątek, 11 marca 2011 19:03

Fan. Dlaczego, co ma do cukru?, bo Burmistrz ma pe?no buraków pod r?ka w samorz?dzie, a kolejni si? pchaja!.
fanka | piątek, 11 marca 2011 18:41

Arkan. O przekazywaniu jakich ?rodków ty mówisz przy deficycie?. Powiem prosto tu chodzi o zakaz dalszego "bezmy?lnego" zad?u?ania si?. O zakazie jakiegokolwiek inwestowania, przy deficycie, dalej na krech??. Po bankowemu, kiepsko stoisz, realizuje plan naprawczy, a nie topisz sie w dalszych kredytach!.
mieszko | piątek, 11 marca 2011 18:35

cukier w niemczech po 3 z?, kupowa?em..... ALE CO MA DO TEGO BURMISTRZ NOWY CZY STARY,,.... BEZ SENSU
FAN | piątek, 11 marca 2011 10:24

Arkan. Nie czytam tego tytu?u, wybacz. Ponadto mówi? o dniu dzisiejszym!.
mieszko | czwartek, 10 marca 2011 22:58

@Arkan-rynek cukru w UE jest chyba najdalszy od kapitalizmu jak to tylko mo?liwe;-) ale zgodz? si?, ?e obecna paranoja i kupowanie na zapas wynika z - powiedzmy - naszych cech narodowych.how
Enkidu | czwartek, 10 marca 2011 22:30

Mieszko, nie wciskaj ludziom kitu - cytat z ekonomicznego artyku?u z WPROST : "Póki Polska (tak jak 23 inne kraje UE) - na skutek ?wiatowego kryzysu - podlegaj? unijnej procedurze nadmiernego deficytu, ca?o?? tych ?rodków b?dzie przekazywana na obni?enie d?ugu publicznego i deficytu". , a co do cukru taki jest kapitalizm - popyt - poda? i oczywi?cie zwi?zane z tym ró?ne kombinacje i nasze przywi?zanie do "tradycji" w kupowaniu cukru na zapas - w krajach o?ciennych jako? jest ta?szy:). Niestety ?yjemy w przywi?zaniu do tradycji i warto?ci.
Arkan | czwartek, 10 marca 2011 21:28

Arkan. Tu chodzi o co? wi?cej. Polska jest obecnie jedynym pa?stwem UE podlegaj?cym unijnej procedurze nadmiernego deficytu!. To o czym pisze to nie jest propaganda wyborcza na 13, to rzeczywisto??, cukier po 5 z?otych, dzi?, a jutro!.
Mieszko | czwartek, 10 marca 2011 21:15

Gor?cym g?ow? od Matusewicza i "¦ Sitarskiego, pod rozwag?!. Inwestycje samorz?dów nie znajduj? si? na rz?dowym hamulcu. Cho? Rz?d rzeczywi?cie rozwa?a mo?liwo?? ograniczenia zad?u?ania si? samorz?dów, co mo?e ograniczy? bie??ca dzia?alno?? inwestycyjn?, ale inwestycje ju? rozpocz?te zostan? ZAKO?CZONE. Pozostanie poza jedynie sp?acaniem (roz?o?onym na lata) Hali Mrze?y?skiej, bardzo du?o czasu na jej w?a?ciw? promocj? i dzia?ania marketingowe i wspieranie ca?orocznego rozwoju naszej bazy wypoczynkowo- rekreacyjnej w Mrze?ynie i Rogowie w dowi?zaniu oczywi?cie do agroturystycznej (patrz program dr Z.M.). Rozliczenie stanu rzeczy i ludzi powinno si? odby? najpó?niej za 3 lata z hakiem - czas leci do ROBOTY !!!. "Widzia?y ga?y co bra?y", - nie biadoli?. Mo?e teraz te gor?ce g?owy troch? otrze?wiej?, a spo?eczno?? miejscowa zacznie po prostu my?le? i patrze? co nowa w?adza z tym robi. Najwy?szy czas och?on?? i przyjrze? si? temu jak "rz?dzi" Matusewicz z ekip? od Sitarskiego.
Arkan | czwartek, 10 marca 2011 21:08

Jeszcze raz, co? z ?ycia!. Gor?cym g?ow? od Ruszkowskiego i "¦ Makarewicza, pod rozwag?!. Inwestycje samorz?dów znajduj? si? praktycznie ju? na rz?dowym hamulcu. Je?li rz?d zabierze mo?liwo?? zad?u?ania si?, to zostanie ograniczona bie??ca dzia?alno?? inwestycyjna, a inwestycje ju? rozpocz?te zostan? przerwane. Pozostanie nam jedynie sp?acanie knota Mrze?y?skiego i bardzo du?o czasu na refleksje i rozliczenie przyczyn takiego stanu rzeczy i ludzi, którzy do tego doprowadzili!. Mo?e teraz te gor?ce g?owy troch? otrze?wiej?, a spo?eczno?? miejscowa zacznie po prostu my?le?. Najwy?szy czas och?on?? i przyjrze? si? temu co zostawili po 20 latach samorz?du Ruszkowski i Makarewicz!.
mieszko | czwartek, 10 marca 2011 20:48

pracownik. Ruszkowski ?adnie to tak nastepcy?.
pracownik2 | czwartek, 10 marca 2011 20:17

W poniedzialek nie ma Burmistrz \\ Wtorek nie ma Sroda nie ma czwartek nie mam piatek nie ma Sobota i niedziela sprzata bocianie gniazda o tak to wyglada
pracownik | czwartek, 10 marca 2011 20:10

Gor?cym g?ow? od Ruszkowskiego i "¦ Makarewicza, pod rozwag?!. Inwestycje samorz?dów znajduj? si? praktycznie ju? na rz?dowym hamulcu. Je?li rz?d zabierze mo?liwo?? zad?u?ania si?, to zostanie ograniczona bie??ca dzia?alno?? inwestycyjna, a inwestycje ju? rozpocz?te zostan? przerwane. Pozostanie nam jedynie sp?acanie knota Mrze?y?skiego i bardzo du?o czasu na refleksje i rozliczenie przyczyn takiego stanu rzeczy i ludzi, którzy do tego doprowadzili!. Mo?e teraz te gor?ce g?owy troch? otrze?wiej?, a spo?eczno?? miejscowa zacznie po prostu my?le?. Najwy?szy czas och?on?? i przyjrze? si? temu co zostawili po 20 latach samorz?du Ruszkowski i Makarewicz!.
mieszko | czwartek, 10 marca 2011 19:55

Yann51. Na ka?dym kroku obserwuje nas podobno za zgod? jak twierdzi rzeczniczka Posterunku Energetycznego Anna Jastrz?b, niejaki wykopany z hukiem przez Pani? Dorot? Klimowicz burmisztrz dwojga imion Makarewicz , a w internecie nas ingwiluje jego niejaki matrix zwany "ja te? z Trzebiatowa", podobno alfa i omega. Wi?c uwazajcie przy urnie!.
leszek | czwartek, 10 marca 2011 16:09

Ludzie si? boj? chodzic chodnikami bo ich obserwuje ca?y czas kandydat Makarewicz, jest wsz?dzie i spogl?da na wszystkich. Móg? na kampani? wyborcz? wydac 750 z?. A z tego co widac wyda? conajmniej 3 tys.
Yann51 | czwartek, 10 marca 2011 14:50

marek. Mówisz?. A co ci? tak ubod?o?. Jezu, to ty jeste? ten Marek?. Teraz rozumiem!.
albert | czwartek, 10 marca 2011 13:23

albert. Startuj ch?opie (?) w wyborach, ale na plakacie pod imieniem i nazwiskiem dopisz swój nick, ?ebywszyscy wiedzieli, ?e chodzi o taki "o?wiecony idea?" jak ty. ?ycie, s?siedzi i znajomi zweryfikuj?.
marek | czwartek, 10 marca 2011 13:16

niemalito?cidlas-w. A ja cierpliwie poczekam na rozwój wypadków. Podobno przed jesiennymi wyborami wydane zostanie centralne przyzwolenie, i sko?czy si? to miejscowe towarzystwo w?asnej adoracji!.
Zbigniew | czwartek, 10 marca 2011 12:58

@ zdzichu - zgadzam si?, kole? zawsze pcha? si? na ?wiecznik, za czym nigdy nie sz?o przygotowanie merytoryczne, ot cwaniactwo, politykierstwo, obiecanki-cacanki, wszystko na krzywy ryj, kolesiostwo, pseudo PR i jeszcze te studia na politologii na US, a raczej "politologii" z przygotowaniem do pieprzenia od rzeczy, mydlenia oczu, naci?gania, lizusostwa...ot "chumanista" ...taki lokalny zaanga?owany g?uptasek robi?cy du?o ha?asu @ryba wiesz co? wi?cej o tej stronie? Kto?Na czyje zlecenie?
niemalito?cidlas-w | czwartek, 10 marca 2011 12:40

ja te? z Trzebiatowa. Widzisz, a ja wychodz? z prostego za?o?enia, ?e ?eby by? cz?owiekiem nie trzeba by? z?odziejem!. Co chcesz mi udowodni?, ?e monopol na prawd? i w?adz? ma tylko Ruszkowski, Makarewicz ...?. Dlaczego demokracja ameryka?ska na piedesta? wynosi ludzi, którzy prac? w?asnych r?k si? wzbogacili i s? bogaci i m?drzy t? wiedz?, a u nas w Polsce, Trzebiatów nie odbiega w niczym od s?siadów, autorytetem dla takich jak ty s? z?odzieje, kombinatorzy, esbecy i malwersanci. I mysla?em, ?e dotyczy to tylko starej w?adzy, ale do??czy? do nich Bara?ski, niechlubny przypadek!.
albert | czwartek, 10 marca 2011 12:37

@ zdzichu - zgadzam si?, kole? zawsze pcha? si? na ?wiecznik, za czym nigdy nie sz?o przygotowanie merytoryczne, ot cwaniactwo, politykierstwo, obiecanki-cacanki, wszystko na krzywy ryj, kolesiostwo, pseudo PR i jeszcze te studia na politologii na US, a raczej "politologii" z przygotowaniem do pieprzenia od rzeczy, mydlenia oczu, naci?gania, lizusostwa...ot "chumanista" ...taki lokalny zaanga?owany g?uptasek robi?cy du?o ha?asu @ryba wiesz co? wi?cej o tej stronie? Kto?Na czyje zlecenie?
niemalito?cidlas-w | czwartek, 10 marca 2011 12:33

Ania orlica. Nie posikaj si? kochanie. Za bardzo si? podniecasz, a niestety nie ma czym, bo to o czym piszesz to k?amliwe plotki i pomówienia, w które naiwna biudulko uwierzy?a?.
ekoJadzia | czwartek, 10 marca 2011 12:21

Czy dobrze zrozumia?em, ?e twierdzisz, ?e nowy Burmistrz Zdzis?aw Matusewicz kradnie? jak znasz szczegó?y to podaj je, najlepiej Prokuraturowi, a je?li nie masz dowodów to milcz, bo za fa?szywe oskar?anie grozi odpowiedzialno?? karna!!!! ps na serio uwa?asz ?e ktokolwiek b?dzie "nabija? kabz?" tobie a nie sobie... Stanis?awie naiwniaku!
wojciech | czwartek, 10 marca 2011 12:18

albert. baw si? dalej - nie wszyscy uko?czyli takie gówniane szko?y jak pan którego opisujesz. Nie wiem jak? ty szko?? uko?czy?e? i nie chce wiedzie?, ale lepiej nie przyznawaj si? bo chluby pracuj?cym tam nauczycielom nie przynosisz. Jestem przekonany, ?e ju? nied?ugo tej menelodemokracji, któr? reprezentujesz i której przedstawiciele na pewno rozumiej? twój be?kot i przyklaskuj? mu. Stare przys?owie z Chin mówi: nigdy nie dyskutuj z g?upim cz?owiekiem, bo najpierw sprowadzi ci? do swojego poziomu, a potem wygra z tob? do?wiadczeniem. Dlatego ja równie? ko?cz? t? bezsensowna dyskusj? z kims kto nie ma podstawowej wiedzy o tym o czym pisze, a jego jedynym celem jest zdyskredytowanie wszystkich, którzy maj? inne zdanie. Dzwon jest g?o?ny, dlatego, ?e w ?ródku jest pusty i podobnie jest w?a?nie z wami - matusomato?kami - jak was trafnie okre?li? jeden z forumowiczów.Nie pozdrawiam.
ja te? z Trzebiatowa | czwartek, 10 marca 2011 12:17

wojciech. Dlaczego wy tak bardzo bronicie tych z?odzieji z urz?du. Przecie?, to oni sobie, a nie wam, kabze nabijaj?. I czy tylko Sitarski, ma prawo wam o tym mówi?, a ja nie!. Durnie, a mo?e wy razem w tym z?odziejskim procederze udzia? bierzecie?.
Ania Orze? | czwartek, 10 marca 2011 12:11

Aneczko nie, nie nie!!!! pierwszy - najm?drzejszy, najpi?kniejszy jest tylko jeden - Stanis?aw
wojciech | czwartek, 10 marca 2011 11:44

wojciech. To ju? nic z tego nie rozumiem?. To ju? pierwszymi praworz?dnymi obywatelami tego miasta nie s? Ruszkowski, Makarewicz, Doma?ski?. Jak to si? sta?o i kiedy to si? sta?o?.
Ania Orze? | czwartek, 10 marca 2011 11:13

to proponuj?, ?eby Pan Sitarski - pierwszy praworz?dny obywatel tego miasta - na chwil? oderwa? si? od komputera i uda? si? osobi?cie celem zerwania tych niecnie porozklejanych, przez jego konkurentów, w?asnych plakatów.
wojciech | czwartek, 10 marca 2011 10:34

Wojciech. S? tacy co widzieli, jak niejaki Pieprzak w innych miejscach zrywa?, by tu te plakaty porozkleja? i na z?o?? Sitarskiemu zrobi?!.
Ania Orze? | czwartek, 10 marca 2011 10:30

ja te? z Trzebiatowa. Widzisz sam sobie dajesz odpowied?. Pozwolisz, ?e w tym miejscu pobawi? si? w psychologa, wygl?dasz mi na cz?owieka z Sadlna, jedynego s?usznego kandydata, zaocznego prawnika po Harwardzie w Rewalu, zawsze m?drego. Dziwi? si?, ?e Antoni Maciarewicz ciebie jeszcze nie wypatrzy?, w mig na pewno rozsup?a?by? pis-owsk? zagadk? katastrofy smole?skiej!.
albert | czwartek, 10 marca 2011 10:26

A widzieli?cie plakaty Sitarskiego na budynku gminnym Domu Kultury. Czy?by z?amane zosta?o prawo???
wojciech | czwartek, 10 marca 2011 10:12

albert. Ty znowu nie potraisz czytac ze zrozumieniem. Nie pracownika cywilnego (tacy to s? w wojsku) lecz urzednika s?u?by cywilnej. Poczytaj sobie ustaw? o s?u?bie cywilnej. Nie mam zamiaru robi? za twojego nauczyciela.
ja te? z Trzebiatowa | czwartek, 10 marca 2011 10:01

Ania Jastrz?b. Teraz to przechodzisz dziewczyno sam? siebie. Gdy? chyba jeste? rzecznikiem prasowym Posterunku Energetycznego w Trzebiatowie. Je?li jest taka zgoda, to wiesz gdzie ona powinna by? eksponowana, pozwól, ?e ci przypomn? na ka?dym plakacie kandydata. A swoj? droga co za towarzystwo pcha si? do koryta, tyle lat traktowali nas jak pi?te ko?o u wozu. Mam nadziej?, ?e wyborcy nie zapomnieli s?awetnych rz?dów 1991-2000 tandemu Makarewicz "“ Ruszkowski, i samodzielnie potrafi? oddzieli? plewy od ziarna!. To co si? dzieje to absurd, po akcji jedynego s?usznego kandydata Pieprzaka, tak bardzo rozochoci? si? w zrywaniu plakatów innego kandydata, o dziwo tego z obwodu 2, ?e nawet nie zauwa?y?, ?e zrywa plakaty jedynego s?usznego kandydata Posterunku Energetycznego w Trzebiatowie z sam? zgod? Zak?adu Energetycznego w Szczecinie, niejakiego Makarewicza. I co na to rzecznik?.
te?mieszkaniec | czwartek, 10 marca 2011 09:55

Bezpo?redni? w?adze nad stra?? miejsk? ma burmistrz.A, ?e jego nigdy nie ma..to ka?dy robi co chce..Makarewicz ma zezwolenie na wywieszanie plakatów na s?upach.Sitarski o to nie zadba?..szkoda jemu kasy..potrafi tylko m?ci?.
Ania Jastrz?b | czwartek, 10 marca 2011 09:31

ja te? z Trzebiatowa. Czy nie uwa?asz, ?e sam te? troch? bigosu narobi?e??. Ja ju? si? gubi? kogo pod t? definicje pracownika cywilnego, chcesz wsadzi??. Mi nie chodzi o dos?owne rozliczenie etatowe z brzmienia definicji, tylko ogólnie. Dla mnie sekretarz i referent, to pracownik. Ty to rozdzielasz. Dlatego mnie nie zrozumiesz. W ten sposób wylewaj?c swoje m?dro?ci, nie znajdziesz u mnie nigdy odpowiedzi!.
albert | czwartek, 10 marca 2011 09:27

albert. Kto ci znowu co? ukrad?? Zdaje si? ?e ci skradziono podstawow? wiedz? i rozumek, bo znowu zamiast rzeczowej odpowiedzi na to co napisa?em o s?u?bie cywilnej opowiadasz kalumnie i k?amstwa nie poparte ?adnymi konkretami. Normalnie móg?by? robi? za kubusia puchatka - misia o bardzo ma?ym rozumku i by?oby ?miesznie, ale wypisuj?c to co wypisujesz jeste? po prostu ?a?osny i mam nie odparte wra?enie, ?e masz wszelkie objawy pocz?tków paranoi.
ja te? z Trzebiatowa | czwartek, 10 marca 2011 08:40

ale b?dzie weso?o - pami?tam jeszcze tego pajaca ze szko?y :) na zdj?ciu wida? po twarzy (i "PR-owym" u?o?eniu r?czek), ?e raczej nie zm?drza?
zdzichu | czwartek, 10 marca 2011 02:15

Gdzie jest stra? miejska? 13 marca w Trzebiatowie, w okr?gu nr 2 maj? si? odby? wybory uzupe?niaj?cego do Rady Miasta. Na jedno stanowisko radnego kandyduje sze?ciu ch?tnych. I nic w tym dziwnego gdyby nie fakt, ?e jednego z kandydatów na radnego opanowa?o prawdziwe plakatowe szale?stwo wyborcze. Chodzi o kandydata na radnego Makarewicza Miros?awa Józefa ze s?ynnego komitetu wyborczego "Idziemy Razem". Otó? ten kandydat umieszcza swoje plakaty wyborcze wsz?dzie gdzie si? da, nie patrz?c na to czy w?a?ciciel obiektu lub nieruchomo?ci wyra?a na to zgod? czy te? nie. I tak oblepi? gminny budynek stra?y po?arnej, bo mu na to pozwoli? dzier?awca sklepu niejaki radny powiatowy Go?uchowski. Umie?ci? tak?e swoje plakaty wyborcze na gminnych lampach o?wietleniowych, na s?upach energetycznych b?d?cych w?asno?ci? spó?ki Enea, na s?upach telefonicznych nale??cych do TP SA, na p?ocie euroboiska b?d?cego w?asno?ci? Gminy, na drzewach rosn?cych przy drodze wojewódzkiej itp. Nie patrzy na nic. A tymczasem ustawa Ordynacja wyborcza w par. 71 pkt 1 mówi, ?e na budynkach, ogrodzeniach, latarniach, urz?dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mo?na umieszcze? plakaty i has?a wyborcze wy??cznie po uzyskaniu zgody w?a?ciciela lub zarz?dcy nieruchomo?ci (nie myli? z dzier?awc?). Ta sama ustawa w art. 199a mówi: kto, w zwi?zku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw umieszcza plakaty i has?a wyborcze na ?cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz?dzeniach telekomunikacyjnych i innych bez zgody w?a?ciciela lub zarz?dcy nieruchomo?ci podlega karze grzywny! Dla jasno?ci sprawy przy ka?dym plakacie wyborczym umieszczonym na mieniu gminnym czy tez innego w?a?ciciela powinna by? umieszczona informacja o wyra?eniu zgody i informacja o mo?liwo?ci sprawdzenia, np. nr telefonu do w?a?ciciela. Bardzo dziwi postawa w?adz Gminy, ?e nie reaguje na tak ra??ce ?amanie prawa, ?e nic w tej sprawie nie robi Stra? Miejska, ?e w ko?cu Policja te? akceptuje ten stan bezprawia. A mo?e w ko?cu ma przyjecha? Komisarz Wyborczy ze Szczecina i zaprowadzi? porz?dek w Trzebiatowie? A co b?dzie jak kandydat Makarewicz wygra te wybory z naruszeniem prawa? Za ka?dy plakat wyborczy umieszczony na obiektach, gdzie nie ma zezwolenia powinien zap?aci? kar? grzywny. Tych plakatów umieszczonych bez zgody w?a?cicieli jest kilkadziesi?t. Czyli b?dzie kilkadziesi?t razy ukarany kar? grzywny? I takiego b?dziemy mieli radnego, który b?dzie tyle razy ukarany, ale b?dzie nasz, ten z plakatów nielegalnie umieszczonych. Z pozdrowieniami Wyborca z Trzebiatowa (dane do wiadomo?ci redakcji)
Cytat z Panoramy Gryfickiej | środa, 09 marca 2011 23:53

Ciekawa ile kary grzywny zap?aci Makarewicz za umieszczenie swoich strasznych zdiec na budynku stra?y po?arnej, na latarniach gminnych , na s?upach energetycznych i innych obiektach, ciekawe czy burmistrz Matusewicz prowadzi tak? ewidencj??.
Yann 51 | środa, 09 marca 2011 23:10

Jak Go?uchujowski radny powiatu rz?dzi gmin? Trzebiatów i burmistrzem Matusewiczem : jak chce to wywiesi na stra?y po?arnej niejakiego Makarewicza, a jak nie chce to nie wywiesi nikogo.To on rzadzi stra?? po?arn? gminy trzebiatów Trzebiatów, matusewicz to pionek trzeba go zbic.
Yann 51 | środa, 09 marca 2011 23:00

Ludzie czytali?cie Panorame Gryfick? i co w niej opisuj? o tzw. vice burmistrzu czyli Baranie Bara?skim co on odpierdala na tym mo?cie w Dzwirzynie, o co chodzi czy on chce tego mostu czy nie chce.? Prosz? o opinie.
Marek Micha?owski vel Sit.. | środa, 09 marca 2011 22:42

kto ma media ten ma w?adze wystarczy dobrze ?ciemnia?
cannabis | środa, 09 marca 2011 22:11

Cannabis-Matusewicz pogniewa? si? ju? z redaktorem Panoramy.Posz?o o kase za wybory.Obieca? mu kase jak wygra...i nie dotrzyma? obietnicy.Sk?d my to znamy?Redaktorem naczelnym jest ?ukasz Szel?g sprzedawczyk.Burmistrz mu b?dzie p?aci? daj?c reklamy do gazety.I tak za nasz? kase b?dzie brukowiec gminny.A bud?et pusty..pono?..
Ania Jastrz?b | środa, 09 marca 2011 22:07

W Chom?towie przerwano zebranie, gdy? okaza?o si?, ?e faworyt Matusewicza nie mo?e wygra?.Trz?si ?apka..mojemu znajomemu te? trz?s? si?..nie chce mi powiedzie? dlaczego..czy to tylko na kacu?,,czy po..?.Trudno by? kobiet?..
Ania Jastrz?b | środa, 09 marca 2011 21:58

czy kto? widzia? i czyta? "g?os trzebiatowa" gazeta mia?a by? obiektywna i bez stronna no i co Sitarski zajmuje dwie strony ale demokracja fuck
cannabis | środa, 09 marca 2011 21:57

ja te? z Trzebiatowa ,ok no problem
cannabis | środa, 09 marca 2011 21:43

ja te? z Trzebiatowa. Ty w ten sposób t?umaczysz. A ja twierdz?, ?e to z?odzieje z wy?szej pó?ki. Tylko nie rozumiem dlaczego inny za kradzie? s?oika z d?emem z piwnicy, musi odsiedzie? za to 1 rok!.
albert | środa, 09 marca 2011 21:43

trz?si ?apka. Kto odpowie cz?owiekowi z nerwic? natr?ctw, bo nas zam?czy !.
kiwi | środa, 09 marca 2011 21:35

cannabis. mój wpis z wtorek, 08 marca 2011 21:30 by? oczywi?cie adresowany do alberta. Nie wiem dlaczego zaadresowa?em go do ciebie. Chyba mnie jaka? pomroczno?? opanowa?a. Sorki.
ja te? z Trzebiatowa | środa, 09 marca 2011 21:32

Albert. Po pierwsze: nie ZIO tylko RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa) i nie wiem co ona napisa?a, a po drugie nawet jesli tak napisa?a to zacznij ch?opie czyta? ze zrozumieniem , je?li suma wie?cz?ca t? inwestycj? to jak sam napisa?e? 37 milionów z?otych, to jakim grzybem i na jakie wydatki zwi?zane z t? inwestycja dodajesz jeszcze 14 mln w obligacjach? Gdyby tak by?o jak mówisz to RIO napisa?oby, ?e suma wie?cz?ca t? inwestycj? to 51 mln z? , a nie 37 mln! I po trzecie: co ja wró?ka, ?e zadajesz mi pytania za co bud?et wykupi obligacje przypadaj?ce do wykupu w tym roku ? Zapytaj tych co rwali si? do w?adzy obiecuj?c wi?cej ni? mog? da?. Mo?e oni ci odpowiedz?. Osobi?cie watpi?, bo nie znaj? odpowiedzi na o wiele prostsze pytania. Nie odpowiadaj mi pros?e bo mnie m?czy twój tok rozumowania. Marcela informuj?, ?e nie musi si? o mnie martwi? ani straszy? namierzeniem poniewa? nie pracuj? ani w urz?dzie ani w radzie. Pozdrawiam forumowiczów i uciekam. Na pewno zajrz? tu jeszcze kiedy?.
Mieszkaniec Trzebiatowa | środa, 09 marca 2011 19:30

Ludzie dlaczego burmistrz sie ca?y trzesie pytam dlaczego????
trz?si ?apka | środa, 09 marca 2011 19:21

A co tam w Chometowie, po wyborach?
jojo | środa, 09 marca 2011 18:29

Jedyny s?uszny wybór M.J.MAKAREWICZ!
Posterunek Energetyczny! | środa, 09 marca 2011 16:59

Marcel. Uwa?aj ?eby ciebie nie namierzyli, z tymi jawnie sugerowanymi gro?bami!. A swoj? droga namierzaja, ale psychiatrzy idiotów!.
zakr?tka | środa, 09 marca 2011 11:30

albert ty jeste? taki pusty............ wcia? piszesz jedno i to samo... normalnie matusomato?ek
FAN | środa, 09 marca 2011 11:22

Renata Korek na Vice - szkoda to i kultura padnie w naszym mie?cie:(:(. Zastanawia mnie sk?d niektórzy posiadaj? tak dok?adne informacje o urz?dzie i pracy burmistrza. Zapewne s? pracownikami urz?du lub rady i jak to si? ma do obowi?zków pracowniczych? . Wypowiadacie si? anonimowo, ale wiadome jest ?e ka?dy komp i jego w?a?ciciela mo?na namierzy?:):)
Marcel | środa, 09 marca 2011 11:22

Mieszkaniec Trzebiatowa. Czy to istotne, gdy na dzie? dzisiejszy ZIO w Szczecinie twierdzi, ?e suma wie?cz?ca t? inwestycj? to nie 29 a 37 milionów z?otych. A gdy tylko dodamy koszt wykupu wyemitowanych na ten cel obligacji komunalnych, to b?dzie?. Wed?ug ciebie to nie b?dzie, a obligacje bud?et wykupi bez kosztowo, chyba mann? z nieba?. Jeszcze raz zapytam, za co bud?et wykupi obligacje przypadaj?ce do wykupu w tym roku, wed?ug ciebie b?dzie to dochód, wed?ug mnie koszt?.
albert | środa, 09 marca 2011 10:56

albert.zdaje si?, ?e sumujesz te same kwoty. Z tych 29 mln 15 mln to wyemitowane na ten cel obligacje. Tak wi?c nie dodawaj ich do tych 29 mln. Mo?na to sprawdzi? w BIP gminy. Teraz wiem sk?d ci wysz?o 50 mln.
Mieszkaniec Trzebiatowa | środa, 09 marca 2011 06:20

Mieszkaniec Trzebiatowa. Pierwotny koszt budowy hali oscylowa? w granicach oko?o 9 milionów z?otych, je?li si? myl? prosz? sprostuj, zako?czy? si? kwot? 29 milionów z?otych oraz konieczno?ci? wykupu wyemitowanych na ten cel obligacji komunalnych na 15 milionów z?otych, przez najbli?sze 15 lat. To daje ju? 44 miliony z?otych, które trzeba zwi?kszy? o kwot? odsetek do wykupowanych obligacji i doda? koszty utrzymania hali przez te 15 lat, gdy? w?tpi?, ?e przy sp?acie hala b?dzie wstanie wygenerowa? przys?owiow? z?otówk? dochodu. Nie jestem wstanie okre?li? ile przynosi dochodu Mrze?yno, ale wydaje mi si?, ?e nie du?o w porównaniu do Trzebiatowa.
albert | wtorek, 08 marca 2011 22:20

dobry wieczór,czytaj?c Wasze komentarze mam wra?enie jakby jaka? durnota op?ta?a ludzi,nic z tego nie wynika , wydaj? si? Wam, ?e macie jak?? w?adz? siedz?c przed monitorem,?e mo?ecie wszystko w ko?o krytykowa?, niby tak, ale do czego to prowadzi,do szybszego zawa?u serca,id?cie pobiega? a nie szczujecie ludzi,to naprawd? nie jest ciekawe i do niczego dobrego nie prowadzi a jak czujecie si? na si?ach nie tylko pisz?c na anonimowym forum we?cie si? do pracy,dobranoc pa?stwu
p.k | wtorek, 08 marca 2011 21:56

ja te? z Trzebiatowa. Zapomnia?e? doda?, ?e mo?na te? jak poprzedni sekretarz, przez zasiedzenie z mocy samej wchodz?cej w ?ycie ustawy!.
albert | wtorek, 08 marca 2011 21:52

wy umiecie czyta? kto co pisze bo wciskacie mi wypowiedzi alberta jego si? czepcie
cannabis | wtorek, 08 marca 2011 21:50

cannabis. Przepraszam za pomy?k?. Poni?szy wpis by? adresowany do alberta. Alberta te? przepraszam za t? pomy?k? w adresie.
Mieszkaniec Trzebiatowa | wtorek, 08 marca 2011 21:50

cannabis. sk?d te cyfry 9 i 50 mln? W bud?ecie gminy jak wó? stoi nie 50 mln a trzydzie?ci par? (nie pami?tam dok?adnie,a nie chce mi si? wchodzic na BIP gminy).Hala w Mrze?ynie nie jest niczyj? prywatna w?asnosci? lecz w?asno?cia gminy. Decyzje o jej budowie podejmowa? nie tylko sam burmistrz lecz przede wszystkim radni, bez zgody których ?adna inwestycja nie mo?e si? odby?. Pewnie, ?e mo?na by by?o wybudowa? za te pieni?dze 2 hale w Trzebiatowie, ale czy one przyciagn??yby turystów do jedynej miejscowo?ci wypoczynkowej w gminie jak? jest Mrze?yno? Osobi?cie w?tpi?. Zdaje si? ?e równie? nikt nie chce pami?ta? o tym ile dochodu przynosi Mrze?yno dla ca?ej gminy i jej mieszka?ców w czasie sezonu letniego, a zbudowanie tej hali mia?o wyd?u?y? ten sezon na o?rodkach i da? zatrudnienie ludziom. Oczywi?cie na wszytsko mo?na spojrze? krytycznie i doszukac si? tylko z?ych stron, tak ja ty to robisz, ale to droga do nik?d. Niczego nowego nie wnosi lecz zaciemnia i pokazuje skrzywiony obraz.
Mieszkaniec Trzebiatowa | wtorek, 08 marca 2011 21:47

ja te? z trzebiatowa ty dobrze zaadresowa?e? wypowied? bo chyba co? nie tegos ja nikogo nie popieram patrz? na ?wiat takim jaki jest lecz trudno nada? sens porz?dkowi który dzieje si? wbrew rozumowi
cannabis | wtorek, 08 marca 2011 21:42

cannabis. Szukasz uk?adu jak Yaro Kaczy?ski. I znalaz? go u siebie w rodzinie, w kancelarii prezydenta swojego braciszka. ten ca?y uk?ad jak to nazywasz - to ludzie którzy od lat ci??ko pracuj?. A tam gdzie praca tam i pieni?dze. I co z tego, ?e od lat na stanowiskach s? ci sami ludzie. A czy taki mato? jak ty s?ysza? kiedy? o czym? takim jak s?u?ba cywilna? Na pewno nie bo i sk?d "“ w panoramie nie pisali. Tworz? j? do?wiadczeni urz?dnicy zatrudnieni w strukturach samorz?dowych i rz?dowych, którzy w?a?nie s? tak cenni bo pracuj? tam od lat i posiadaj? odpowiedni? wiedz? oraz do?wiadczenie i zapewniaj? stabilizacje i kontynuacj? rozpocz?tych prac i inwestycji po zmianie rz?dz?cej opcji politycznej. Do s?u?by cywilnej mo?na zosta? zakwalifikowanym po zdaniu egzaminów, do których mo?na przyst?pi? dopiero po kilku latach pracy w strukturach samorz?dowych lub rz?dowych. Jej utworzenie ma w?a?nie przeciwdzia?a? ruchom takim jakie robi? tacy jak ty (to co proponujesz) po dorwaniu si? do w?adzy- czyli totalnym czystkom i destabilizacji zarz?dzania na szczeblach rz?dowych i samorz?dowych. Widocznie takich tuzów jak matusomato?ki nikt nie chcia? przyj?? nawet do pracy w urz?dzie gdzie nie trzeba by? or?em, dlatego stworzyli?cie sami uk?ad który za pomoc? oszczerstw, k?amstw pomówie? i plotek rozpuszczanych m.in. na forach internetowych w?ród m?odych ludzi mia? stworzy? wra?enie tego ?e wszystko jest do dupy. Przyznaj? uda?o si? takim jak ty zmatusolic du?o ludzi, ale wiedz ?e tylko na chwil?, bo nie przewidzieli?cie, ?e wasz lider jest tak samo cienki jak wi?kszo?? z was i ?e w Grucie rzeczy zwisaj? u ludzie w tej gminie z wami na czele. Z twoich wpisów, a? bije, ?e przebierasz nó?kami do stanowisk i kasy, ale chyba zapominasz, ?e oprócz kasy te stanowiska to równie? bardzo du?a odpowiedzialno?? i osobista i maj?tkowa za podejmowane decyzje i tych co je podejmuj? i burmistrza. A wasz lider cho? nie jest or?em, ale nie jest te? tak g?upi ?eby miernotom z którymi ma do czynienia powierza? odpowiedzialne stanowiska i samemu ponosi? za to odpowiedzialno?? bo nawet nie b?dzie mia? si? kogo poradzi? jak samymi swoimi poobsadza stanowiska.
ja te? z Trzebiatowa | wtorek, 08 marca 2011 21:30

I co narobiliscie zmiana prawdopodobnie Vice Burmistrza Renata Korek ma byc prawdopodobnie Vice
jaja jak berety | wtorek, 08 marca 2011 21:19

cannabis. Zadbaj lepiej o siebie, ty jak ka?dy POLAK, G?UPI PRZED SZKODÄ„ I G?UPI PO SZKODZIE!.
albert | wtorek, 08 marca 2011 20:55

albert jeste? schizofrenikiem poddaj lepiej si? leczeniu
cannabis | wtorek, 08 marca 2011 20:47

Mieszkaniec Trzebiatowa. Ja te? jestem mieszka?cem Trzebiatowa, z t? ma?? ró?nic?, ?e my?l? i do?? mam tych samych ludzi w urz?dzie, samorz?dzie, miejscowych firmach. Ruszkowski przepad? w wyborach bo ludzie mieli jego do??, nie by?o by Matusewicza, by?by kto? inny. Czy wy tego jeszcze nie pojeli?cie, w sobot? 5 marca mine?y dopiero 3 miesi?ce, a wy ju? o tym zapomnieli?cie. My nie g?osowali?my na Matusewicza, my g?osowali?my przeciwko Ruszkowskiemu!. Od kilkunastu lat ci sami ludzie, tylko co pewien czas przetasowani na sto?kach w tym samym uk?adzie. A uk?ad to pieni?dze!. Je?li wy tego nie widzicie i nie staracie si? zrozumie?, dlaczego tak jest, to nawet KACZY?SKI, ani BENEDYKT XVI na ratuszu was nigdy nie zadowoli. Obecnie walka idzie o to aby przypadkiem, nikt z tego uk?adu nie wypad?, bo uk?ad to by?y, s? i b?d? pieni?dze!. Je?li kto? z niego wypadnie, b?dzie ma?e niezadowolenie, ostatecznie b?dzie farba!. A wtedy pójdzie smród na ca?? Polsk? i koniec uk?adu!. Po za tym, nie my?l o inwestycjach bo to twoja s?aba strona, pomy?l jak to si? sta?o, ?e Hala w Mrze?ynie pierwotnie za 9 milionów, zamknie si? jak dobrze pójdzie 50 milionami i to dopiero za 15 lat, ca?y czas generuj?c koszty. Czy b?dziesz mia? t? cywiln? odwag?, chocia? ta hal? pod ksywka skomentowa??. Czy od razu napiszesz, ?e jestem mot?och i jak jaki? tam prymityw "¦ kupa!.
albert | wtorek, 08 marca 2011 20:40

http://www.youtube.com/watch?v=BuImJAbY-7E
cannabis | wtorek, 08 marca 2011 20:32

mieszkaniec trzebiatowa ma racje
cannabis | wtorek, 08 marca 2011 20:19

Matusewicz nie ma pojecia o burmistrzowaniu ! Baranski zapierdziela za dwuch Baranski jeste dobrym Vice on to jeszcze ciagnie bo wogole byla by lipa Pan Bara?ski wygra za cztery Lata so?tysa w Bieczynie jak bedzie sie s?ucha? Matusewicza Heheheh
jaja jak berety | wtorek, 08 marca 2011 19:57

Wybory w naszym Trzebiatowskim grajdole sko?czy?y si? prawie 3 miesi?ce temu. Przeciwnicy poprzedniego burmistrza odnie?li zwyci?stwo i to ich kandydat sprawuje od grudnia w?adz? w ratuszu w Trzebiatowie. Po 3 miesi?cach sprawowania w?adzy tandemu M-B, z ka?dym dniem urz?dowania, z ka?d? podejmowan? decyzj?, okazuje si? ?e "ciemny lud" "“ jak mawia o wyborcach pose? Kurski - w ostatnich wyborach samorz?dowych odda? swój g?os na ewidentn? ?ciem? i zag?osowa? na przys?owiowego kota w worku, oddaj?c tym samym strza? do w?asnej bramki. Równie? z ka?dym dniem sprawowania w?adzy przez nowego burmistrza i jego zast?pc? co raz bardziej widoczne staje si? to, ?e szumne has?a i zapowiedzi zmian na lepsze, jakie maja nast?pi? okaza?y si? tylko pust?, nie warta funta k?aków gadanin?, a zapewnienia stawiania na demokracj? chwytliwym be?kotem dla naiwnych. Poni?ej podam tylko kilka ewidentnych przyk?adów, ?e to co napisa?em powy?ej nie jest pustos?owiem i oczernianiem nowej w?adzy. Te FAKTY mo?e ka?dy z czytelników sprawdzi? osobi?cie. Pokazuj? one jak w rzeczywisto?ci realizowane s? obietnice i zapewnienia wypowiadane publicznie w czasie kampanii wyborczej i tu? po wygranych wyborach przez nowego burmistrza i jak bardzo rozmijaj? si? one z tymi co mówi? i mówi, a tym co faktycznie robi. "Przysz?o nowe do Trzebiatowa "“ tymi s?owami rozpocz?? swoje pierwsze wyst?pienie nowo zaprzysi??ony burmistrz Trzebiatowa dr Zdzis?aw Matusewicz". I rzeczywi?cie przysz?o nowe. Tylko czy aby na pewno lepsze? Pan burmistrz bardzo wieloma swoimi dzia?aniami i wypowiedziami udowadnia, ?e nie tylko nie ma zielonego poj?cia o zarz?dzaniu gmin?, ale nie ma nawet ?adnego pomys?u na to jak ni? zarz?dza? i by? mo?e dlatego nie opu?ci? ciep?ej posadki akademickiej i nadal wyk?ada "“ jak sam zapewnia 1 raz w tygodniu- a jak pokazuje ?ycie 2-3 razy w tygodniu pracuj?c w pocie czo?a na uczelni. Za to wszystkie pozosta?e dni tygodnia po?wi?ca si? naszej gminie. Czy?by nowy burmistrz pracowa? w gminie na pó? etatu? Raczej chyba nie, skoro radni przyznali mu pensj? za ca?y etat i nic nie wiadomo, ?eby mu t? pensj? póki co obni?yli w zwi?zku z podzia?em wysi?ku intelektualnego i fizycznego pomi?dzy te dwie, diametralnie ró?ne instytucje. Rzeczywi?cie przysz?o nowe"¦.. "Pracujmy razem dla naszej Ojczyzny "“ tym apelem zako?czy? swoje wyst?pienie nowy burmistrz Trzebiatowa Zdzis?aw Matusewicz. A ile godzin w 40 godzinnym tygodniu pracy pracuje dla tej gminy - naszej ma?ej Ojczyzny pan burmistrz? Nawet w czasie powodzi nie siedzia? w gminie, za to bardzo ?adnie krytykowa? to co zrobi? poprzednik, sam nie robi?c nic poza udzielaniem wywiadów, a jako swoje najwi?ksze osi?gni?cie maj?ce ochroni? Trzebiatów przed powodzi? publicznie uwa?a z?o?on? na zorganizowanym w ratuszu spotkaniu obietnic? Zarz?du Melioracji i Urz?dze? Wodnych w Szczecinie ostrzegania w?adz Trzebiatowa przed przyborami wód i spuszczaniu wody ze zbiornika w Rejowicach. Zastanawiam si?, czy mieszka?cy Trzebiatowa s?ysz?c i czytaj?c t? bzdurna wypowied? - og?oszon? przez pana burmistrza jako wielki sukces - uwierzyli, ?e rzeczywi?cie to ochroni nas przed powodziami? A mo?e rzeczywi?cie przysz?o nowe i teraz to ju? sam system ostrzegania przed przyborem wód uchroni i ochroni Trzebiatów przed powodziami? "Zawsze b?d? powtarza?, ?e najwa?niejszym elementem samorz?du terytorialnego nie jest urz?d, nie jest wójt, burmistrz, prezydent, nie jest radny, nie s? urz?dnicy, to spo?eczno?? lokalna, mieszka?cy naszej gminy i mieszka?cy naszego miasta Trzebiatowa. To oni s? najwa?niejsi, s? g?ównym podmiotem samorz?du terytorialnego. W toku kampanii wyborczej odnios?em wra?enie, ?e ta prawda zosta?a gdzie? zagubiona. W?a?nie w tym dotychczasowym sposobie sprawowania rz?dów. Musimy t? prawd? i ten oczywisty fakt przywróci?. B?dziemy pyta? obywatela o ka?d? rzecz, któr? chcemy przeprowadzi? w naszej gminie. Do tego trzeba stworzy? odpowiednie narz?dzia. Do tego potrzebna jest odpowiednia organizacja urz?du. Do tego b?d? potrzebni odpowiednio przygotowani i nastawieni radni "“ mówi? Zdzis?aw Matusewicz w czasie swojego zaprzysi??enia." Gazeta gryficka pisa?a: "Zdzis?aw Matusewicz stawia na demokracj? w gminie". Jak?e pi?kne s?owa, a? serce si? raduje i ro?nie, kiedy si? ich s?ucha. Szkoda, ?e teoria tak dalece rozmija si? w tym przypadku z praktyk? ju? po 3 miesi?cach sprawowania (?) urz?du w wykonaniu nowego pana burmistrza. W ramach tego ws?uchiwania si? w g?os ludu, w celu rozwi?zywania jego problemów i tworzenia odpowiedniej do tego organizacji urz?du, jedn? z pierwszych decyzji pana burmistrza by?o po pierwszym poniedzia?ku "“ dniu w którym burmistrz wys?uchuje mieszka?ców gminy - wezwanie swojego zast?pcy i kierowników referatów w celu zakomunikowania im, ?e on tutaj nie jest od przyjmowania ludzie ze skargami. Poza tym, jak im zakomunikowa?, to on nie jest od zajmowania si? duperelami tylko on tutaj jest managerem i zajmuje si? tylko zarz?dzaniem powa?nymi sprawami. No có?, je?li dla burmistrza sprawy zwyk?ych ludzi to duperele, którymi burmistrz osobi?cie si? nie zajmuje"¦. Gratuluje jego wyborcom. Przysz?o nowe"¦... W ?lad za tym posz?a kolejna decyzja pana burmistrza, aby w ramach polepszenia dost?pu mieszka?ców do urz?du zmieni? prac? urz?du i w ka?dy poniedzia?ek od 1 marca tego roku b?dzie on pracowa? tak jak w inne dni tygodnia czyli od 7.30 do 15.30. Po prostu r?ce same sk?adaj? si? do oklasków za wnikliwo??, przenikliwo?? i u?atwianie ?ycia mieszka?com gminy. Poprzednio urz?d w ka?dy poniedzia?ek by? otwarty od godz. 9.00 do 17.00. Ka?dy kto w tygodniu w normalnych godzinach urz?dowania nie móg? za?atwi? spraw urz?dowych w ró?nych referatach lub umówi? si? na wys?uchanie u burmistrza w sprawie skargi, wniosku itp. bo np. pracowa? do 15.30, móg? bez zwalniania si? z tej pracy, zrobi? to w ka?dy poniedzia?ek, teraz ju? tego nie b?dzie móg? zrobi?, bo urz?d b?dzie po 15.30 zamkni?ty. Za to pan burmistrz b?dzie móg? wcze?niej wróci? do domu do Szczecina, bo to jednak kawa? drogi i jak si? wyjedzie po 17, a czasami i pó?niej bo petentów du?o, to dopiero oko?o 19 mo?na dotrze? do domu, a tak 17.30 i ju? mo?e chodzi? w kapciach po domku. Zapewne z tego samego lub podobnego powodu nowy pan burmistrz organizuj?c zebrania wiejskie w celu wyboru nowych so?tysów nakaza?, aby odbywa?y si? one o godzinie 16.00 w ka?dej wsi. To, ?e ludzie ze wsi pracuj? poza wsiami do 15.30 lub 16, a ci co maj? gospodarstwa o 16 zaczynaj? obrz?dki w gospodarstwie i nie zd??? na zebranie lub w najlepszym wypadku przyjd? na nie g?odni nie jest dla niego ?adna przeszkod?. Nawet nie zapyta? o zdanie so?tysów na ten temat. Grunt ?eby zebrania si? odby?y "“ sztuka dla sztuki. Godzina 18 lub 19 jest nie dobra, bo- jak sam stwierdzi?- o tej godzinie bez obiadu (czy?by burmistrza nie by?o sta? na obiad w "Ratuszowej") jest on tak os?abiony, ?e na spotkaniu w jednej wsi (bodaj?e we W?odarce) omal nie zemdla? . To ?e ludzie na zebranie o 16.00 maja przyj?? bez tego obiadu jako? mu nie przeszkadza. Nie b?d? porównywa? tego z poprzednikiem, bo ka?dy pami?ta, ?e zebrania wiejskie od lat nie zaczyna?y si? nigdy wcze?niej ni? o 18. Mam jednak nieodparte wra?enie, ?e Pan Matusewicz staj?c do wyborów nie bardzo mia? poj?cie jak bardzo ró?ni si? teoria od praktyki i jak ci??ka i wymagaj?ca jest funkcja jak? obecnie sprawuje oraz ilu po?wi?ce? i wyrzecze? ona wymaga od tego kto j? sprawuje pro publico bono. Dopiero teraz wida? jak na d?oni, jak wygl?da pojmowanie demokracji przez nowego pana burmistrza, jak wygl?da pytanie obywateli o ka?d? rzecz, któr? chcemy przeprowadzi? w naszej gminie. Rzeczywi?cie przysz?o nowe"¦.. Przysz?o nowe, a w?a?ciwie idzie nowe w postaci nowej komisja mieszkaniowej od przydzia?u lokali socjalnych i komunalnych w gminie. Dotychczasow? komisje, b?d?c? cia?em spo?ecznym, której cz?onkowie (pracuj?cy jak wolontariusze "“ za darmo) byli powo?ani przez poprzedni? rad? z rekomendacji jego poprzednika umy?li? pan burmistrz wymieni? na now?. Jako, ?e cz?onków komisji powo?uje rada miejska pan burmistrz na jednym z pierwszych spotka? z komisja obrazi? niewybrednymi, wulgarnymi s?owami wszystkich jej cz?onków po kolei (wi?kszo?? komisji to kobiety) po czym raczy? wyj?? trzaskaj?c drzwiami. Zagranie o tyle? chamskie co inteligentne, bo obliczone na to, ?e cz?onkowie komisji obra?? si? i zrezygnuj? z pracy (tak te? si? sta?o) w niej nie chc?c wspó?pracowa? z kim? takim, co pozwoli mu na ich miejsce zaproponowa? swoich ludzi oraz zmieni? regulamin komisji w taki sposób aby to burmistrz, a nie komisja mia? decyduj?cy wp?yw na przydzia? mieszka?. To nic, ?e w chwili obecnej nie ma ?adnych mieszka? do przydzia?u, a budowane mieszkania (rozpocz?te przez tego wstr?tnego poprzednika) komunalne na ul. D?ugiej maja by? oddane dopiero we wrze?niu. Komisje trzeba powo?a? jak najszybciej, ju? teraz i dlatego tylnymi drzwiami, bez konsultacji z radnymi usi?uje pan burmistrz wprowadza? na sesj? projekt uchwa?y bez uzgodnie? z radnymi na komisjach. Ciesz? si? ?e radni maja jeszcze na tyle odwagi i rozs?dku, ?e powiedzieli temu nie. Nie jest ?adna tajemnic?, ?e pan burmistrz chce mie? swoich ludzi w tej komisji ?eby móc sp?aci? d?ugi wyborcze przydzia?em mieszka?. Przysz?o nowe"¦. Przysz?o nowe, bo jak twierdzi? w swoim inauguracyjnym przemówieniu pan Matusewicz "do tej pory tak sprawowany by? samorz?d terytorialny w Trzebiatowie, ?e w?a?ciwie wszystko pozostawa?o we w?asnej rodzinie, we w?asnym ?rodowisku". Teraz jest oczywi?cie inaczej, a to, ?e na miejsce pana zast?pcy burmistrza pana Bara?skiego w szkole zosta? zatrudniony jego syn "“ to oczywi?ci czysty przypadek, bo przecie? przysz?o nowe"¦.. No có?, jestem surowym s?dzi?, ale ma do tego pe?ne prawo, bo jak powiedzia? pan Matusewicz "wyborcy s?, bo maj? takie prawo, bezlito?ni. Oceniaj? dotychczasow? w?adz? za jej skuteczno?? i za to, jak kontaktuje si? z nimi tj. z mieszka?cami, ze spo?eczno?ci? samorz?dow?". Jestem mieszka?cem tej gminy i tego miasta, a do tego wyborc? - mam wi?c pe?ne prawo oceni? co z tego -co deklarowa? w wyborach i po nich pan Matusewicz oraz jego zwolennicy - zosta?o poprawione na lepsze po pierwszych trzech miesi?cach urz?dowania. Z przykro?ci? stwierdzam, ?e NIC, ?e jedynym pomys?em jaki ma obecnie sprawuj?cy urz?d burmistrza na sprawowanie w?adzy ( a raczej na utrzymanie si? przy niej ) - jest brak pomys?u jak j? sprawowa?, dlatego dalej uprawia czarny PR. Temu s?u?y ci?g?a krytyka i opluwanie poprzednika, (od tego zaczyna nowy burmistrz ka?de zdanie w czasie sesji rady miejskiej i publicznych wyst?pie?, na co zreszt? nie omieszkali mu zwróci? uwagi radni na ostatniej sesji) tak jak to mia?o miejsce w kampanii wyborczej polegaj?cej na jego k?amliwym oczernianiu, rozpuszczaniu plotek i mijaniu si? (delikatnie mówi?c) z prawd?. W "Panoramie gryfickiej" i w "Gazecie gryfickiej" ca?y czas trwa festiwal oszczerstw, oczerniania i dezawuowania poprzedniego burmistrza (pomimo zapewnie? pana Matusewicza o jej zako?czeniu) i wszelkich jego dzia?a?. Ma to równie? miejsce w rozpuszczanych przez jego popleczników, k?amliwych i oczerniaj?cych poprzedniego burmistrza i jego wspó?pracowników k?amliwych plotkach. To nic, ?e wi?kszo?ci? swoich wypowiedzi w prasie pan burmistrz si? o?miesza i pokazuje swoj? kompletna indolencj? w wi?kszo?ci spraw. I tak rozumie to niewielu, a wi?kszo?? czytelników tych gazet zrozumie tylko chwytliwe has?a wplecione mi?dzy wiersze (od miesi?cy te same) - czytelne i zrozumia?e nawet dla najwi?kszych mato?ków. I w?a?nie o to chodzi. Mój Ty Bo?e, czegó? to nie mo?na by?o us?ysze? i wyczyta? na niektórych forach internetowych: ?e poprzednika zamkn?li razem z komendantem policji, sekretarzem i tym od kopu?y na rynku. ?e mafia, ?e narkotyki, ?e przekr?ty itp. ?e te? ludzie s? tak naiwni czytaj?, s?uchaj? i bezwiednie powtarzaj? takie pierdo?y, a co niektórzy daj? im wiar? i powtarzaj? dalej jako niebywa?e sensacje. Teraz dojdzie do tego nowa tuba propagandowa pana burmistrza, która jak zapewnia sam pan Matusewicz b?dzie wydawana za pieni?dze publiczne z gminy (których zabrak?o w bud?ecie m.in. na szko?y, chodniki, naprawy dróg i inne wa?ne sprawy). B?dzie to odp?atna gazeta gminna (zapewne kierowana jawnie lub zza pleców przez pana Sitarskiego). Oficjalnie ma ona s?u?y? informowaniu spo?ecze?stwa o tym co robi w?adza oraz obni?eniu kosztów og?osze? gminnych, które b?d? w niej publikowane, a tak?e publikowaniu w niej biuletynu informacji publicznej (kuriozum na skal? ogólnopolsk?). No, ale w my?l zasady, jak nic nie umiesz robi? to rób chocia? dobre wra?enie"¦. Wg zapewnie? pana burmistrza, opublikowany ma by? w niej równie? tzw. bilans otwarcia"¦. Wcale, a wcale nie pachnie to propagand?. My?l? sobie, ?e skoro prze?yli?my komun? to i to jako? prze?yjemy, a jak b?dzie? Chcia?bym si? myli?, ale po tych trzech miesi?cach sprawowania urz?du przez nowego burmistrza wszystko wskazuje na to, ?e raczej nie do ?miechu"¦... Mam tylko cich? nadziej?, ?e pracuj?cy w urz?dzie miejskim urz?dnicy oraz Radni Rady Miejskiej Trzebiatowa nie pozwol? spieprzy? panu burmistrzowi i jego zast?pcy tych wszystkich inwestycji jakie zapocz?tkowa? jego "“ tak szkalowany na ka?dym kroku - poprzednik. Niestety nie mog? sobie pozwoli? na odwag? i podpisa? si? imieniem i nazwiskiem, nie dlatego ?e si? boj? o siebie, ale dlatego ?e moje dzieci ucz?szczaj? jeszcze do Trzebiatowskich szkó?, gdzie w du?ej mierze pracuj? ludzie (wszyscy wiedz? o kim pisz?), którzy wylansowali nowego burmistrza i aktualnie a? przebieraj? nogami w p?dzie do dorwania si? do w?adzy.
Mieszkaniec Trzebiatowa | wtorek, 08 marca 2011 19:52

a sowa w co si? teraz zmieni?a?
cannabis | wtorek, 08 marca 2011 19:40

pODATNIK. Zwolni? to mog? za Hal? w Mrze?ynie, ale nie za to. Widzisz sam sobie da?e? odpowied?, funduj?c sobie Bara?skiego, i tak pracuje za dwóch i oczy nawet przy takim musi mie? z ty?u!. A swoj? drog? czy ty na te wyjazdy go delegujesz, ?e masz takie rozeznanie i pa?asz takim oburzeniem?. Nadal uwa?am, ?e tobie jako pracownikowi nic do tego!. Ko?cz?c, czy nie zastanowi?e? si?, ?e s? te? sprawy do za?atwienia w innych urz?dach, starostwie, sejmiku, a nawet na uczelniach, czy zobowi?zania wobec by?ego pracodawcy, tym bardziej, ze nie min??y jeszcze nawet 3 miesi?ce urz?dowania.
abc | wtorek, 08 marca 2011 19:33

Czy kto? mo?e wreszcie rozliczy? burmistrza z jego godzin pracy?Przecie? to jawna kpina z nas wszystkich.A mo?e jak przegra kolejny proces z Ruszkowskim który pono? jest na pocz?tku maja..to odejdzie..bo skazany nie mo?e pe?ni? funkcji samorz?dowej!!W s?dzie nasza nadzieja.Nas wszystkich...a mot?och na wioski i po prochy.
Ania Jastrz?b | wtorek, 08 marca 2011 19:24

Ca?e miasto dos?ownie oblepione jest setkami, czy nawet nie tysi?cami plakatów Pana Miros?awa Józefa Makarewicza. Mam pytanie, czy na to nie posz?o te 40 tysi?cy z?otych ulgi podatkowej, udzielonej dla firmy zatrudniaj?cej Makarewicza przez Ruszkowskiego?. Czy to jest ten wysoki cel spo?eczny?. A swoja drog? czy jest w ogóle jaki? drugi kandydat?. Czy jest to kandydat, który mieszka lub cho? mieszka? w granicach obwodu g?osowania nr 2?.
Helena | wtorek, 08 marca 2011 19:18

ABC przestan pajacowac ja pracuje dosc dlugo w urzedzie byla Pani klimowicz Pan Makarewicz Pan Ruszkowski ale takiej zniewagi mieszkancow nigdy nie bylo jak teraz Pan matusewicz sie naprawde nie nadaje a Pan Baranski nie ma pojecia wcale oboje sa nie obecni
pODATNIK | wtorek, 08 marca 2011 19:04

WIDOK. Widzisz, a ja mam odmienne zdanie i tego nie ukrywam. Ponadto uwa?am, ?e nie mo?na ?y? przez 4 lata w zak?amaniu, wy??cznie kie?bas? wyborcz?!. Zreszt? nie z jego w?asnej kieszeni, a fundowan? przez Ruszkowskiego z kasy miejskiej, przy ró?nych okazjach!. Widz?, ?e ty te? by?e? na jednej z takich imprezek w Miros?awicach w roku ubieg?ym, i wypi?e?, i kie?bas? wr?ba?e?, i przy urnie podzi?kowa?e?!. Mo?e na tym by? poprzesta? i w??czy? najpierw my?lenie, wiecznie przecie? nie b?dziesz dzi?kowa?!.
albert | wtorek, 08 marca 2011 18:49

pODATNIK. Ka?dy tu mo?e by? pracownikiem urz?du!. Wierz mi, a ja jestem pracownikiem Episkopatu!. I wszyscy tu zebrani jeste?my szczerze zaniepokojeni, ?e nadal was trzyma i nie mo?e odpu?ci? duch poprzednika!. A swoj? drog? je?li rzeczywi?cie jeste? pracownikiem urz?du, to dlaczego nie zajmujesz si? prac?, a ni to donosicielstwem, ni politykowaniem, gdzie twoja urz?dnicza bezstronno??. Gdyby? napisa?, ?e tyle i tyle nie wysz?o Decyzji Burmistrza, bo nie ma kto podpisa?, to nie, ty rozliczasz tylko z czasu pracy, i kogo jak kogo, ale burmistrza swojego prze?o?onego. Nadal twierdz?, ?e b??dem jest trzymanie takich pracowników, którzy po stracie Ruszkowskiego do dzi? doj?? do siebie nie mog?!. Je?li jeste?cie m?szczyznami rozumiem to, a je?li kobietami, to ciekaw jestem, co na to wasi m??owie?.
abc | wtorek, 08 marca 2011 18:32

ALBERT DLACZEGO SIE CZEPIASZ PAN DOMANSKI JEST SUPER RADNYM DOSTAL 700 GLOSOW WIEC MU LUDZIE UFAJA A TY KIM JESTES ALBERT ANONIM CZY ALBERT TO KUPA
WIDOK | wtorek, 08 marca 2011 18:12

Abc uspokoj sie ja jestem pracownikiem tego \urzedu i mam serdecznie dosc Matusewicz bieze kase za nic ! rada jest dobra ale nie ma GOSPODARZA pANIE DOKTORZE NIECH PAN pRZESTANIE SCIEMNIAC
pODATNIK | wtorek, 08 marca 2011 18:10

jancio wodnik. Na zebranie do Chom?towa si? nie szykuj?, bo si? boj?, ?e je znowu Józek Doma?ski ze swoj? bojówk? rozpierdzieli, tak jak to by?o w roku ubieg?ym!. On to jest wyrywny ch?opak, tylko burmistrz pomy?li, a on tak wlocie rozpierdziela!.
albert | wtorek, 08 marca 2011 17:49

Podatnik. Dlaczego innych tak nie pilnujesz, czy jaka? robota przez to nie zosta?a wykonana na czas?. Zaproponuj lepiej radnym t? robot? za 1 z?otówk?, to ich tyle zobaczysz, a kaniewicza jeszcze szybciej!.
abc | wtorek, 08 marca 2011 17:38

To chyba co? osobistego. Pewnie którys z nich ?cign?? ci? za wyrzucanie ?mieci do lasu albo zasyfianie Regi szambem, ?e nie masz nic wi?cej, ponad to ?e byli powo?ani za Ruszkowskiego do powiedzenia na ich temat i r?niesz g?upa jak wi?kszo?? matusomato?ków u których z wiedz? i inteligencja niet?go, za to ?wietnie opowiadaja bana?ki komuna?ki i k?amliwe historie wyssane z palca, a jak przychodzi do konkretów to tak jak wasz pa?cio - ani be ani me tylko r?czki si? trz?s? i zapluwacie si?. Apropos, to ty jeszcze nie szykujesz si? na zebranie w Chometowie, ?eby poszczeka? na normalnych ludzi na zebraniu wiejskim za swoim panem ?
jancio wodnik | wtorek, 08 marca 2011 16:17

jancio wodnik. S?uchajcie, czy jest kto? w stanie pomóc koledze?. Wie, ?e co? jest nie tak, tylko chce si? dowiedzie?, czy dociera to do u?ytkowników, o tym?.
albert | wtorek, 08 marca 2011 15:11

Albert. Co masz do i na go?ci od dróg i od wodoci?gów oprócz tego, ?e zacz?li prac? za kadencji Ruszkowskiego?
jancio wodnik | wtorek, 08 marca 2011 14:56

Ania Jastrz?b. Ty si? dziwisz, ja nie!. Po tym jak dzi? takiego gwo?dzia ch?opu strzeli?a?, konsultuj?c si? ze znajomymi z uczelni w ?odzi!. Ja na jego miejscu, te? to samo bym uczyni?, tylko nieco bli?ej, bo na uczelni w Szczecinie i do tego osobi?cie!. Istna debe?ciara z ciebie!.
albert | wtorek, 08 marca 2011 14:49

ma motloch co chcial. gdzie burmistrz?? chyba w dziekanacie, zaraz sprawdze. buahahahahha?? jednak motlochu to nie rusza bo nikt z motlochu nie wie co to dziekanat. oj piekna ta demokracja. co 4 lata wybory. oj nie wiem czy nasz wykladowca akademicki chwilowo bedacy burmistrzem dotrwa chocby 2 roku kadencji. REFERENDUM SIE KROI. a znim odejdzie jego motloch go popierajacy
jmhfgd | wtorek, 08 marca 2011 13:30

haha,,jest w dziekanacie teraz..sprawdzone!!!! A rezygnacja ...to najlepsze wyj?cie dla gminy!!!!
Ania Jastrz?b | wtorek, 08 marca 2011 12:33

haha trafiony, zatopiony.Obecnie przebywa w Szczecinie..sprawdzi?am.To za to bierze pobory ...
Ania Jastrz?b | wtorek, 08 marca 2011 12:20

Nie, mówi? o Matusewiczu a raczej o nim pisze.Ruszkowski mo?e by? ma?o kontaktowy ale by? a obecny ani nie jest kontaktowy ani go nie ma.A tak z ciekawo?ci zadam pytanie..gdzie jest teraz, czy w urz?dzie?
Ania Jastrz?b | wtorek, 08 marca 2011 11:58

Nie, mówi? o Matusewiczu a raczej o nim pisze.Ruszkowski mo?e by? ma?o kontaktowy ale by? a obecny ani nie jest kontaktowy ani go nie ma.A tak z ciekawo?ci zadam pytanie..gdzie jest teraz, czy w urz?dzie?
Ania Jastrz?b | wtorek, 08 marca 2011 11:55

Ania Jastrz?b. Dziwczyno po co odrazu do ?odzi?. Grabisz sobie u Niemczuka, bo pomijasz miejscowy Harward w Rewalu. Wystarczy si?gn?? do pierwszego dost?pnego od r?ki badania naukowego, znajduj?cego si? w internecie na ten temat. A swoj? drog? chyba mówisz o Ruszkowskim dziewczyno?.
albert | wtorek, 08 marca 2011 11:38

Poprosi?am znajomych z uczelni w ?odzi o wypowied? na temat komentarzy tutaj.Wniosek jaki wyci?gneli to taki, ?e odnosz? wra?enie , ?e burmistrza ma?o osób lubi, jest jak intruz w gminie i on te? nie czuje si? najlepiej wsród nas.Otacza si? bardzo kontrowersyjnymi osobami.Zapyta?am czy widz? szans? na na poprawe atmosfery...tak..ale do tego s? potrzebne dwie strony i ich dobra wola. Burmistrz musi wyci?ga? wnioski z krytyki, by? ojcem dla wszystkich..i dotrzymywa? danego s?owa.
Ania Jastrz?b | wtorek, 08 marca 2011 11:17

Marcel. Najlepiej nie rozpami?tywa? o inwestycjach, s? lepsze i s? te? gorsze, to twoja recepta na ?ycie urz?dnika?. Ale co zrobi? z tym gniotem prawie w szczerym polu w Mrze?ynie, mia? by? koszt 9-11 milionów, zrobi? si? 29 milionów, sp?acany b?dzie jeszcze przez nast?pne 15 lat, gdzie ostatecznie powinien zamkn?? si? kwot? 45-50 milionów z?otych, a mo?e by? i wi?cej!. Twoja recepta na ?ycie to my?le? tylko pozytywnie, gdy ka?da dziura w jezdni, chodniku, wal?ca si? cha?upa, z dnia na dzie? zamykane kolejne obiekty, firmy, przypominaj?, o g?upocie poprzedników, wywalonych pieni?dzach w b?oto i zmarnowanych dla miejscowej spo?eczno?ci szansach!. A ty mi walisz o pomniku dla RUSZKOWSKIEGO, MAKAREWICZA, "¦ i wstaw jeszcze tego od dróg i tego od wodoci?gów i lista na pocz?tek b?dzie pe?na!. Chocia?, jako dla przestrogi przysz?ych pokole? pomnik urz?dniczej g?upoty i niemo?no?ci oderwania si? od koryta, móg?by zaistnie? ale, ?e kandydatów jest wielu, to pr?dzej jako wielka p?askorze?ba, wielu chciwych i chorych z w?adzy, urz?dniczych charakterków!.
albert | wtorek, 08 marca 2011 10:56

Dla naszych Pa? wszystkiego najlepszego w "Dniu Kobiet" . OO widz? , ?e mam sobowtórów w nicku. "Albert" . A szkoda. Mo?e pami?tacie jak mówi?o si? cyt. a ten sk?d nie znam go , a nie wiesz mieszka u Alberta". Wszystkie komentarze na tej stronie nie s? pisane przeze mnie, zreszt? wida? to po aroganckich s?owach .?eby nikt nie uto?samia? mnie z albertem zmieniam nick Wracaj?c do tematu nieudanych inwestycji. By? mo?e nie s? one tak do ko?ca nieudane. Ka?dy co? po sobie pozostawia, troch? z?ego i troch? dobrego. Ka?dy z Was uwa?a, ?e inaczej by zarz?dza?, inaczej by co? zrobi? , a ogólnie nie robi nic. B?d? wybory za cztery lata , a mo?e wcze?niej i prosz?, pe?ne pole do popisu. Mo?na kandydowa? a wr?cz trzeba. Ju? pisa?em na innej stronie, boicie si? nowo?ci. Co nowe Was przera?a. A nie uwa?acie , ?e stagnacja nie jest najlepszym rozwi?zaniem na ?ycie. Nie czas na rozpami?tywanie co by?o z?e a co jeszcze gorsze, tylko pora my?le? o tym co mo?e by? lepsze.
Marcel | wtorek, 08 marca 2011 10:10

Albert. Ka?? ci tak ?ledzi? internet, w piwo ciebie zaopatrzyli, zobacz a o pampersach zapomnieli!. A mo?e i zaopatrzyli, tylko ty ju? nie trzymasz, nie powiesz, ?e i z wra?enia na now? w?adz?, podwójnie cieknie?. I mówisz, ?e jeszcze jeste? intelektualista, popatrz, popatrz, jakie grono nas przed ekranem zaszczyca!.
albert | wtorek, 08 marca 2011 00:01

Id? teraz siku, a potem po piwo, ale piszcie, na wszystko wam odpowiem, wszystko wam ciemniaki wyja?ni?.
Albert | poniedziałek, 07 marca 2011 23:26

scannabis o to chyba nowe zio?o zapal z doktorkiem i powiedz jakie wra?enia
cannabis | poniedziałek, 07 marca 2011 21:15

dla Alberta http://www.youtube.com/watch?v=AL7DHbS6520
cannabis | poniedziałek, 07 marca 2011 21:11

scannabis. S?awek mówi, ?e tylko dla frajerów dubluj? si? wpisy!
albert | poniedziałek, 07 marca 2011 21:10

chyba si? obrazi?em i nic ju? nie napisz?! albo mnie przeprosisz!
albert | poniedziałek, 07 marca 2011 21:08

albert jeste? frajerem do entej pot?gi
cannabis | poniedziałek, 07 marca 2011 21:04

Enkidu. Stawiam proste pytania, dotycz?ce ludzi z ratusza, i które dotycz? okresu ostatniego 20-lecia, sprzed 13 grudnia 2010 roku, w ?aden sposób nie mog? uzyska? sensownej odpowiedzi. Na pytanie, odpowiadasz pytaniem!. Ale od pocz?tku, twoja analiza osobowo?ci asystenta burmistrza jest powalaj?ca, ko?cz?c zostawiasz nam jednak czytaj?cym szczypt? optymizmu, bo chcia?by? si? myli?. Jestem pewien, ?e niejeden wspó?pracownik SB pozazdro?ci?by tobie tak analitycznego podej?cia. Za to ja zapytam, dlaczego nie masz odwagi rozebra? na czynniki pierwsze tuzów obecnego samorz?du w osobach cho?by kaniewicza, i jemu podobnych. Móg?by? in plus zaliczy? mu sprawne pos?ugiwanie si? m?otkiem, bo ja nic innego nie mog? si? u tego cz?owieka pozytywnego dopatrzy?. Postawi?em nast?pne pytanie o posadzeniu na sto?ku, przywiezionego w teczce nast?pnego miejscowego twardog?owego, dla odmiany w geodezji, jak za najczarniejszych czasów KOMUNY!. A ty pytasz o standardy, czy wymogi zatrudnienia. Nie wiem, ale w demokratycznej POLSCE nie ma czego? takiego, jak wo?enie, co pewien okres, od firmy do firmy, kolejnego nieudacznika, spalonego pionka w teczce!. Taki standard nadal obowi?zuje w trzecim ?wiecie i w naszym powiecie!.
albert | poniedziałek, 07 marca 2011 20:55

czemu przy refresh strony dubluj? si? wpisy ?
cannabis | poniedziałek, 07 marca 2011 20:38

proponuje na stronie gminnej utworzy? forum ,chyba ?e w?adza si? boi?
cannabis | poniedziałek, 07 marca 2011 20:36

proponuje na stronie gminnej utworzy? forum ,chyba ?e w?adza si? boi?
cannabis | poniedziałek, 07 marca 2011 20:34

muniek. Wspó?czuj? Panu Micha?owi - so?tysowi z K?odkowa. Pan Matusewicz przywióz? swoje bojówki, ?eby mu pokaza? kto tu rz?dzi i ukara? za to ?e ?mia? w imieniu so?tysow publicznie zabrac g?os na ostatniej sesji RM i powiedzie? ?e zebrania wiejskie o godzinie 16 jak chcia? Matusewicz to g?upota, bo ludzie ze wsi cz?sto pracuj? do 15.30 w mie?cie. Ale "pana demokraty" Matusewicza to nie interesuje, dopiero po g?osach so?tysów z innych wsi z wielkim oburzeniem i z?o?ci? powiedzia? ?askawie, ?eby zg?aszali si? indywidualnie z propozycjami. Podobno Ci co si? odzywali te? maja zgwarantowanych wielbicieli "pa?cia" na zebraniach. Nast?pny jest podobno so?tys Chom?towa, który ?mia? zaproponowa? na sesji godzin? 19 na zebranie, ?eby "pan" zd??y? zje?? obiad, bo podobno - jak sam stwierdzi? - bez obiadu zas?ab? na zebraniu we W?odarce, ktore by?o o godz. 18. A swoj? drog? jak to jest-mo?e mi kto? m?dry podpowie-?e w takim zebraniu mog? uczestniczy? jacy? ludzie nie b?d?cy mieszka?cami tej wsi?
Kazik ze wsi obok | poniedziałek, 07 marca 2011 19:14

Panie Krzysztofie Kajak, ani Pan Ruszkowski, ani tym bardziej Pan Makarewicz nie s? i nigdy nie byli moimi idolami. Jednak nie lubie jak robi si? ze mnie i z ludzi w tej gminie idiotów opowiadaj?c jawne k?amstwa i pólprawdy oraz niedomówienia. Nie lubi? równie?, jak kto? kto zarzuca? swoim konkurentom w czasie wyborów ?amanie prawa, arogancj? i ignorancje sam okazuje si? jescze wiekszym,kompletnym ignorantem i arogantem pozbawionym szacunku do ludzi w tej gminie, któremu najlepiej wychodzi robienie wody z mózgu prostym ludziom. Zjazd fanatycznych wielbicieli Matusewicza w K?odkowie by? faktem, ale to oczywi?cie nie s? bojówki. Czy tylko dlatego, ze go?c jest 3 miesi?ce na urz?dzie mam go nie krytykowa??
marek | poniedziałek, 07 marca 2011 18:22

@albert-nie bardzo wiem, w którym momencie drobnocwaniaczkowa?em. Nie wiem te? co ma piernik (mój post o ?T) do wiatraka (Twój comment o RN)...zreszt? niewa?ne. Odno?nie do Twojego pytania - ja nie wiem jakie s? kwalifikacje i wykszta?cenie w obszarze geodezji, ale skoro Ty wiesz to ch?tnie przeczytam i wtedy mo?e co? wi?cej b?d? w stanie Ci odpowiedzie?. how
Enkidu | poniedziałek, 07 marca 2011 16:58

Jana. A nie uwa?asz, ?e z t? kolejno?ci? rozlicze? co? nie tak?. Co? taka wyrywna?, nie rozliczono Makarewicza, nie rozliczono Ruszkowskiego, a ju? si? zabierasz za gruntowne rozliczenie Matusewicza. Ch?op nie zd??y? jeszczenic zrobi?, to go bedziesz ju? rozlicza?a z obietnic?. Dla mnie to IDIOTYZM TOTALNY!.
S?awek | poniedziałek, 07 marca 2011 15:56

Najwa?niejsze jest jedno...aby gdy przyjdzie czas rozliczy? twórc? jedynie s?usznej drogi ze wszystkich przedwyborczych obietnic !!!!!
Jana | poniedziałek, 07 marca 2011 15:45

muniek. Czy ty jeste? idiot?, czy takiego udajesz?.
czapla | poniedziałek, 07 marca 2011 15:44

A czy s?yszeli?cie co? o skandalicznych \"wyborach\" so?tysa w K?odkowie? Jak to \"nowa ekipa\" przejmowa?a so?ectwo. Nast?pi? zjazd fanatycznych wielbicieli Jedynego Wspalnia?ego na K?odkowo - klasyczny pokaz si?y wiernych zast?pów. A? strach pomy?le? jak co dalej b?dzie. To ju? nawet so?ectwa trzeba "upartyjni?" i przej?????
muniek | poniedziałek, 07 marca 2011 14:57

Enkidu. A co powiesz drobny cwaniaczku o nowym dyrektorze geodezji w gryficach? bez konkursu, bez kierunkowego doswiadczenia, zniesmakiem po lasach, urz?d pomine i w mi?dzy czasie zaoczny abslwent harwardu w rewalu?
albert | poniedziałek, 07 marca 2011 14:03

1.?ukasz dwa razy startowa? bez powodzenia do Rady Gminy - w listopadzie zesz?ego roku z KWW Najwy?szy Czas zdoby? 64 g?osy, a cztery lata wcze?niej z Komitetu Wyborczego Wyborców ?ukasza Trawi?skiego 69. Mamy wi?c regres i w tym kontek?cie s?owa "bardzo dobrze znany w?ród mieszka?ców" s? chyba lekkim nadu?yciem semantycznym. 2. Ustawa o pracownikach samorz?dowych wyra?nie rozdziela pracowników zatrudnianych na stanowiskach urz?dniczych z konkursu (w tym kierowniczych stanowiskach urz?dniczych) oraz doradców i asystentów z mianowania. Nieuzasadnione jest wi?c pisanie o konkursie na asystenta. 3. Trzeba da? szans? - na pewno in plus mo?na zaliczy? znajomo?? j?zyka niemieckiego i pobyt w Berlinie. ?atwo znale?? kana? ?ukasza na YT i Jego wpisy na NK dot. ZM vel. forum inicjatyw obywatelskich - obraz asystenta wy?aniaj?cy si? z tych wpisów i filmów niestety nie napawa optymizmem, ale chcia?bym si? myli?. how
Enkidu | poniedziałek, 07 marca 2011 12:49

marku drogi. Odczep sie w koncu od fanow Burmistrza. popatrz lepiej na swoich "Idoli" takich jak Ruszkowski,Makarewicz, Goluchowski. Rzadzili przez 20 lat i zostawili gmine w dlugach. Makarewicz juz rzadzil w latach 90 i co po nim zostalo??- nic. o Ruszkowskim i jego ukladach z miejscowymi biznesmenami szkoda gadac. wiec wiecej pokory marku troche
Kajak Krzysztof | poniedziałek, 07 marca 2011 09:59

?ablka2. Czyli tradycyjnie, tak jak napisa?em poni?ej " Fani Matusewicza s? dobrzy w opluwaniu, szkalowaniu, rozpuszczaniu k?amliwych plotek itp. sprawach, ale jak przychodzi do konkretów to jako? dziwnie milkn? lub zmieniaj? temat". Uprawiacie pustos?owie i szkalowanie. Nawet najprostszych przyk?adów nie potraficie poda?. Skoro byle miermnota z 1% poparciem mo?e zosta? radnym, to dlaczego Matusewicz i jego ludzie maja tylko 4 radnych bwradzie? Czy?by dlatego ?e tacy on on i jego poplecznicy nie s? nawet miernotami.
marek | poniedziałek, 07 marca 2011 07:02

Marek. Co ty za idiotyczne wnioski wysuwasz?. A nie s?dzisz, ?e co? jest nie tak, cho?by po tej dyskusji?. Wielka szkoda, ?e nasza ?wiadomo?? spo?eczna i odpowiedzialno?? spo?eczna, jest na tak niskim poziomie, dlatego skutecznie odstrasza wszystkich m?odych, my?l?cych i uczciwych ludzi. Teraz byle miernota z 1 % poparcia zostaje w tych warunkach radnym i zaczyna si? panoszy?, naprawd? wierz mi nie trzeba by? ?adnym autorytetem i mie? gwarancj? posiadania pi?tej klepki!. Plany przebiegu obwodnicy s? od ko?ca lat 60-tych ubieg?ego wieku, tylko nie ma dokumentacji technicznej, czyli podstaw do wszcz?cia procesu inwestycyjnego!. Ty na serio masz ludzi za idiotów, bo twierdzisz, ?e te inwestycje by si? nie nigdy nie zacz??y, gdyby nie by?o na niej zapewnionej kasy!. To po czorta poprzednia Rada z Ruszkowskim na czele emitowa?a za 15 milionów obligacji komunalnych tylko na 1 inwestycj? w Mrze?ynie?, a które teraz, kosztem inwestycji kontynuowanych, trzeba wykupywa? i emitowa? kolejne?. Ponadto, ja nie jestem od zg?aszania do prokuratury niegospodarno?ci i nadu?y?!. A swoj? drog? sk?d wiesz, czy zg?oszenia takowe ju? nie wp?yn??y?. Ko?cz?c, cho? Ruszkowski nie ma tytu?u doktorskiego to na zarz?dzaniu i nie tylko "¦ zna si? jak nikt!. B?d? tego pewny!.
?abka2 | niedziela, 06 marca 2011 19:25

?abciu, a raczej ?abolu (sk?adnia twoich wpisów pokazuje ?e jeste? facetem) , bredzisz jak pot?uczony o jakim? uk?adzie (prawie jak Jaro Kaczy?ski). Radnych gminnych i powiatowych wybranych w wolnych demokratycznych wyborach nazywasz klik?. ??esz jak pies, ?e o ?rodku obwodnicy nie ma mowy, kiedy plany jej przebiegu s? od kilku ?adnych lat zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy ( warto pój?? sprawdzi? w urz?dzie ten dokument jest dost?pny dla ka?dego). K?amliwie twierdzisz, ?e "na inwestycje w toku, Nowy Burmistrz musi zapewni? finansowanie, z pustej kasy ogo?oconej przez Ruszkowskiego". Uwa?asz czytaj?cych za idiotów? ?abciu te inwestycje nigdy by si? nie zacz??y, gdyby nie by?o na nie zapewnionej kasy w bud?ecie. W?a?nie te trwaj?ce inwestycje generuj? ten deficyt w bud?ecie. Piszesz i korupcji, przest?pstwach i aferach z udzia?em poprzedniego burmistrza. Podaj przyk?ady i zg?o? to do prokuratury. Poza tym podziel si? z nami forumowiczami t? wiedz?, niech i my ciemny nieo?wiecony lud wiemy o tym. Fani Matusewicza s? dobrzy w opluwaniu, szkalowaniu, rozpuszczaniu k?amliwych plotek itp. sprawach, ale jak przychodzi do konkretów to jako? dziwnie milkn? lub zmieniaj? temat. A co do stwierdzenia ?e Ruszkowski ma o sobie wysokie mniemanie, to on akurat ma prawo takie mie?, bo chocia? nie ma tytu?u doktora to o zarz?dzaniu wie o wiele wi?cej ni? Matusewicz, który nie ma o tym zielonego poj?cia, podobnie jak zreszt? ty k?amliwy lub niedouczony ?abolu.
marek | niedziela, 06 marca 2011 14:34

Kajak Krzysztof. Te wybory uzupe?niaj?ce to nie przelewki. Walka b?dzie na ?mierc i ?ycie, to jest by? albo nie by? dla uk?adu, jedynego i s?usznego od 20 lat, bo upadek mo?e by? straszny!.
FAN | niedziela, 06 marca 2011 14:15

Uwazam ze nalezy dac jeszcze czas Panu Burmistrzowi. Wygral wybory, ma stabilna wiekszosc w radzie, grono dobieranych przez niego wspolpracownikow takze wskazuje na to ze niedlugo sprawy gminy zostana porozwiazywane pozytywnie. Jedynie zblizajace sie wybory uzupelniajace moga to zniszczyc. Makaraewicz i jego znajomi tacy jak Pan Goluchowski i np Pan Styranka chca dokonac zamachu na stabilnosc Rady Miejskiej, a Pan Makarewicz jest figurantem majacym dopilnowywac interesy tych "Biznesmenow"
Kajak Krzysztof | niedziela, 06 marca 2011 14:12

micha? nowakowskij. Jak kul? wp?ot!. A swoj? drog?, wy chyba macie obsesje na punkcie tego pana Sitarskiego, wida? cz?owiek skuteczny!. Dziwne, a co ty z kolei zawdzi?czasz uk?adowi Ruszkowskiego, ?e? jego kolejnym obro?c??. Spojrza? na ciebie, odpowiedzia? uk?onem, da? prac? synowi kuzynki, da? fuch?, obieca? drugie ?ycie, nie nie wiem?. Paranoja!
?abka zwana Wand?! | niedziela, 06 marca 2011 14:06

to Matusewicz te? albo niech pracuje i uczy albo politykuje, to tak samo jak z Twarzy?ski? na uczelni te? mu powinni zabroni?? a dr i pracuje i uczy i politykuje, nie za du?o tych srok za jeden ogonek?
FAN | niedziela, 06 marca 2011 14:03

Uwazam ze nalezy dac jeszcze czas Panu Burmistrzowi. Wygral wybory, ma stabilna wiekszosc w radzie, grono dobieranych przez niego wspolpracownikow takze wskazuje na to ze niedlugo sprawy gminy zostana porozwiazywane pozytywnie. Jedynie zblizajace sie wybory uzupelniajace moga to zniszczyc. Makaraewicz i jego znajomi tacy jak Pan Goluchowski i np Pan Styranka chca dokonac zamachu na stabilnosc Rady Miejskiej, a Pan Makarewicz jest figurantem majacym dopilnowywac interesy tych "Biznesmenow"
Kajak Krzysztof | niedziela, 06 marca 2011 14:01

pi?kne ksywy - sowa, zabka... Panie Stanis?awie, proponuj? na nast?pn?... ?mijka... ?adna i podobna do charakteru, pozdrawiam:)
micha? nowakowskij | niedziela, 06 marca 2011 13:54

Uwazam ze nalezy dac jeszcze czas Panu Burmistrzowi. Wygral wybory, ma stabilna wiekszosc w radzie, grono dobieranych przez niego wspolpracownikow takze wskazuje na to ze niedlugo sprawy gminy zostana porozwiazywane pozytywnie. Jedynie zblizajace sie wybory uzupelniajace moga to zniszczyc. Makaraewicz i jego znajomi tacy jak Pan Goluchowski i np Pan Styranka chca dokonac zamachu na stabilnosc Rady Miejskiej, a Pan Makarewicz jest figurantem majacym dopilnowywac interesy tych "Biznesmenow"
Kajak Krzysztof | niedziela, 06 marca 2011 13:53

FAN. Zimno, a mo?e tak Pan Sitecki?.
?abka | niedziela, 06 marca 2011 13:42

FAN. Twarzy?skiego pomijam milczeniem, szkoda s?ów. S?uszne podej?cie, albo pracuje, albo politykuje. A jedno z drugim, w interesie nas wszystkich w sprzeczno?ci stoi, czy tego nie widzisz?. Odno?nie Ruszkowskiego ma bardzo wysokie mniemanie o sobie i swoich ambicjach, podobno b?dzie zast?pc? tego najwy?szego na ziemi w powiecie. Lepsze to ni? nic, bo obawiam si?, ?e z tak wysokimi ambicjami, Putina ze sto?ka by?by w stanie wysadzie!. A twierdz?, ?e przy tak rozpieprzonym bud?ecie, ?aden konflikt nie jest nam teraz na r?k?!.
?abka | niedziela, 06 marca 2011 13:40

przecie? sowa to Sitarski
FAN | niedziela, 06 marca 2011 13:29

?abka to Sitarski, prawda?
sowa | niedziela, 06 marca 2011 13:19

o. a tego to jeszcze nie wiedzia?em . naprawd?? czyli wszyscy wida? s? siebie warci, ale dlaczego ?abka zmieni?a temat odbijaj?c pi?eczk?? nie reaguj?c na to co zrobi? dr Twarzy?skiemu? ciekawe gdzie zatrudni? Ruszkowskiego?
FAN | niedziela, 06 marca 2011 13:07

FAN. A jak nazwa? powo?anie by?ego sekretarza urz?du Niemczuka na dyrektora geodezji w Gryficach?. Dla mnie to po prostu kolejny przekr?t uk?adu, i z tym trzeba walczy?!. Czy ty nie widzisz, kto, z kogo robi idiotów w bia?y dzie?!.
?abka | niedziela, 06 marca 2011 13:01

a super dr Matusewicz to pono? zabroni? Twarzy?skiemu kandydowa? do rady (a mia?by duuu?e szanse si? dosta?) i zagrozi? ?e wyrzuci go z pracy na hali............, czyli ma wygra? jego kandydat, i kto tu jest kacykiem ? Ruszkowski czy Matusewicz? Pan dr pokazuje poma?u co potrafi........
FAN | niedziela, 06 marca 2011 12:41

Ania Jastrz?b. Rzeczywisto??, w której afery s? w dobrym tonie, a cudowna bezkarno?? przywilejem, nie mo?na nazwa? demokracj?!. To jest przestepstwo!.
?abka | niedziela, 06 marca 2011 12:37

Ania Jastrz?b. Przez najbli?sze kilkana?cie czeka nas sp?ata zobowi?za? z tytu?u tego co dokona? Ruszkowski!. Na inwestycje w toku, Nowy Burmistrz musi zapewni? finansowanie, z pustej kasy ogo?oconej przez Ruszkowskiego!. Na najbli?sze lata nie ma, co robi? sobie wielkich nadziei na wielkie nowe inwestycje, bo nawet Salomon z pustego nie naleje, a Trzebiatów od ponad 20 lat nie mia? szcz??cia do m?drych w?odarzy!. A to, co jest, to kryminogenny kolesiowski uk?ad, a ty mówisz, ?e bez radnych gminnych i powiatowych nie da si? rz?dzi?!. Dziewczyno POBUDKA!!!, OBUD? SI?!, czy ty tego nie widzisz tego uk?adu!, tej korupcji!, jak ten uk?ad kpi ze wszystkich, z logiki, prawa i dzia?a tylko we w?asnym interesie!. Ty tylko dajesz na to z sobie podobnymi przyzwolenie!.
?abka | niedziela, 06 marca 2011 12:00

Mylisz si?. chodzi?o sk?d we?mie pieni?dze na swoje obietnice.Niestety same ch?ci nie wystarczaj?.Bez zaplecza nie mo?na rz?dzi?!Jego wyborcy w spo?ecze?stwie nic nie znacz?.To m?odzie? , cz?sto z marginesu i z wiosek.To by? tylko skok na kase burmistrzowsk? z zachowaniem tej uczelnianej.Jak nie widzisz ?adnych remontów, nowych dróg, inwestycji to szkoda pisania mojego.Chcieli?cie zmian to je macie tylko nie narzekajcie, róbcie co? dla dobra gminy bo jak narazie jest tragedia.?ukasz jeszcze nie tak dawno lata? i opluwa? drzwi, klamki s?siadom.My?l? , ?e twój idol ju? zrozumia?, ?e bez radnych gminnych, powiatowych i tych wy?ej nie da si? rz?dzi?, zobacz fundusze na droge do Bieczyna.Wszyscy s? przeciwnikami, a taki jak ty krzykacz pomó? by by?o lepiej..wtedy i ja zmieni? zdanie.
Ania Jastrz?b | niedziela, 06 marca 2011 11:28

zdaje si?, ?e nowy burmistrz jako? nie ma pomys?u na Trzebiatów i chyba przeceni? nieco swoje si?y, ale poczekamy zobaczymy tylko oby nie za d?ugo ?eby gmina nie zbankrutowa?a, a nowy asystent mo?e i by? tu i tam ale wystarczy wejsc na stron? Trzebiatowa ?eby zobaczy? jak ten sam tekst o powo?aniu wygl?da w wykonaniu samego asystenta. Pisa? to chyba b?dzie si? musia? nauczy?
zuzka | niedziela, 06 marca 2011 06:04

Ania Jastrz?b. O remoncie dróg w mie?cie i gminie wiedzia? i wie od 2o lat Makarewicz i Ruszkowski, i co z tego wynik?o?. NIC!. A pytanie Pani Doroty Klimowicz dotyczy?o zaplecza politycznego (zaplecze polityczne to grupa osób w Trzebiatowie i Gryficach, znanych w kryminologii, jako pospolita KLIKA o zasi?gu co najmniej gminnym, powiatowym) kandydata na burmistrza i nazwiska tych osób pad?y w kontek?cie tego, ?e byli jego studentami i, ?e utrzymuj? przyjacielskie kontakty!. Da? do zrozumienia nam wszystkim obecnym i takim jak ty, ?e nie jest z ?adnej KLIKI i z ?adn? KLIKÄ„ nie jest zwi?zany!.
?abka | sobota, 05 marca 2011 22:30

Jacek Paprocki. W odpowiedzi na ko?cowe pytanie, wynika to po prostu z nale?ny, wzajemny, zas?u?ony szacunek, robi? co? przez szacunek dla kogo?, budzi? szacunek, cieszy? si? szacunkiem, zas?ugiwa? na szacunek, mia? szacunek dla ludzi, kto? godny szacunku!.
?abka | sobota, 05 marca 2011 22:01

Wszyscy dobrze wiedz? , ?e obwodnica remont dróg w naszej gminie s? konieczno?ci?.Na spotkaniu w pa?acu na pytanie Pani Doroty Klimowicz sk?d we?mie pieni?dze na remonty Matusewicz odpar?, ?e dostanie je od Nitrasa i Napieralskiego.To mo?e czas ju? je otrzyma?.Starczy na wszystko. Tak na serio...to Matusewicz nie ma poj?cia o inwestycjach, gospodarce.Nie ma te? wsparcia w Bogusiu.Wybi? si? na drodze do Bieczyna.To priorytet dla niego i jego popleczników.Wi?c czekamy teraz na t? drog?.oj...poczekamy....
Ania Jastrz?b | sobota, 05 marca 2011 21:44

Irek. A czy nie uwa?asz, ?e nawet drogi 65 lat po zako?czeniu wojny trzeba planowa?, finansowa? i budowa? z g?ow?, nawet w Trzebiatowie?. Bieg "obwodnicy" b?dzie ko?czy? si? rondem za mostem przy Biedronce, a nast?pny odcinek b?dzie zaczyna? si? rondem na ulicy Kamienieckiej, a ko?czy? rondem na ulicy Zagórskiej!. A o "¦?rodku na razie mowy nie ma, nie zosta? nawet zaplanowany, nie mówi?c o zaprojektowaniu!. Ponadto mam mieszane uczucia, co do zmniejszenia uci??liwo?ci drogi, dla mieszka?ców tego odcinka ulicy Ko?ciuszki!.
?abka | sobota, 05 marca 2011 21:39

marek. A po choler? chcesz zmusza? tiry do kierowania si? na Mi?dzyzdroje, chyba na nocleg do hotelu Amber?. Ponad 89 % tirów przeje?d?aj?cych przez Trzebiatów zmierza w troch? innym kierunku, bo na Gryfice (dane WRDiBM). A wi?c chyba psu na bud? ten twój wymarzony kierunek!. Celowo nie u?y?em s?owa deficyt, który mamy obecnie w bud?ecie gminy, gdy wydatki s? wy?sze ni? jej dochody, bo nie ka?dy na forum musi by? od razu ekonomist?, a tobie ?eby za bardzo nie kojarzy?o si? z deficytem psychicznym. Celowo i obrazowo wyrazi?em to poj?ciem z rachunkowo?ci, strata, okre?laj?ca ujemny wynik finansowy. Gdy? trwa?e przynoszenie strat, skutkuje zwykle najpierw wzrostem zad?u?enia, nast?pnie utrat? p?ynno?ci finansowej i wreszcie og?oszeniem bankructwa!.
?abka | sobota, 05 marca 2011 21:26

Klaro - problem przeniesienia ruchu pojazdów ci??arowych na obwodnic? to daleka przysz?o??, modli? si? tylko by ten kawa?ek którego jeszcze nie ma w planach tj. od biedronki do kamienieckiej to bol?czka obecnej w?adzy, ja mam nadziej? ?e znajd? si? na to pieni?dze, bo tir jad?cy z ko?obrzegu faktycznie ominie centrum, ale jad?c do szczecina niestety wjedzie przez ko?ciuszki, II p?k. ulanów i dalej wiadomo, z problemem pieni?dzy na drogi i wyko?czenie boryka si? równiez ko?obrzeg, wi?c o co ten rwetes. Zadziwia mnie jedno, ?e na poprzednika pisze si? tutaj - Ruszkowski, a na nowego PAN Matusewicz, ciekawe czym sobie zas?u?y? poprzednik na takie, a nowy na zupe?nie lepsze... pozdrawiam maruderów, zawsze ten sam temat, a poznamy nowego po OWOCACH ;)
Jacek Paprocki | sobota, 05 marca 2011 20:11

Burmistrz Matusewicz musi baranskiego wyrzucic on mu robi krecia robote
pracownik | sobota, 05 marca 2011 18:56

panie Irku, to nie tylko ulica Ko?ciuszki, te tiry jad?c z Ko?obrzegu na Mi?dzyzdroje przeje?d?aj? kolejno ulice Mostow?, S?owackiego, Rynek, Witosa i Ko?ciuszki. Wybudowanie tej cz??ci obwodnicy pozowli im jechac prosto z Ko?obrzeskiej przez ul. Podmiejsk?, nowy most na Redze do ulicy Parkowej i omin?c centrum miasta. To ma?o? Ale wg pana Matusewicza i zakochanych w nim jego popleczników to droga do nik?d i niczemu nie s?u?y. Z tych wypowiedzi wynikaja bardzo jasno dwie rzeczy. Po pierwsze pan Matusewicz twierdz?c, ?e budowana obwodnica jest drog? do nik?d, mieszkaców tych ulic miasta po których obecnie je?d?? tiry ma g??boko w ....... Po drugie ?wiadczy to o kompletnym braku wiedzy pana Matusewicza i jego popleczników (takich jak ?abka) o zarz?dzaniu i potrzebach gminy oraz zwyk?ych ludzi. Przyznaj?, pan nowy burmistrz i jego zwolennicy maj? dobrze opanowany PR i chody w mediach - i tych regionalnych i ogólnopolskich (praca radiu i tv), ale ?adna miska je?? nie daje
Klara z ul. Rynek | sobota, 05 marca 2011 18:18

popieram przedmówc?-a pan ni?ej-mo?e by sie na dob? przeprowadz?l na ulic? Ko?ciuszki w pelni sezonu??-gwarantuj?,?e nie wytrzyma?by godziny!!!-wi?c niech nie zabiera g?osu na temat drogi-czy potrzebna,czy nie.
irek | sobota, 05 marca 2011 15:54

?abciu, jesli po?aczenie dwóch dróg wojewódzkich tej z ko?obrzegu z ta do Mi?dzyzdroi tak ?eby tiry nie rozje?dza?y dalej Trzebiatowa to dla ciebie "droga do nik?d!", to p?azy na prawd? nie maja rozumu, a jak go nie maja to wierz? w takie kity jakie sprzedano tobie i wielu innym w Trzebiatowie i okolicy. Na ka?d? rzecz mo?na spojrze? z innego punktu widzenia. Nawet jak kto? potrafi?by chodzi? po wodzie to zawsze mo?na powiedzie? ?eby mu zrobic ty?y: patrzcie, go?? nie umie p?ywa?! Szkoda czasu na dyskusj? z osob?, która twierdzi ?e deficyt bud?etowy to strata. Poczytaj, doucz si?, a pó?niej zabieraj g?os i krytykuj, m?drze, a nie powtarzaj bezmy?lnie tego co mówi? inni, maj?cy w tym interes ?eby przedstawia? to w?a?nie tak jak ty. To na prawd? nie boli...
marek | sobota, 05 marca 2011 15:16

marek. Widzisz nie wszyscy mog? by? tak dobrze zorientowani, jak wy od Ruszkowskiego. Co ma kochanie czy nie kochanie Ruszkowskiego, do tego co robi Pan Matusewicz. Ano, wp?ywa na wasze postawy i sposób my?lenia, jeste?cie jak al kaida, nied?ugo za jedynego i s?usznego Ruszkowskiego, ?ycie nawet diab?u oddacie. Grozisz, ?ebym przesta? powtarza? brednie o doprowadzeniu gminy na skraj bankructwa, ja twierdz?, ?e to Ruszkowski i jego poplecznicy w radzie doprowadzili do tego, poprzez idiotyczna polityk?, której efekty ju? mamy, a koszty p?acimy!. A to ró?nica!. Gmina realizuje "bud?et ruszkowskiego" z 14 milionowy deficytem, ?eby wszyscy to zrozumieli, z 14 milionow? strat?!. Po za tym przyjmij do wiadomo?ci, ?e po stronie dochodów 4 miliony przychodów ze sprzeda?y obligacji gminnych, to nic innego jak dalsze zad?u?anie. Przecie? te obligacje trzeba b?dzie wykupi? i na pewno nie b?dzie to kwota 4 milionów po stronie dochodów, tylko kosztów zwi?kszona o kilka dodatkowych milionów!. Piszesz, ?e Ruszkowski "nie ukrad? tych pieni?dzy, które stanowi? deficyt w bud?ecie tylko zainwestowa? je w to najbardziej niezb?dne dla gminy i co w?a?nie na naszych oczach jest realizowane". On po prostu je utopi? na naszych oczach w najbardziej absurdalny sposób, mi?dzy innymi w Hal? w Mrze?ynie. Na wej?ciu 29 milionów, razem z kosztami obligacji komunalnych, kredytami, po?yczkami, kosztami zaniechania innych dzia?a?, które koszty teraz ponosimy, lekko licz?c oko?o 50-60 milionów z?otych!. A rozwalaj?ce si? drogi w mie?cie, na wsiach czekaj?, rozwalaj?ce si? kwarta?y w mie?cie, budownictwo mieszkaniowe, nawet szkolnictwo, itd. "¦ , le?? ze wzgl?du na brak ?rodków w gminnej kasie i kwicz?!. Dobrze ma si? tylko Ruszkowski, jego poplecznicy, i pchaj?cy si? nawet ostatnio na naszych oczach Makarewicz!. A my?la?em, ?e z nauczki jak? dali mu mieszka?cy, po jego urz?dowaniu i Pani D. Klimowicz, wyci?gn?? wnioski. Wida?, ?e nie, nadal ma recept? na w?adz?!. Dumnie wyliczasz inwestycje kanalizacja kolonii, obwodnica z nowym mostem (bez zaplanowanej technicznie i finansowo cz??? ?rodkowej trasy, ju? dzi? nazywanej "droga do nik?d!", a przez kolejny most Ruszkowski Wenecji z Trzebiatowa na pewno by nie zrobi?), nowy most w D?wirzynie, droga do Rogowa, tylko w cz??ci, bez betonówki do Mrze?yna, w Mrze?ynie i bez odcinka trasy Trzebiatów - Trzebusz. Mówi?, ?e zabrak?o temu cz?owiekowi wyobra?ni, a ja twierdz?, ?e to kara za brak wyborczego poparcia w Nowielicach!. Zwalanie na UE, Wojewódzki Zarz?d Dróg Publicznych itd., nic nie da, wszystko zawali? nam z bud?etem wizjoner, inwestor Ruszkowski!. Ko?cz? trzeba by? prawdziwym idiot? w sprawach inwestycji gminnych, ?eby tylko patrze? "kiedy nowy burmistrza j? doko?czy i sk?d na to we?mie pieni?dze". Nie ta kolejno??, najpierw trzeba posp?aca? dotychczasowe zobowi?zania Ruszkowskiego w dacie ich zapadalno?ci te bie??ce, pó?niej my?le? o pozyskaniu pieni?dzy na ich kontynuacje i bie??ce sprawy, a na ko?cu w miar? wychodzenia z "bagna po Ruszkowskiego" o normalnym ?yciu i rozwoju w spo?eczno?ci miasta i gminy Trzebiatów!. Ponadto zadaj? sobie pytanie jakim trzeba by? cz?owiekiem, ?eby nawet p?azom odmawia? prawa do samodzielnego my?lenia!.
?abka | sobota, 05 marca 2011 14:23

pan Matusewicz jest beznadziejny we wszystkim czego sie dotknie-nie wiem ,jak móg? okreci? tylu normalnyych -zdawa?o si? ludzi-którzy go wybrali-[szybko si? przekonaj?,?e by?a to ich ?yciowa pora?ka}-a teraz jeszcze czekaj? na realizacj? obietnic pana burmistrza-których oczywiscie nie b?dzie.Cz?owiek sam si? wyko?czy,bo zadanie go przeros?o do granic mo?liwo?ci-absolutnie nie wiedzial w co wchodzi,?e nie podo?a.
alka | sobota, 05 marca 2011 10:44

?abka, co? ci ?wita ale za bardzo nie wiesz co. Co ma kochanie czy nie kochanie Ruszkowskiego do tego co robi pan Matusewicz. I przesta? powtarza? te plotkarskie brednie o doprowadzeniu gminy na skraj bankructwa. Jak dwóch panów, z których ?aden nie ma pomys?u i poj?cia o zarz?dzaniu nie wie jak ma dzia?a? to pieprz? duperele o zad?u?eniu gminy do granic niemo?liwo?ci. A ?e to nie prawda, to ?wiadczy o tym nawet to ?e pan Matusewicz w swoim bud?ecie po stronie dochodów zrobi? zapis sprzeda?y obligacji gminnych za 4 mln z?otych. Ka?dy indolent mo?e by? dobrym wujkiem burmistrzem czy prezydentem miasta jak ma dochodów wi?cej ni? wydatków. Trudniej jest rz?dzi?, kiedy bud?et nawet nie jest zrównowa?ony, a potrzeb wiele, a aby je zrealizowa? trzeba prowadzi? inwestycje, których te? nie da si? wszystkich zrobi? od razu w jednym czasie. Przecie? Ruszkowski nie ukrad? tych pieni?dzy, które stanowi? deficyt w bud?ecie tylko zainwestowa? je w to najbardziej niezb?dne dla gminy i co w?a?nie na naszych oczach jest realizowane. Kanalizacja kolonii, obwodnica z nowym mostem, nowy most w D?wirzynie, droga do Rogowa i wiele innych. Zarzucanie Ruszkowskiemu przez Matusewicza w opublikowanym w panoramie wywiadzie "spu?cizna po Ruszkowskim" niegospodarno?ci jest o tyle? ?mieszne co k?amliwe w najwy?szym stopniu. Zarzut, ?e obwodnica nie jest od razu ca?a obwodnic?, ?e remont drogi D?wirzyno "“ Rogowo za ko?czy si? w Rogowie, ?e remont drogi Mrze?yno Trzebiatów zako?czy si? w Trzebuszu to po prostu ci?g dalszy k?amliwej kampanii. Jest takie stare powiedzenie: tak krawiec kraje jak mu materia?u staje. A na ile starczy?o wida? po bud?ecie. Te inwestycje to tak?e ile? projektów dofinansowywanych z funduszy UE, na które trzeba mie? wk?ad w?asny w bud?ecie? Sk?d na to wzi?? pieni?dze? Tego jako? zapomnia? pan Matusewicz powiedzie?. I co mo?e trzeba by?o zad?u?y? si? od razu jeszcze bardziej, ?eby dogodzi? widzi mi si? pana Matusewicza i od razu og?osi? upad?o??? To po pierwsze. A po drugie wszystkie te inwestycje s? inwestycjami Zarz?du Dróg Wojewódzkich, a gmina dok?ada do nich swój skromny udzia? w postaci (nie wiem ilu) kilku procent warto?ci. Ko?cz? si? tam gdzie ko?cz? bo s? poetapowane, poniewa? g?ówny inwestor jakim jest zarz?d dróg tez nie ma pieni?dzy na ich realizacje w jednym etapie. Podobnie jak z drog? do Bieczyna. Zobaczymy kiedy nowy burmistrza ja doko?czy i sk?d na to we?mie pieni?dze. Bo ?atwo by?o pyskowa? i podburza? k?amstwami ludzi, twierdz?c k?amliwie, ?e w?adze gminne nic nie robi?, a teraz jak przyjdzie wzi?? samemu odpowiedzialno?? roz?o?y? r?ce i powiedzie? nie mam pieni?dzy. Nie tylko pieni?dzy pan Matusewicz nie ma, ale nawet prawa do samodzielnego wykonania remontu tej drogi jako g?ówny inwestor, bo nie jest to droga gminna. Zobaczymy jakie inwestycje wykona pan Matusewicz i jego ekipa. ?ona budzi m??a ?pi?cego przed telewizorem i pyta : kochanie czy p?azy maja rozum? - Nie ?abko, raczej a nawet na pewno nie moja ?abciu.
marek | sobota, 05 marca 2011 09:35

Jacek Paprocki. Ale? namota?. A konkretnie to co?. Kochasz ruszkowskiego, cho? boisz si? przyzna?, ponadto wiesz, ?e to on doprowadzi? gmine na skraj bankructwa!.
?abka | sobota, 05 marca 2011 00:57

W Panoramie burmistrz o?wiadcza, ?e kiepski mamy bud?et, trzeba oszcz?dza?, nie bedzie podwy?ek ( bo urz?dnik-podw?adny ma by? dziad ) stwierdzi? w PG ?e na tym chytrym manewrze zaoszcz?dzi 100 ty?. z? no i pewnie ka?dy w imi? wy?szych celów zacisn??by pasa, jednak pozorne oszcz?dno?ci zostan? wpompowane w asystenta które wbrew temu co my?li burmistrz jest ma?o znany i w zasadzie niepotrzebny, pro?ciej by?oby zmusi? do galopu ref. promocji, no ale jak si? nie ma pieni?dzy.... W ka?dym razie na dzie? dzisiejszy jest ch?opiec do bicia czyli poprzedni burmistrz ( ten którego imienia wymawia? nie wolno). Prost? zasad? jest patrze? przed siebie , nie za, nie mozna t?umaczy? si? , ?e si? nie wiedzia?o i? gmina jest w takiej kondycji, to ju? wszystkim dr "rege" z wielk? pomp? o?wiadczy?, ja tam czekam na to jak "NOWY DOBRY BURMISTRZ" zacznie realizowa? wyborcze obietnice, a o to rada dla Matusewicza ?PIESZCIE SI? ZANIM WSZYSCY ZORIENTUJÄ„ SI?, ?E TO JEST BEZ SENSU
Jacek Paprocki | piątek, 04 marca 2011 23:14

Tak" gosc" ty chyba masz racj? to s? pierwsze dzia?ania promocyjne nowego asystenta burmistrza bo na obiektach stra?y po?arnej trzeba wypromowac nowego radnego gminy i tym radnym ma byc Makarewicz!
Yann 51 | piątek, 04 marca 2011 23:12

Yann 51 ty lepiej napisz z jakiego powodu tak? masz sraczk?, czepiasz si?, bo twój kandydat, albo ty sam nie masz odwagi pój?c i poprosi? o miejsce na plakat wyborczy, a tak przy okazji, czy ten temat nie jest o asystencie???
gosc | piątek, 04 marca 2011 22:53

Przy ka?dym plakacie powinna byc informacje o udzielonym pozwoleniu a?eby ka?dy z wyborców móg? sprawdzic czy to jest prawda.
Marek Micha?owski vel Sit.. | piątek, 04 marca 2011 22:39

Makarewicz jest detalist? nie sadz? aby bez zezwolenia wywiesza? swoje bilbordy
cannabis | piątek, 04 marca 2011 22:26

Ma prawo do promocji ale nie na mieniu gminnym, a je?eli chce na obiektach gminnych to musi uzyska zezwolenie od burmistrza, czy on takie pozwolenie posiada, a jak nie to podlega karze grzywny!
Yann 51 | piątek, 04 marca 2011 22:19

nikt nic nie kaza? jest kampania wyborcza (uzupe?niaj?ca) ka?dy kandydat ma prawo do promocji to w czym problem
cannabis | piątek, 04 marca 2011 22:05

Dlaczego Matusewicz kaza? oblepic ca?? stra? po?arn? zdi?ciami Makarewicza, na latarniach kaza? przyczepic plakaty nawet na p?ocie euroboiska te? przyczepi? zdi?cia Makarewicza. O co tutaj chodzi ?. Niech kto? si? wypowie na ten temat.
Yann 51 | piątek, 04 marca 2011 21:56

nasz burmistrz nosi glany i dlatego mo?e by? przez "nas " lubiany
cannabis | piątek, 04 marca 2011 21:55

http://www.youtube.com/watch?v=plMZ5dqLB_Y ludzie nie k?ó?cie si? zapalcie zio?o b?dzie weso?o
cannabis | piątek, 04 marca 2011 21:39

mieszkaniec bieczyna 19 lat . A wiesz kochany gdzie jest Bieczyno?, co to jest referendum?, chcesz pracy to sie zatrudnij? wszedziej takich jak ty, bez zawodu potrzebuj??, a jak zazdro?cisz ludziom wyjazdów do szczecin, to nawet stopem dojedziesz, trzeba tylko chcie?!, a jest naprawd? co ogl?da?!
inny mieszkaniec bieczyna | piątek, 04 marca 2011 21:31

Panie Matusewicz referndum bedzie droga do bieczyna sie rozwala Bieczynianie szykuja referendum ludzie chca chleba pracy a pan do szczecina ciagle jezdzi
mieszkaniec bieczyna 19 lat | piątek, 04 marca 2011 20:57

"...?ukasz Trawi?ski b?dzie przygotowywa? i realizowa? plan dzia?a? promuj?cych gmin?..." to po co dzia? promocji? w ramach oszcz?dno?ci proponuje likwidacje
cannabis | piątek, 04 marca 2011 20:24

A ja tam bym wola? \Asystentke a nie asystenta
ogier | piątek, 04 marca 2011 19:03

to wszystko jest ma?o wa?ne .....poczekajmy jeszcze troch? a potem rozliczymy p. Matusewicza z jego wyborczych obietnic WSZYSTKICH !!!!!!
katarzyna | piątek, 04 marca 2011 18:17

Prawem i przywilejem ka?dego burmistrza jest dobiera? sobie takich wspó?pracowników z jakimi uwa?a ?e b?dzie najlepiej wykonywa? powierzone mu przez wyborców obowi?zki na urz?dzie. Jest to te? jego wy??czna i osobista odpowiedzialno?c za dobór ludzi z którymi pracuje. W tym wzgl?dzie, jak ju? poprzednio pisa?em nie gani? - bo nie ma za co -ani obecnego Pana burmistrza ani jego poprzednika. Sowa, widz?, ?e zmieni?e? teraz ksywk? na dr zio?ek. Przy okazji: skrót dr pisze si? bez kropki.
jan P. | piątek, 04 marca 2011 18:12

popieram dr.ziolek teraz trzeba si? wykaza? a nie czepia? si? poprzedników
cannabis | piątek, 04 marca 2011 17:48

dr.ziolek. To, ci widz? nie umkn??o, z t? tylko ró?nic?, ?e Pan Burmistrz dopiero zatrudni? asystenta, a ten jeszcze nie zd??y? skonsumowa? wynagrodzenia, które powinien dosta? przed zako?czeniem miesi?ca. Ale do rzeczy, gdzie by?e? chojraku jak ruszkowski wyrzuca? 29 milionów kasy w b?oto w Mrze?ynie?. Wiem, ?e by?e?, tylko wtedy i teraz jak widz? brakuje odwagi!.
idziemy razem ... | piątek, 04 marca 2011 17:22

Ostatnio komentowane

szpita swietnie prosperuje? Chyuba Pierdyka swietnie prosperuje, bo szpital tonie w dlugach a atmosfera wsrod pracwonikow jest jak w obozie


neyj5
sobota, 08 lutego 2014 15:47

→ więcej komentarzy


Wspaniały artykuł,az się smiac chce,zwłaszcza z tej drogi na której widać wyboje pełne wody haha i pozniej idealnie wygladzona.Drogowcy powinni brać przykład z takich fachowców. A na samej fermie wedle.redaktora to pewnie fiolkami i magnolia pachnie. Artykuł dno moim zdaniem jak i osob ...


Sylwester K.
wtorek, 07 stycznia 2014 22:47

→ więcej komentarzy


Panie Redaktorze dlaczego nie opisuje Pan tego co sta?o sie na Sesji Rady miejskiej w Gryficach??? Chodzi mi o wyst?pienie Pana Tomasza K?aka!! Dlaczego w ?adnych lokalnych mediach nie opisuje sie plugawej rozgryfki politycznej która rozgrywa si? pod stolikami Rady Miejskiej!!!! ??damy Prawdy! Pros ...


jan Kowalski
piątek, 28 czerwca 2013 11:03

→ więcej komentarzy

Masz ciekawy temat - wyślij go do nas! Czuwamy 24 h na dobę: redakcja-trybunludu@wp.pl

Gorąca linia Trybuna Ludu:

Dodaj Trybun Ludu do ulubionych
Ogłoszenia drobne
Strona główna   Aktualnosci   Video Portal   Galeria   Numery achiwalne   Ogłoszenia   Trybun Ludu   Kontakt   Gorąca linia     on-line: 2